Xây dựng Đảng

Phường Hùng Vương xây dựng tổ chức cơ sở Đảng TSVM

Thứ Năm, 20/01/2022

Nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 05 của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên, Đảng bộ phường Hùng Vương, thành phố Phúc Yên đã chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các chi bộ, đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng TSVM.

Chi ủy Chi bộ Tổ dân phố 6, phường Hùng Vương họp bàn xây dựng kế hoạch thực hiện nghị quyết của cấp ủy cấp trên

 

Đảng bộ phường Hùng Vương hiện có 617 đảng viên, sinh hoạt ở 16 chi bộ trực thuộc, trong đó, có 9 chi bộ TDP. Nhằm nâng cao vai trò lãnh đạo cũng như chất lượng hoạt động của các chi bộ TDP, BTV Đảng ủy phường thường xuyên chỉ đạo cấp ủy chi bộ chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo đối với hoạt động của hệ thống chính trị, trọng tâm là đổi mới quy trình ban hành nghị quyết, xây dựng cơ chế phối hợp giữa chi bộ, chính quyền và các tổ chức đoàn thể ở TDP.

Phát huy dân chủ trong Đảng, đề cao trách nhiệm người đứng đầu và vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức.

BTV Đảng ủy phường ban hành nghị quyết, phân công các đồng chí ủy viên BTV, Đảng ủy viên trực tiếp phụ trách các chi bộ TDP, thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng của đội ngũ cán bộ, đảng viên cũng như những vấn đề phát sinh tại cơ sở, kịp thời chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ...

Được đánh giá là chi bộ điển hình trong công tác xây dựng chi bộ TSVM, những năm qua, Chi bộ TDP 6 phát huy tốt phương châm tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi đảng viên trước cấp ủy và toàn chi bộ.

Chú trọng công tác bồi dưỡng, nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức cho đảng viên; luôn khẳng định được vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy chi bộ, chính quyền TDP trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao. Phát huy tính dân chủ trong công tác tự phê bình và phê bình, từ đó góp phần xây dựng chi bộ ngày càng TSVM.

Theo Bí thư Chi bộ TDP 6 Nguyễn Đình Giang: Có được kết quả trên là nhờ chi bộ đã xây dựng được mối đoàn kết, gắn bó, thống nhất giữa tổ chức Đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội và mỗi người dân. Bên cạnh đó, chi bộ luôn chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, tiếp thu, lắng nghe ý kiến của đảng viên, nhân dân để đề ra các nghị quyết, kế hoạch trúng, đúng, sát với tình hình thực tế của địa phương.

Khi triển khai công việc ở TDP, Chi ủy chi bộ đều tìm hiểu kỹ và đưa ra bàn bạc trước chi bộ và nhân dân; vấn đề gì có lợi cho dân thì ưu tiên làm trước. Trong quá trình thực hiện, mọi khó khăn, vướng mắc cũng như tâm tư, nguyện vọng của người dân đều được chi bộ, chính quyền TDP tiếp thu, kịp thời giải quyết; từ đó, đã phát huy được tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng của người dân...

Bí thư Đảng ủy phường Hùng Vương Nguyễn Đăng Hải cho biết: Để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng chi, Đảng bộ TSVM, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và đảng viên, BTV Đảng ủy phường sẽ tập trung tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên.

Xây dựng, củng cố hệ thống tổ chức cơ sở Đảng; chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo của BCH Đảng bộ, BTV Đảng ủy và cấp ủy chi bộ; tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm; đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao...

Bài, ảnh: Ngô Tuấn AnhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: