Xây dựng Đảng

Vĩnh Yên chuẩn bị tốt cho đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở

Thứ Năm, 12/05/2022

Thực hiện phương châm “kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển” các chi, Đảng bộ trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên đang tích cực lãnh đạo, chỉ đạo, chuẩn bị tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025 đảm bảo yêu cầu, chất lượng, tiến độ và hiệu quả.

Đảng viên Chi bộ Tổ dân phố Đông Thành, phường Đồng Tâm tuyên truyền về một số nội dung trong việc tổ chức đại hội chi bộ đến đảng viên, nhân dân. Ảnh: Dương Hà

Theo kế hoạch, đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025 hoàn thành trong tháng 7/2022. Để công tác tổ chức đại hội chi bộ cơ sở có sự thống nhất và đạt kết quả cao, các cấp ủy trên địa bàn thành phố tổ chức học tập, quán triệt thực hiện Chỉ thị số 22 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025 của BTV Thành ủy đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân nhằm tạo sự thống nhất, đồng thuận.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền, nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; tập trung giải quyết dứt điểm những tồn tại, vướng mắc được cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm...

BTV Thành ủy phân công cấp ủy viên phụ trách các Đảng bộ cơ sở trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc triển khai tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở về xây dựng báo cáo chính trị, đề án nhân sự và chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất...

Ban Tổ chức Thành ủy hướng dẫn một số nội dung thực hiện kế hoạch của BTV Thành ủy về tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở; phối hợp với các ban xây dựng Đảng thường xuyên đôn đốc, kiểm tra các chi bộ trong việc chuẩn bị và tổ chức đại hội theo đúng quy định, đảm bảo yêu cầu, chất lượng, tiến độ và hiệu quả.

BTV Thành ủy lựa chọn Đảng bộ phường Đồng Tâm làm điểm tổ chức đại hội chi bộ của thành phố; yêu cầu các Đảng bộ cơ sở có nhiều chi bộ trực thuộc cần chỉ đạo tổ chức đại hội điểm, sau đó rút kinh nghiệm. Đến nay, các chi bộ đều tích cực triển khai các bước chuẩn bị như xây dựng báo cáo chính trị, lựa chọn nhân sự và chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất...

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đỗ Trung Hiếu cho biết: Căn cứ vào tình hình thực tiễn của chi bộ, Đảng ủy cơ sở lãnh đạo xây dựng nhân sự cấp ủy chi bộ đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định; cấp ủy khóa mới đảm bảo chất lượng, có số dư và cơ cấu hợp lý. Quá trình giới thiệu, lựa chọn và bầu chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ đảm bảo công khai, minh bạch.

BTV Thành ủy yêu cầu các chi bộ thôn, tổ dân phố chủ động xây dựng phương án nhân sự theo hướng những nơi có đủ điều kiện, thực hiện chủ trương bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố hoặc trưởng ban công tác mặt trận; không thực hiện phó bí thư chi bộ chuyên trách công tác Đảng mà phải kiêm nhiệm thêm 1 chức danh; phấn đấu 100% trưởng thôn, tổ trưởng dân phố là đảng viên.

Quan tâm lựa chọn, giới thiệu những đảng viên có uy tín, năng lực, có nhiều đóng góp trong phát triển KT - XH tại địa phương tham gia cấp ủy. Đối với chi bộ trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang, thực hiện nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ với người đứng đầu cơ quan, đơn vị, trừ trường hợp không đủ tuổi công tác đến hết nhiệm kỳ. Đến nay, các chi bộ đang tích cực xây dựng phương án nhân sự, báo cáo Đảng ủy cơ sở tiến hành thẩm định.

Là địa phương được BTV Thành ủy lựa chọn làm điểm tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025 của thành phố, Đảng ủy phường Đồng Tâm xây dựng kế hoạch và lựa chọn Chi bộ Tổ dân phố Đông Cường làm điểm đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025, sau đó tổ chức rút kinh nghiệm cho các chi bộ còn lại trong Đảng bộ.

Tuy nhiên, công tác nhân sự còn là nội dung gặp khó khăn, do hầu hết đảng viên cao tuổi, thiếu đảng viên trẻ, các đảng viên chưa ý thức cao việc tham gia vào chi ủy. Khắc phục tình trạng này, Đảng bộ tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, định hướng tư tưởng cho đảng viên.

Đồng thời, quan tâm lựa chọn giới thiệu những đảng viên là cựu chiến binh, cựu quân nhân, người làm công tác xã hội, sinh viên tốt nghiệp đại học tham gia cấp ủy chi bộ.

Để bảo đảm đại hội chi bộ thành công, việc chuẩn bị văn kiện được các cấp ủy chú trọng thực hiện. Quá trình xây dựng dự thảo văn kiện đại hội, chi ủy, bí thư chi bộ nghiêm túc tổ chức lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên, nhân dân và các tổ chức chính trị-xã hội bằng các hình thức đảm bảo chất lượng, phù hợp với đặc điểm của từng chi bộ. Đến nay, công tác chuẩn bị cho đại hội chi bộ trên địa bàn thành phố đang được tiến hành đúng tiến độ, đảm bảo quy trình.

Lê ThảoTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: