Xây dựng Đảng

Hướng tới đảm bảo đội ngũ cán bộ chuẩn về "Hồng", vững vàng về "Chuyên"

Thứ Sáu, 06/05/2022

Nhằm bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ; chủ động xây dựng đội ngũ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị đang tiến hành rà soát, triển khai công tác quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030, bám sát những yêu cầu và điểm mới theo Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Thực hiện hướng dẫn và quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các địa phương, cơ quan, đơn vị triển khai công tác quy hoạch, đảm bảo đúng quy trình, công khai, minh bạch. Ảnh: Dương Hà

Ngày 15/2/2022, Ban Tổ chức Trung ương ban hành Hướng dẫn số 16 về công tác quy hoạch cán bộ. Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quy định số 05 và Kế hoạch số 74 về công tác quy hoạch cán bộ trên địa bàn tỉnh nhằm cụ thể hóa quy định và hướng dẫn của Trung ương.

Kế hoạch rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, các chức danh lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2025-2030 được Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng khoa học, bài bản, chặt chẽ. Việc quy hoạch bảo đảm cân đối, hài hòa, hợp lý, liên thông giữa các khâu trong công tác cán bộ; phấn đấu quy hoạch theo cơ cấu 3 độ tuổi, tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số phù hợp với địa bàn và lĩnh vực công tác.

Quá trình thực hiện bảo đảm phương châm “động” và “mở”; không quy hoạch cục bộ, khép kín trong một cơ quan, đơn vị. Hằng năm, tiến hành đánh giá, rà soát, điều chỉnh, kịp thời đưa ra khỏi quy hoạch những cán bộ không đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện, không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; bổ sung quy hoạch những nhân tố mới từ nguồn nhân sự tại chỗ hoặc nguồn nhân sự từ nơi khác có đủ tiêu chuẩn, điều kiện, có triển vọng phát triển.

Theo hướng dẫn, công tác quy hoạch lần này có nhiều điểm nhấn quan trọng, nổi bật là việc quy hoạch cấp ủy các cấp phải gắn với quy hoạch lãnh đạo, quản lý. Mỗi chức danh lãnh đạo, quản lý quy hoạch không quá 3 cán bộ (trước đây là 4).

Một cán bộ quy hoạch không quá 3 chức danh ở cùng cấp. Không thực hiện quy hoạch đồng thời với việc đề xuất, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử và chỉ tiến hành quy hoạch chức danh cao hơn chức danh đang đảm nhiệm.

Các cấp ủy, cơ quan, đơn vị thực hiện quy hoạch cấp ủy và các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp theo tỷ lệ: Cán bộ trẻ (dưới 40 tuổi đối với cấp tỉnh, cấp huyện) là từ 15% trở lên (trước đây là 10%); cán bộ nữ từ 25% trở lên.

Cấp huyện và tương đương phải có cán bộ nữ quy hoạch BTV cấp ủy và các chức danh lãnh đạo chủ chốt như bí thư, phó bí thư; chủ tịch, phó chủ tịch HĐND; chủ tịch, phó chủ tịch UBND. Đồng thời, hệ số quy hoạch cấp ủy, BTV cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp từ 1,0-1,5 lần so với số lượng theo quy định.

Tổng số cấp phó của mỗi cơ quan, đơn vị cấp tỉnh do đơn vị trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch lần đầu không quá 5 đồng chí.

Trên cơ sở đó, hiện nay, cấp ủy các cấp, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn đã lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện công tác quy hoạch cán bộ theo đúng quy trình; xây dựng tiêu chuẩn, điều kiện, xác định đối tượng cụ thể đối với các chức danh do cấp mình quản lý đúng quy định.

Tại Sở LĐ-TB&XH, ngay khi nhận được hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đơn vị đã tiến hành rà soát toàn diện nguồn cán bộ trước khi đưa vào danh sách giới thiệu nhân sự quy hoạch, đảm bảo lựa chọn được đội ngũ cán bộ đáp ứng đủ các tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, năng lực chính trị, trình độ chuyên môn.

Quá trình triển khai, đơn vị đề cao tính dân chủ, công bằng, khách quan; các bước quy hoạch được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình và đã đạt được kết quả tích cực. Tuy nhiên, tỷ lệ quy hoạch cán bộ trẻ (dưới 40 tuổi) đơn vị chỉ đạt 18,5%. Qua khảo sát chung, đa phần các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đều gặp khó trong công tác quy hoạch cán bộ trẻ do thiếu nguồn.

Theo kế hoạch của Tỉnh ủy, công tác quy hoạch ở Đảng đoàn, Ban cán sự đảng tỉnh, các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh xong trước ngày 30/4/2022; BTV cấp huyện thực hiện xong trước ngày 31/5/2022. Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định phê duyệt quy hoạch các chức danh diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý xong trong tháng 6/2022.

Lê MinhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: