Xây dựng Đảng

Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng

Thứ Sáu, 22/04/2022

Xác định công tác kiểm tra, giám sát là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đã chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát ở các chi, Đảng bộ cơ sở theo hướng trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với tình hình thực tiễn. Qua đó, góp phần xây dựng Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh, siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong Đảng.

Cán bộ UBKT Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh trao đổi nghiệp vụ về tham mưu thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Ảnh: Trường Khanh

Để tiếp tục xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh, siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, Đảng ủy Khối CQQ tỉnh tăng cường tuyên truyền, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, trọng tâm là Quy định số 22 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng và Chỉ thị số 10 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng bộ tỉnh.

Qua đó, giúp cấp ủy, UBKT các cấp và cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ khối, nhất là cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy thấy rõ tác dụng, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, từ đó, nâng cao ý thức trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định Điều lệ Đảng.

Hằng năm, Đảng ủy Khối CQQ tỉnh xây dựng và chỉ đạo UBKT Đảng ủy xây dựng chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm theo hướng tăng cường số lượng các cuộc kiểm tra, giám sát so với chương trình toàn khóa đề ra và đã đưa nội dung trọng tâm, trọng điểm vào chương trình như công tác cán bộ; việc thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy; việc công khai bản kê khai tài sản, thu nhập của đảng viên; thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII), Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và các quy định về nêu gương…

Để tạo điểm nhấn trong lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát, BTV Đảng ủy khối đã ban hành Kết luận số 11 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 01 của BCH Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh đối với công tác kiểm tra, giám sát; yêu cầu cơ sở báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát hằng tháng; tiến hành kiểm tra hồ sơ các cuộc kiểm tra, giám sát của cấp ủy, chi bộ và UBKT Đảng ủy cơ sở 6 tháng 1 lần.

Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn, chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy khối và UBKT Đảng ủy khối, cấp ủy, UBKT cơ sở đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch của cấp mình để triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

Đảng ủy khối đã lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các quy chế phối hợp giữa Đảng ủy khối với các cơ quan thuộc khối nội chính, UBKT Tỉnh ủy trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

Phân công các đồng chí ủy viên BTV, BCH Đảng bộ khối, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của Đảng ủy khối phụ trách các chi, Đảng bộ cơ sở, thường xuyên theo dõi và dự sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ nhằm chủ động nắm bắt tình hình, giải quyết các khó khăn, vướng mắc ngay tại cơ sở.

Đồng thời, quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy UBKT và đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra các cấp, đảm bảo đủ số lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đã đặt ra.

Từ năm 2021 đến nay, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ khối đã kiểm tra 72 tổ chức đảng và 43 đảng viên; giám sát chuyên đề 44 tổ chức đảng và 47 đảng viên. UBKT các cấp trong Đảng bộ khối kiểm tra 31 tổ chức đảng, giám sát theo chuyên đề đối với 27 tổ chức đảng và 29 đảng viên là cấp ủy viên các cấp. Nội dung giám sát tập trung vào việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao…

Qua kiểm tra, giám sát, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng ở các chi, Đảng bộ cơ sở cơ bản đảm bảo nguyên tắc, thủ tục theo quy định. UBKT Đảng ủy khối ra quyết định thi hành kỷ luật 3 đảng viên với hình thức khai trừ do thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Chi bộ cơ sở ra quyết định thi hành kỷ luật 18 đảng viên, trong đó, thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách 17 đảng viên do vi phạm chính sách DS-KHHGĐ, vi phạm nội quy, vi phạm vào những điều đảng viên không được làm và cảnh cáo 1 đảng viên, do vi phạm trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, công vụ được giao.

Thời gian tới, để công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ khối đạt hiệu quả, nhất là trong việc ngăn ngừa vi phạm có thể xảy ra. Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tiếp tục quan tâm đổi mới phương pháp lãnh đạo thông qua việc ban hành quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực, UBKT Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025 cho phù hợp điều kiện thực tiễn, nhất là, trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Đảng bộ.

Chỉ đạo cấp ủy, UBKT các cấp thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng và hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu cấp trên giao; nắm chắc tình hình tổ chức đảng và đảng viên, phát hiện, kiểm tra và kết luận những tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; giải quyết dứt điểm, kịp thời các đơn thư, tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên; xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, từ đó, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng.

Phương LoanTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: