Xây dựng Đảng

Tam Đảo xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín

Thứ Tư, 27/04/2022

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CCVC) đạt chuẩn, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Đảng bộ huyện Tam Đảo luôn chú trọng từ công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ nhằm tạo chuyển biến tích cực trong công tác cán bộ. Qua đó, góp phần từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, CCVC các cấp ở địa phương.

Với sự nhiệt tình, chu đáo, cán bộ làm việc tại Bộ phận "một cửa" huyện Tam Đảo luôn mang lại sự hài lòng cao cho người dân trong giải quyết các thủ tục hành chính. Ảnh: Trường Khanh

BTV Huyện ủy Tam Đảo đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng, các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức cách mạng, bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, CCVC.

Quán triệt toàn thể cán bộ, đảng viên nghiêm túc học tập nội dung Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Từ đó, mỗi cán bộ, đảng viên, CCVC đã phát huy tinh thần tự giác rèn luyện, trau dồi, hoàn hiện bản thân.

Hằng năm, BTV Huyện ủy chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn của huyện, cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn rà soát, bổ sung quy hoạch đội ngũ cán bộ theo phân cấp quản lý với phương châm “mở” và “động”; chú trọng nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ có phẩm chất đạo đức tốt, có triển vọng về khả năng lãnh đạo, quản lý đưa vào quy hoạch để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn...

Nhờ đó, số cán bộ được đưa vào quy hoạch luôn bảo đảm tiêu chuẩn, có chiều hướng phát triển tốt, quy hoạch có tính khả thi cao. Căn cứ nguồn quy hoạch và điều kiện thực tiễn, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp, bố trí công tác cho đội ngũ cán bộ, CCVC đảm bảo phù hợp, hiệu quả…

Công tác đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện chính sách cán bộ cũng được huyện quan tâm, chú trọng. Từ năm 2015 đến nay, BTV Huyện ủy đã cử hơn 500 lượt cán bộ, CCVC đi đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức gần 100 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ cấp ủy cơ sở, người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố với hơn 5.000 học viên tham gia...

Huyện Tam Đảo hiện có hơn 1.400 cán bộ, CCVC thuộc các đơn vị hành chính, sự nghiệp, UBND cấp xã và các đơn vị giáo dục của huyện. Trong đó, cán bộ, CCVC có trình độ thạc sĩ trở lên chiếm gần 4%; có trình độ chuyên môn đại học chiếm trên 68%; cao đẳng trên 15%. Về lý luận chính trị, có 0,24% cán bộ có trình độ cao cấp, cử nhân; hơn 23% có trình độ trung cấp...

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo của BTV Huyện ủy, sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền các cấp, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức huyện Tam Đảo ngày càng được nâng lên; việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ đã có nhiều chuyển biến tích cực; qua đó, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương...

Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Tam Đảo Lê Công Thành cho biết: Thời gian tới, BTV Huyện ủy tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai các nghị quyết, đề án, quy định của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác cán bộ, nhằm nâng cao nhận thức cho các cấp ủy, tổ chức Đảng, nhất là người đứng đầu về việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ.

Chủ động xây dựng kế hoạch, cụ thể hoá các nghị quyết, quy định về công tác cán bộ từ cấp huyện đến cơ sở phù hợp với tình hình thực tế; nâng cao chất lượng công tác đánh giá cán bộ; tiếp tục rà soát, bổ sung và thực hiện nghiêm các quy định về việc bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử và điều động, luân chuyển cán bộ; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm cán bộ trẻ, cán bộ nữ vào những vị trí lãnh đạo chủ chốt…

Ngô Tuấn AnhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: