Xây dựng Đảng

Chú trọng công tác tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng

Thứ Ba, 24/05/2022

Những năm qua, công tác tự phê bình và phê bình đã được các cấp ủy, tổ chức đảng trên địa bàn huyện Tam Đảo thực hiện nghiêm túc, khách quan. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, sức chiến đấu của tổ chức đảng; đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa của cán bộ, đảng viên; tiền đề để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển KT – XH ở địa phương.

Thường trực Đảng ủy xã Yên Dương, huyện Tam Đảo kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) tại Chi bộ thôn Yên Phú. Ảnh: Trường Khanh

Không nể nang, né tránh, ngại va chạm, ngại đấu tranh với các quan điểm sai trái, cán bộ, đảng viên Chi bộ thôn Núc Thượng, xã Hồ Sơn luôn thẳng thắn, khách quan góp ý để cùng nhau phát huy những ưu điểm cũng như khắc phục, sửa chữa những khuyết điểm của tập thể, cá nhân.

Bí thư Chi bộ thôn Núc Thượng Nguyễn Thị Hoa cho biết: Công tác tự phê bình và phê bình không phải để đảng viên “bới lông tìm vết” hay chỉ trích lẫn nhau, mà là cùng nhau tốt lên. Ở Chi bộ thôn Núc Thượng, công tác tự phê bình và phê bình luôn được chi ủy, chi bộ quán triệt thực hiện thường xuyên, nghiêm túc, trên tinh thần thẳng thắn, khách quan, trung thực.

Tại các kỳ sinh hoạt chi bộ hay kiểm điểm, đánh giá đảng viên cuối năm, các đảng viên ở chi bộ thẳng thắn phát biểu, không có tình trạng "dĩ hòa vi quý" thấy đúng không bảo vệ hay thấy sai lại im lặng. Mặc dù việc góp ý, phê bình rất quyết liệt, song, khi ra khỏi cuộc họp, các đảng viên đều vui vẻ, giữ gìn đoàn kết, thống nhất trong chi bộ.

Như kỳ sinh hoạt chi bộ vừa qua, ngoài đóng góp các ý kiến để khắc phục một số tồn tại trong lãnh đạo phát triển kinh tế, các đảng viên sôi nổi góp ý, đưa ra một số giải pháp trong việc quản lý đảng viên, nhất là đảng viên trẻ đi làm việc ở các công ty.

Vận dụng quan điểm của Đảng, tư tưởng của Bác về công tác tự phê bình và phê bình trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng vào thực tiễn, nhiều năm nay, Đảng bộ xã Bồ Lý luôn tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao trong công tác lãnh đạo, thực hiện tốt các nhiệm vụ, mục tiêu kế hoạch đề ra.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bồ Lý Nguyễn Huy Thành cho biết: Mục đích của tự phê bình và phê bình là để giúp mỗi cán bộ, đảng viên học hỏi cái hay, tránh cái dở, chứ không phải để nói xấu, tìm điểm yếu của nhau để bôi nhọ.

Phê bình là để cho tính dân chủ trong Đảng tốt hơn, kỷ luật cao hơn, cán bộ, đảng viên gương mẫu, có tinh thần trách nhiệm hơn, làm cho tổ chức đảng vững mạnh, trong sạch và lãnh đạo tốt hơn.

Bởi vậy, công tác tự phê bình và phê bình được cán bộ, đảng viên ở Đảng bộ thực hiện nghiêm trên tinh thần tự giác, minh bạch, góp ý chân thành. Qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình hằng năm và sinh hoạt chi bộ hằng tháng, không chỉ giúp đánh giá sát thực những ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân và trách nhiệm của tập thể, cá nhân mà giúp đội ngũ cán bộ, đảng viên trưởng thành, phát huy hiệu quả năng lực trong công việc, trách nhiệm trước nhân dân.

Đảng bộ huyện Tam Đảo hiện có trên 4.300 đảng viên, sinh hoạt ở 205 chi bộ cơ sở. Những năm qua, công tác tự phê bình và phê bình luôn được BTV Huyện ủy quán triệt, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc trong toàn Đảng bộ, tạo sự chuyển biến tích cực trong sinh hoạt, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, sức chiến đấu ở các chi, Đảng bộ.

Các cấp ủy, chi bộ lãnh đạo, gắn việc thực hiện công tác tự phê bình và phê bình trong đánh giá, kiểm điểm xếp loại cán bộ, đảng viên với nội dung thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI, XII) của Đảng.

Cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, nêu gương trong thực hiện công tác tự phê bình và phê bình, góp phần tăng cường đoàn kết nội bộ; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Trên cơ sở phân tích những ưu điểm, hạn chế của tập thể, cá nhân trên mỗi cương vị công tác, đề ra những giải pháp để khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ. Nhờ đó, các chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ huyện Tam Đảo đều hoàn thành và vượt chỉ tiêu tỉnh giao.

Thanh TuyềnTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: