Xây dựng Đảng

Phát huy trách nhiệm nêu gương của đảng viên

Thứ Sáu, 17/06/2022

Để nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, Đảng bộ huyện Vĩnh Tường nghiêm túc thực hiện quy định nêu gương, phát huy tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Từ đó củng cố niềm tin với nhân dân, xây dựng văn hóa, đạo đức trong Đảng.

Đảng viên tiên phong, gương mẫu

Trục đường làng của thôn Phù Cốc, xã Tam Phúc với chiều dài gần 1km, có vị trí quan trọng nối liền Quốc lộ 2C cũ và mới, trước đây còn nhỏ hẹp, xuống cấp, ảnh hưởng đến việc giao thương của nhân dân. Nhưng đến nay, đoạn đường đã mở rộng và đổ bê tông sạch đẹp đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân.

Bí thư Chi bộ thôn Phù Cốc, xã Tam Phúc Hoàng Thị Kim Lan gương mẫu hiến hơn 120m2 đất để làm đường giao thông nông thôn

Có được kết quả đó, một phần nhờ vào sự nhiệt tình tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn của đảng viên Hoàng Thị Kim Lan, Bí thư Chi bộ thôn Phù Cốc. Phát huy vai trò gương mẫu, gia đình chị tự nguyện hiến hơn 120m2 đất thổ cư và nông nghiệp để mở rộng đường.

Chị Lan cho biết: "Thời gian đầu, người dân không đồng tình ủng hộ, việc triển khai gặp nhiều khó khăn. Với vai trò là người đứng đầu thôn, các phong trào tôi luôn là người “đi trước, làm trước”.

Tôi cùng các đảng viên tranh thủ thời gian đến từng gia đình tuyên truyền, vận động về ý nghĩa của chương trình xây dựng NTM nâng cao, thôn dân cư NTM kiểu mẫu, tầm quan trọng của việc làm đường giao thông để nhân dân hiểu và tích cực tham gia ủng hộ; thường xuyên lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân để kịp thời giải đáp, báo cáo lên cấp trên có biện pháp giải quyết".

Nhờ sự tuyên truyền, vận động, đi đầu của bí thư chi bộ, nhân dân trong thôn tích cực tham gia và hiến hơn 1.400m2 đất thổ cư, đất nông nghiệp, góp phần cùng xã Tam Phúc hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM nâng cao, thôn dân cư NTM kiểu mẫu.

Những năm qua, việc phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên được xem là giải pháp quan trọng thực hiện các nhiệm vụ chính trị của xã Tam Phúc. Để phát huy tốt vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, Đảng ủy xã đẩy mạnh công tác giáo dục, nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng.

Các chi bộ đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Quy định 101 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp vào sinh hoạt hằng tháng.

Ý Đảng hợp lòng dân

Để việc phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên đi vào nền nếp, Huyện ủy Vĩnh Tường ban hành Quy định số 03 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các chi, Đảng bộ cơ sở tổ chức quán triệt, triển khai, nâng cao nhận thức và hành động cho cán bộ, đảng viên về trách nhiệm nêu gương; rà soát, sửa đổi, bổ sung quy định chuẩn mực đạo đức cán bộ, đảng viên phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo xây dựng kế hoạch tu dưỡng, phấn đấu của cá nhân gắn với cam kết thực hiện Nghị quyết TƯ 4 bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Các chi, Đảng bộ đưa nội dung nêu gương trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao vào kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên hằng năm; kịp thời biểu dương, khen thưởng các cá nhân, điển hình thực hiện tốt việc nêu gương, tạo sức lan tỏa sâu rộng.

Hằng năm, cấp ủy cấp trên thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định nêu gương của cấp ủy, tổ chức Đảng cấp dưới; chi bộ cơ quan, đơn vị giám sát việc thực hiện quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường giám sát quá trình thực hiện nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp. Đối với những cán bộ, đảng viên không thực hiện tốt hoặc làm hình thức, coi nhẹ các nội dung Quy định nêu gương đều nghiêm túc phê bình, kiểm điểm.

Với những giải pháp, cách làm cụ thể của Đảng bộ huyện Vĩnh Tường, đã giúp cán bộ, đảng viên nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm nêu gương, đưa công tác này trở thành nền nếp, việc làm tự giác.

Qua đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, tiêu cực; củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Bài, ảnh: Lê ThảoTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: