Xây dựng Đảng

Tam Đảo chú trọng nâng cao chất lượng đảng viên

Thứ Năm, 09/06/2022

Bên cạnh việc thường xuyên quan tâm nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên mới nhằm bổ sung nguồn lực cho Đảng, cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp ở huyện Tam Đảo đã chú trọng thực hiện nghiêm việc rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng theo tinh thần Chỉ thị số 28 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đảng viên.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Tam Quan, huyện Tam Đảo kiểm tra hồ sơ đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Ảnh Dương Hà

 

Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy chỉ đạo các chi, Đảng bộ cơ sở thường xuyên đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên thông qua việc tuyên truyền, học tập, quán triệt đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng; các quy định, chính sách pháp luật của Nhà nước; chú trọng nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng, nhất là cấp ủy chi bộ cơ sở chú trọng nâng cao nhận thức trong việc lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; thường xuyên phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy chi bộ, khắc phục triệt để tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm trong công tác giáo dục, quản lý, rèn luyện đảng viên.

Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những trường hợp đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ...

Đảng bộ xã Bồ Lý hiện có 18 chi bộ với 403 đảng viên. Hằng năm, bên cạnh việc nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên, BTV Đảng ủy xã chú trọng công tác rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

BTV Đảng ủy xã chỉ đạo cấp ủy các chi bộ siết chặt công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên nhằm kịp thời phát hiện, nhắc nhở, uốn nắn những trường hợp đảng viên chưa tích cực trong thực hiện nhiệm vụ, có biểu hiện lơi lỏng trong sinh hoạt Đảng, thiếu gương mẫu.

Thực hiện nghiêm chế độ kiểm điểm, tự phê bình, phê bình trong sinh hoạt chi bộ; phân công nhiệm vụ, giao trách nhiệm cho đảng viên, làm cơ sở để đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên hằng năm...

Từ năm 2019 đến nay, Đảng bộ xã có 1 đảng viên dự bị bị xóa tên (do đảng viên dự bị không tham gia học lớp đảng viên mới, tự ý bỏ sinh hoạt và không đóng đảng phí theo quy định); có 2 đảng viên bị khai trừ khỏi Đảng do vi phạm pháp luật.

Bí thư Đảng ủy xã Bồ Lý Trần Đình Phong chia sẻ: "Phải xóa tên một đảng viên ra khỏi Đảng, BTV Đảng ủy, cấp ủy chi bộ rất trăn trở và cân nhắc kỹ lưỡng. Đây là việc làm bất đắc dĩ nhưng cần thiết nhằm giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên... Qua đó, góp phần làm trong sạch đội ngũ đảng viên, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng".

Từ năm 2019 đến nay, BTV Huyện ủy Tam Đảo đã thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tên 17 đảng viên và khai trừ ra khỏi Đảng 7 đảng viên. Những đảng viên bị xóa tên và khai trừ chủ yếu do có biểu hiện sa sút về chính trị, tư tưởng, đạo đức; thiếu ý chí phấn đấu, thiếu trách nhiệm với Đảng, với nhân dân; thường xuyên bỏ sinh hoạt Đảng, né tránh nhiệm vụ do chi ủy phân công; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm, cá biệt, có đảng viên vi phạm pháp luật bị kết án tù...

Với việc kiên quyết đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng của các cấp ủy, tổ chức Đảng ở huyện Tam Đảo đã tạo chuyển biến tích cực trong công tác quản lý, giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị huyện ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Tam Đảo Lê Công Thành cho biết: Thời gian tới, BTV Huyện ủy sẽ tăng cường chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng trong toàn huyện chú trọng triển khai các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 28 gắn với Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII), Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII), Chỉ thị 05 và Kết luận 01 của Bộ Chính trị.

Đẩy mạnh công tác giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Siết chặt công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên, thực hiện nghiêm việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng; phân công nhiệm vụ, giao trách nhiệm cho từng đảng viên, từ đó, làm cơ sở để đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên hằng năm.

Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, kịp thời phát hiện, xử lý những trường hợp đảng viên có biểu hiện vi phạm, kiên quyết đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng...

Qua đó, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ...

Ngô Tuấn AnhTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: