Xây dựng Đảng

Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở ở Yên Lạc: Chuẩn bị tốt nhân sự, đảm bảo trẻ hóa, nhất thể và uy tín cao

Thứ Tư, 29/06/2022

Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025 ở huyện Yên Lạc dự kiến hoàn thành trong tháng 7/2022. Tính đến thời điểm này, các cấp ủy Đảng trong huyện đang tập trung chuẩn bị các điều kiện để đại hội được tổ chức đúng quy định, đảm bảo tiến độ, trong đó, công tác nhân sự được chú trọng.

Chi bộ thôn Lỗ Quynh, xã Trung Nguyên thảo luận về việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ của thôn trong 6 tháng cuối năm. Ảnh: Trường Khanh

Đại hội Chi bộ thôn Lỗ Quynh, trực thuộc Đảng ủy xã Trung Nguyên thành công tốt đẹp với 100% nhân sự được phê duyệt đã trúng cử. Đồng chí trưởng thôn được bầu giữ chức bí thư chi bộ với tỷ lệ phiếu nhất trí đạt 100%.

Trưởng thôn, Bí thư chi bộ thôn Lỗ Quynh Phạm Văn Mau cho biết: Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 đã bầu chi ủy chi bộ gồm 3 đồng chí. Khác với các nhiệm kỳ trước, do làm tốt công tác chuẩn bị, chủ động trong khâu nhân sự nên nhân sự cấp ủy trúng cử đúng dự kiến với tỷ lệ phiếu tán thành cao.

Các đồng chí tham gia cấp ủy tuy trẻ về tuổi đời nhưng bảo đảm các tiêu chuẩn về chính trị, trình độ chuyên môn, là những người có uy tín trong khu dân cư, có nhiều đóng góp cho sự phát triển của địa phương; tỷ lệ nữ chiếm hơn 33%.

Đến nay, 16/16 chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã Trung Nguyên đã tổ chức thành công đại hội.

Phó Bí thư Đảng ủy xã Trung Nguyên Nguyễn Thị Thu cho biết: Căn cứ vào kế hoạch của Huyện ủy Yên Lạc, Đảng ủy đã xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội chi bộ, thành lập 4 tổ công tác thường xuyên nắm tình hình, hướng dẫn các chi bộ chuẩn bị các điều kiện tổ chức đại hội, trong đó, chú trọng công tác nhân sự nhiệm kỳ mới.

Nhờ chuẩn bị nguồn từ nhiều năm trước nên nhân sự cấp ủy đều trúng cử đúng với dự kiến. Điểm đổi mới so với nhiệm kỳ trước là phần lớn trưởng thôn tham gia cấp ủy, trong đó, có 5/9 chi bộ thôn dân cư bầu bí thư, phó bí thư kiêm trưởng thôn.

Điều này tạo sự thống nhất giữa cấp ủy, chính quyền trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, ổn định ANTT của địa phương.

Theo kế hoạch, đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025 huyện Yên Lạc nhấn mạnh 2 nội dung trọng tâm: Tổng kết thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 và đề ra mục tiêu, phương hướng nhiệm kỳ 2022-2025, kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ của chi ủy và bầu chi ủy khóa mới, trực tiếp bầu bí thư, phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ mới.

Công tác chuẩn bị nhân sự được đánh giá là khâu quan trọng và phải thực hiện đúng Điều lệ Đảng, quy chế, quy định của Đảng và hướng dẫn của Tỉnh ủy về công tác cán bộ, chú trọng phát hiện những nhân tố mới có đức, có tài, có kinh nghiệm, nhiệt tình, trách nhiệm với công việc. Đảm bảo nguyên tắc mở rộng dân chủ, phát huy trí tuệ và trách nhiệm của chi ủy, cán bộ, đảng viên.

Công tác nhân sự tiếp tục thực hiện chủ trương bí thư chi bộ đồng thời là người đứng đầu cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp; bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố để đảm bảo nguyên tắc thống nhất trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Để khắc phục tình trạng thiếu nguồn, chủ động trong công tác nhân sự, Huyện ủy Yên Lạc đã lãnh đạo, chỉ đạo các Đảng bộ cơ sở trực thuộc tạo nguồn, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ kế cận ngay từ nhiệm kỳ trước. Do vậy, công tác chuẩn bị nhân sự đại hội chi bộ trực thuộc cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025 cơ bản thuận lợi.

Đến cuối tháng 6/2022, đã có 125/265 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở của huyện hoàn thành tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2022-2025, đạt tỷ lệ hơn 47%. Kết quả cho thấy, phần lớn nhân sự cấp ủy trúng cử đều đúng với dự kiến.

Đội ngũ cấp ủy khóa mới không chỉ trẻ hóa mà còn đảm bảo về chất lượng, trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị. Một trong những điểm mới so với nhiệm kỳ trước là tỷ lệ trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố nằm trong chi ủy tăng cao, không ít chi bộ đã thực hiện nhất thể hóa bí thư đồng thời là trưởng thôn.

Từ đó, tạo sự thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, củng cố hệ thống chính trị.

Đại hội đã phát huy trí tuệ tập thể, tinh thần đoàn kết, bầu ra những người đứng đầu chi bộ thực sự tiêu biểu về trí tuệ, đạo đức, có uy tín, năng lực, kinh nghiệm thực tiễn, được cán bộ, đảng viên và nhân dân tín nhiệm.

Kim Ngân

TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: