Xây dựng Đảng

Vĩnh Tường phát triển tổ chức Đảng trong doanh nghiệp tư nhân

Thứ Ba, 17/05/2022

Công tác phát triển tổ chức Đảng, đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân luôn được Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Tường quan tâm lãnh đạo và chỉ đạo. Từ đó, góp phần tập hợp những nhân tố tích cực, tăng cường sự đoàn kết, tăng thêm sức mạnh cho Đảng và giúp các địa phương, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Buổi sinh hoạt đầu tiên của Chi bộ Quỹ Tín dụng nhân dân xã Bình Dương, huyện Vĩnh Tường nhận được nhiều ý kiến đóng góp của đảng viên

Đảng bộ huyện Vĩnh Tường hiện có hơn 9.500 đảng viên, sinh hoạt ở 68 chi, Đảng bộ cơ sở. Bám sát các văn bản của Trung ương, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc giao nhiệm vụ, chỉ tiêu về kết nạp Đảng, thành lập tổ chức Đảng trong doanh nghiệp, Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Tường triển khai các giải pháp nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu.

Ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức ký cam kết với Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn về phát triển đảng viên, thành lập tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp tư nhân.

Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các cấp ủy, cán bộ, đảng viên, các tổ chức chính trị - xã hội, chủ doanh nghiệp, người lao động về việc thành lập tổ chức Đảng, phát triển đảng viên và tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp tư nhân.

Chỉ đạo Đảng ủy các xã, thị trấn thường xuyên vận động các doanh nghiệp tư nhân tham gia vào các phong trào thi đua của địa phương. Qua đó, nhằm phát hiện, bồi dưỡng các quần chúng, nhân tố tích cực, điển hình là chủ các doanh nghiệp tư nhân, từng bước hình thành tổ chức Đảng trong doanh nghiệp.

Ban Thường vụ Huyện ủy giao nhiệm vụ cho các đồng chí ủy viên BTV, Huyện ủy viên phụ trách cụm và các xã, thị trấn thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và giúp đỡ Đảng ủy cơ sở trong việc xây dựng, thực hiện hiệu quả kế hoạch phát triển Đảng và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chỉ tiêu phát triển tổ chức Đảng trong doanh nghiệp.

Trên cơ sở đó, Đảng ủy các xã, thị trấn hằng năm chủ động rà soát, thống kê, nắm bắt, đánh giá thực trạng hoạt động của tổ chức Đảng, đảng viên và các đoàn thể chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp tư nhân đóng trên địa bàn...

Từ năm 2021 đến nay, Huyện ủy Vĩnh Tường thành lập 6 tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp tư nhân. Trong đó, có 2 chi bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy, 4 chi bộ trực thuộc Đảng ủy các xã, thị trấn.

Sau khi thành lập, các tổ chức Đảng trong doanh nghiệp đã xây dựng quy chế hoạt động, kế hoạch, chương trình công tác và thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ; thực hiện nghiêm công tác tự phê bình và phê bình, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy, chi bộ.

Hằng tháng, duy trì đều đặn việc sinh hoạt chi bộ và làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên; tuyên truyền, thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và huyện đến các đảng viên.

Các đảng viên đều phát huy tính tiên phong gương mẫu, thực hiện nghiêm quy định về những điều đảng viên không được làm, hăng hái lao động sản xuất, tu dưỡng, rèn luyện bản thân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chi bộ và doanh nghiệp giao.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bình Dương Nguyễn Xuân Bộ cho biết: Phần lớn các doanh nghiệp tư nhân đóng trên địa bàn đều hoạt động vừa và nhỏ; số lượng công nhân ít; chủ yếu lao động lớn tuổi. Cùng với đó, tâm lý chung của các doanh nghiệp ngại thành lập tổ chức Đảng, vì thiếu nghiệp vụ công tác Đảng…

Để khắc phục khó khăn đó, Đảng ủy tích cực vận động, làm tốt công tác tư tưởng, dân vận cho người đứng đầu các doanh nghiệp, công ty để họ hiểu, nắm được lợi ích việc thành lập tổ chức Đảng.

Mặt khác, phân công các đảng ủy viên thường xuyên giúp đỡ, trao đổi với doanh nghiệp để đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình hoạt động, phát triển sản xuất. Từ đầu năm đến nay, Đảng ủy xã vận động, thành lập được Chi bộ Quỹ tín dụng nhân dân; Đảng ủy tiếp tục tuyên truyền, vận động tiến tới thành lập Chi bộ Công ty TNHH Điện năng.

Là chi bộ mới thành lập, ông Vũ Văn Hùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Quỹ Tín dụng nhân dân xã Bình Dương cho biết: Hiện nay, Chi bộ có 10 đảng viên, trong đó, có 8 đảng viên chính thức, 2 đảng viên dự bị.

Việc thành lập chi bộ Đảng trong đơn vị không chỉ giúp cán bộ, đảng viên thuận lợi hơn trong công việc, sinh hoạt tổ chức Đảng mà góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên đối với công việc chuyên môn và công tác xây dựng Đảng.

Các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đều được chi bộ quán triệt, lồng ghép trong các buổi sinh hoạt chi bộ, đánh giá công tác chuyên môn hằng tháng của quỹ.

Để phát triển tổ chức Đảng trong doanh nghiệp tư nhân, thời gian tới, ngoài tăng cường tập huấn, bồi dưỡng về nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho đội ngũ cán bộ làm công tác Đảng, các cấp ủy tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tạo điều kiện thuận lợi, linh hoạt về thời gian khi mở các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng đang làm việc trong các doanh nghiệp tư nhân tham gia…

Bài, ảnh: Thanh TuyềnTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: