Xây dựng Đảng

Yên Lạc nâng tỷ lệ trưởng thôn là đảng viên, tăng hiệu quả công việc

Thứ Năm, 21/04/2022

Nhờ có cách làm phù hợp, hiệu quả, đến nay, tỷ lệ trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố là đảng viên ở huyện Yên Lạc đạt hơn 71%. Việc tăng tỷ lệ trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố là đảng viên đã góp phần tạo thuận lợi trong triển khai các nhiệm vụ trên địa bàn.

Đảng viên Nguyễn Mai Hồng, Trưởng thôn Đinh Xá 1, xã Nguyệt Đức tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống

"Nhịp cầu" nối ý Đảng - lòng dân

Là người năng nổ, nhiệt tình, trách nhiệm, năm 2009, ông Nguyễn Mai Hồng, thôn Đinh Xá 1, xã Nguyệt Đức được nhân dân tín nhiệm bầu làm trưởng thôn. Với nỗ lực phấn đấu, ông Hồng vinh dự được kết nạp vào Đảng. Hơn 13 năm công tác ở thôn, ông Hồng không chỉ phát huy tốt vai trò đầu tàu, gương mẫu, gần dân, sát dân, hiểu dân, mà còn là “nhịp cầu” nối ý Đảng với lòng dân.

Tại các buổi sinh hoạt chi bộ, ông Hồng luôn chủ động nắm bắt những chủ trương của chi ủy, cấp ủy cấp trên; thẳng thắn phản ánh những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; tích cực đề xuất nhiều giải pháp triển khai nghị quyết của chi bộ nhằm giải quyết tốt những vấn đề cụ thể ở khu dân cư.

Nhờ vậy, nhiều năm qua, các nghị quyết của Chi bộ Đinh Xá 1 khi được xây dựng và ban hành đều bảo đảm đúng, trúng, sát với thực tiễn, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đảng viên và quần chúng nhân dân, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Đến nay, thôn không có hộ nghèo, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt hơn 94%, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Cuối năm 2021, thôn Đinh Xá 1 được công nhận đạt chuẩn thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

Ông Hồng cho biết: "Từ khi trở thành đảng viên, tham gia sinh hoạt chi bộ, tôi thấy việc nắm bắt chủ trương của cấp ủy cấp trên được kịp thời, chính xác. Từ đó, tôi có thể quán triệt, triển khai đến nhân dân đầy đủ, hiệu quả hơn".

Trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố có vai trò quan trọng, là người trực tiếp tiếp nhận, truyền đạt, hướng dẫn và tổ chức triển khai nhiệm vụ từ cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp tại các khu dân cư.

Cách làm hay, hiệu quả

Thực tế cho thấy, khi trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố là đảng viên, họ được tham gia sinh hoạt chi bộ và trực tiếp cùng bàn bạc, xây dựng nghị quyết thì việc triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tại thôn, tổ dân phố sẽ thuận lợi, hiệu quả hơn.

Thế nhưng, trước đây, tỷ lệ trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố ở Yên Lạc còn thấp, ảnh hưởng không nhỏ đến việc triển khai nhiệm vụ ở cơ sở. Trước thực trạng đó, BTV Huyện ủy Yên Lạc luôn quan tâm lãnh, chỉ đạo nâng tỷ lệ trưởng thôn, tổ dân phố là đảng viên.

Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Yên Lạc Lê Văn Đông cho biết: Hằng năm, BTV Huyện ủy chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò của trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố là đảng viên trong việc phổ biến, quán triệt và triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Chủ động rà soát, nắm chắc chất lượng đội ngũ trưởng thôn, tổ dân phố, nhất là những trường hợp chưa là đảng viên có đủ điều kiện, tiêu chuẩn kết nạp Đảng để có kế hoạch bồi dưỡng, phân công đảng viên theo dõi, giúp đỡ, hướng dẫn.

Trong bầu cử trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, Đảng ủy các xã, thị trấn định hướng các chi bộ lựa chọn, giới thiệu các đảng viên có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất, năng lực và uy tín để Ban công tác mặt trận thôn, tổ dân phố hiệp thương, giới thiệu ứng cử bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố. Đồng thời, thực hiện nhất thể chức danh bí thư chi bộ - trưởng thôn.

Với cách làm này, từ đầu năm 2021 đến nay, Đảng bộ huyện Yên Lạc đã kết nạp được hơn 250 quần chúng ưu tú vào Đảng, trong đó, có 7 đồng chí là trưởng, phó thôn, tổ dân phố. Hiện, toàn huyện có 40 đồng chí kiêm bí thư chi bộ - trưởng thôn.

Để thực hiện mục tiêu đến năm 2025 tất cả trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố là đảng viên theo tinh thần Nghị quyết 07 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, BTV Huyện ủy Yên Lạc tiếp tục chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, tầm quan trọng của việc trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố là đảng viên.

Nêu cao tinh thần trách nhiệm của cấp ủy cơ sở trong việc rà soát, nắm bắt đội ngũ trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố là quần chúng có đủ tiêu chuẩn để tập trung bồi dưỡng, giới thiệu cho Đảng; chú trọng làm tốt công tác quy hoạch cán bộ cấp ủy chi bộ cơ sở gắn với chức danh trưởng thôn; chọn lựa kỹ lưỡng những đảng viên có phẩm chất, năng lực và uy tín để hiệp thương, giới thiệu ứng cử vào chức danh trưởng thôn, tổ trưởng dân phố cho nhân dân bầu chọn.

Bài, ảnh: Thanh HuyềnTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: