Xây dựng Đảng

Khắc phục tạo nguồn trong phát triển đảng viên ở Hương Sơn

Thứ Ba, 19/04/2022

Nhiều năm nay, do lực lượng thanh niên ở xã Hương Sơn, huyện Bình Xuyên chủ yếu đi làm ăn xa, khiến Đảng bộ xã gặp khó khăn trong công tác tạo nguồn phát triển đảng viên ở địa phương. Để tháo gỡ những khó khăn đó, Đảng bộ xã Hương Sơn đã tập trung lãnh đạo các chi bộ quan tâm triển khai nhiều giải pháp tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hương Sơn Trịnh Thị Kim Thoa cho biết: Từ năm 2020 trở về trước, trung bình mỗi năm, địa phương chỉ kết nạp từ 3 - 4 đảng viên, chỉ đạt hơn 30% chỉ tiêu đề ra. Nhìn nhận từ thực tế, phần lớn thanh niên ở địa phương sau khi học xong đại học, cao đẳng và THPT lại có nguyện vọng đi làm việc tại các công ty trong các khu công nghiệp và không đủ thời gian theo dõi, thử thách để kết nạp.

Số quần chúng còn lại thì trình độ văn hóa thấp, chưa có chí hướng, nguyện vọng phấn đấu vào Đảng, trong khi đó, một số cấp ủy, chi bộ nông thôn chưa thực sự chăm lo công tác kết nạp đảng viên, chưa quan tâm đúng mức tới công tác tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú để giới thiệu, kết nạp vào Đảng.

Mặt khác, các hoạt động, phong trào của các khối đoàn thể, nhất là đoàn thanh niên ở các thôn dân cư chưa tạo được sự hấp dẫn thu hút, tập hợp ĐVTN tham gia các hoạt động.

Mấy năm gần đây, do dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp nên các tổ chức đoàn thể, các thôn dân cư khó tổ chức các hoạt động, phần nào ảnh hưởng tới việc phát hiện các nhân tố điển hình, tiên tiến trong các phong trào để giới thiệu quần chúng ưu tú cho tổ chức Đảng…

Để tháo gỡ, khắc phục khó khăn trong công tác phát triển đảng viên, từ năm 2021, BTV Đảng ủy xã Hương Sơn đã chỉ rõ, phân tích từng nguyên nhân cụ thể, từ đó, ban hành nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo công tác phát triển Đảng, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp Đảng.

Trên cơ sở nắm bắt, đánh giá sâu sắc thực tế ở địa phương, Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, các chi bộ tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và quần chúng về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng, trong đó, có công tác phát triển đảng viên. Theo đó, hằng năm, các chi bộ tăng cường chỉ đạo công tác rà soát các thanh niên, hội viên, quần chúng ưu tú để giới thiệu tổ chức Đảng bồi dưỡng.

Căn cứ chỉ tiêu của Huyện ủy giao, Đảng ủy xã Hương Sơn giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên hằng năm đến từng chi bộ, bí thư các chi bộ; lấy đó là một trong những tiêu chí để đánh giá, xếp loại cuối năm.

Đồng thời, lãnh đạo huy động sự vào cuộc của hệ thống chính trị, trong đó, gắn trách nhiệm của các đồng chí đảng ủy viên phụ trách nắm bắt nguồn ở cơ sở và thường xuyên theo dõi, đôn đốc các chi bộ hướng dẫn các quy trình, thủ tục đi học các lớp nhận thức về Đảng đối với những trường hợp quần chúng ưu tú đảm bảo yêu cầu về điều kiện, tiêu chuẩn và quá trình thử trách kết nạp Đảng.

Đảng ủy yêu cầu các đoàn thể như Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên, Hội nông dân thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức hoạt động nhằm tập hợp, thu hút ngày càng nhiều đoàn viên, hội viên tham gia, kịp thời phát hiện những nhân tố điển hình giới thiệu cho tổ chức Đảng, trong đó, coi trọng chất lượng, tránh tư tưởng xem nhẹ, giản đơn và chấn chỉnh tư tưởng hẹp hòi, định kiến đối với quần chúng có nguyện vọng vào Đảng.

Là chi bộ có 11 đảng viên, trong năm qua, công tác phát triển Đảng luôn được chi ủy, Chi bộ thôn Ba Mô quan tâm. Bí thư Chi bộ thôn Ba Mô Đồng Văn Vui cho biết: Năm 2021, chi bộ kết nạp được 1 đảng viên và đầu năm 2022, chi bộ giới thiệu 2 quần chúng ưu tú đi học lớp cảm tình Đảng.

Chi bộ thường xuyên lãnh đạo các đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, hằng năm rà soát, lập danh sách số đoàn viên, hội viên đang sinh sống ở địa phương hoặc đi làm ở các công ty, để giúp đỡ các hội viên, đoàn viên tiêu biểu, có phẩm chất đạo đức tốt, có lý tưởng, mục tiêu phấn đấu vào Đảng.

Với những giải pháp cụ thể, từ năm 2021 đến nay, Đảng bộ xã Hương Sơn đã kết nạp được 15 đảng viên, riêng quý I/2022 xã giới thiệu 8 quần chúng đi học các lớp tìm hiểu về Đảng.

Để nâng cao vai trò lãnh đạo, năng lực cầm quyền, Đảng bộ xã Hương Sơn tiếp tục chỉ đạo các chi bộ xây dựng chương trình, kế hoạch, từng bước tháo gỡ khó khăn trong công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên

Thanh TuyềnTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: