Xây dựng Đảng

Chú trọng công tác phát triển Đảng trong hội viên nông dân

Thứ Ba, 14/06/2022

Cùng với việc củng cố, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, các cấp Hội nông dân (HND) trong tỉnh đã làm tốt công tác tạo nguồn, phát triển Đảng trong hội viên. Qua đó, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở Đảng ở khu vực nông thôn vững mạnh, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đảng viên Nguyễn Xuân Học, hội viên Hội Nông dân xã Hồng Châu (Yên Lạc) phát triển mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Trường Khanh

Toàn tỉnh hiện có hơn 153 nghìn hội viên nông dân, sinh hoạt ở 134 cơ sở hội. Để làm tốt công tác phát triển Đảng trong hội viên nông dân, các cấp HND trong tỉnh tích cực tuyên truyền, quán triệt quan điểm chỉ đạo, quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về phát triển đảng viên là hội viên nông dân.

Đồng thời, thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên để gợi mở hướng phấn đấu, tạo điều kiện để hội viên có động cơ phấn đấu vào Đảng. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước nhằm phát hiện những hội viên ưu tú giới thiệu cho Đảng bồi dưỡng, kết nạp, trong đó, trọng tâm hướng đến những hội viên nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, những cá nhân tiêu biểu, đi đầu trong các phong trào ở địa phương.

Chủ tịch HND huyện Bình Xuyên Nguyễn Văn Dũng cho biết: Các phong trào do HND phát động, nhất là phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" và phong trào "Thi đua xây dựng tổ chức hội các cấp" đã thu hút sự tham gia tích cực của hội viên nông dân.

Thông qua phong trào thi đua, các cấp HND trong huyện đã phát hiện, bồi dưỡng và giới thiệu được những hội viên nông dân ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp. Năm 2021, các cấp HND trong huyện đã giới thiệu 30 hội viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng đối tượng Đảng, phát triển được 21 đảng viên là hội viên nông dân.

Với các giải pháp tích cực, từ năm 2021 đến nay, toàn tỉnh kết nạp được 239 hội viên nông dân vào Đảng, trong đó, phần lớn là hội viên nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, chi hội trưởng nông dân.

Trở thành đảng viên, các hội viên nông dân đã phát huy tốt tính tiên phong, gương mẫu, đi đầu trong hoạt động của hội và các phong trào của địa phương; luôn ý thức phấn đấu vươn lên, phát triển kinh tế nâng cao đời sống gia đình, thực hiện tốt các nghĩa vụ đối với Nhà nước, trách nhiệm với cộng đồng.

Theo HND tỉnh, đến nay, tỷ lệ hội viên nông dân là đảng viên mới đạt hơn 13% tổng số hội viên nông dân đang tham gia tổ chức hội. Nguyên nhân do gần đây, lao động nông thôn có sự chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang các lĩnh vực khác dẫn đến sự biến động về nghề nghiệp, nơi cư trú của hội viên khiến nguồn phát triển đảng viên là nông dân bị thu hẹp.

Để nâng cao số lượng, chất lượng đảng viên là hội viên nông dân, các cấp HND trong tỉnh tiếp tục quán triệt những quan điểm chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác phát triển đảng viên là hội viên nông dân; tuyên truyền, giáo dục nhận thức về Đảng cho hội viên.

Tích cực phát hiện, lựa chọn, giới thiệu những hội viên nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, cá nhân tích cực, tiêu biểu trong các phong trào thi đua của hội, của địa phương để giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp.

Đồng thời, đổi mới nội dung, hình thức hoạt động và phương pháp tập hợp hội viên; tăng cường tổ chức các phong trào thi đua để thu hút các đoàn viên, hội viên tham gia, tạo điều kiện cho hội viên nông dân rèn luyện, phấn đấu vào Đảng.

Thanh HuyềnTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: