Xây dựng Đảng

Sinh hoạt chuyên đề sát thực tiễn ở Đảng bộ huyện Bình Xuyên

Thứ Hai, 10/01/2022

Tổ chức sinh hoạt chuyên đề là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. BTV Huyện Bình Xuyên đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng chủ động lựa chọn những vấn đề mới, phù hợp với nhiệm vụ của chi bộ để tổ chức sinh hoạt chuyên đề đạt hiệu quả cao.

Hiệu quả sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của Trường THPT Bình Xuyên. Ảnh: Dương Hà

Chi bộ Trường THPT Bình Xuyên có 67 đảng viên. Chi ủy chi bộ nhà trường luôn xác định “bí quyết” giúp các chi bộ vững mạnh đó là chú trọng đổi mới nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ định kỳ và sinh hoạt chuyên đề gắn với nâng cao chất lượng dạy và học.

Phó Bí thư chi bộ, Phó Hiệu trưởng nhà trường Trần Xuân Lý cho biết: "Hằng năm, chi bộ chủ động xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên đề sát với nhiệm vụ dạy và học để đưa vào sinh hoạt chi bộ.

Từ đầu năm học 2021-2022 đến nay, chi bộ nhà trường tổ chức 4 buổi sinh hoạt chuyên đề, tập trung vào việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng trách nhiệm đạo đức nghề giáo, nỗ lực thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua của ngành Giáo dục.

Tại các buổi sinh hoạt, chi ủy chi bộ luôn phát huy dân chủ, tạo không khí cởi mở để đảng viên trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến cho chi ủy trong cách thức tổ chức. Trên cơ sở các ý kiến của đảng viên, chi bộ đã tập trung lãnh đạo nhiệm vụ chuyên môn. Nhờ vậy, chất lượng giáo dục của nhà trường được nâng lên".

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ nói chung, sinh hoạt chi bộ chuyên đề nói riêng, Huyện ủy Bình Xuyên quán triệt, triển khai nghiêm túc, đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và văn bản của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ đến tất cả các chi, Đảng bộ trực thuộc.

Huyện ủy thành lập 8 tổ công tác duy trì dự sinh hoạt tại các chi, Đảng bộ và dự giao ban bí thư chi bộ nông thôn.

Qua dự sinh hoạt, thành viên tổ công tác không chỉ hướng dẫn cấp ủy cơ sở về cách thức tổ chức, nội dung và quy trình, phương pháp điều hành một buổi sinh hoạt chi bộ có chất lượng, theo đúng quy định mà còn định hướng những vấn đề để chi bộ có thể lựa chọn sinh hoạt chuyên đề.

Nhờ vậy, nội dung sinh hoạt chuyên đề tại các chi bộ đều phù hợp, sát với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị.

Ở các chi bộ nông thôn, nội dung sinh hoạt chuyên đề thường tập trung vào các vấn đề như: Công tác phát triển đảng viên; phát triển kinh tế gia đình, giảm nghèo bền vững; xây dựng thôn, tổ dân phố văn hóa; đảm bảo an ninh trật tự; phòng chống thiên tai, dịch bệnh...

Đối với các chi bộ khối cơ quan, trường học, bệnh viện, doanh nghiệp thì tập trung bám sát các nhiệm vụ chính trị đặc thù của mỗi cơ quan, đơn vị và trong từng thời kỳ nhất định.

Phó trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Bình Xuyên, Nguyễn Khả Hoàn cho biết: Các buổi sinh hoạt chuyên đề đều mang lại hiệu quả thiết thực do chủ đề sát với nhiệm vụ được giao. Nhiều vấn đề nổi cộm, bức thiết được các chi bộ bàn bạc thấu đáo, trên cơ sở đó, xây dựng thành nghị quyết để chi bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo.

Quá trình triển khai đã phát huy vai trò nêu gương của cấp ủy, người đứng đầu tổ chức Đảng, đảng viên. Việc chú trọng đổi mới sinh hoạt chuyên đề đã nhận được sự quan tâm và đánh giá cao của cán bộ, đảng viên.

Tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề đạt trên 90% trở lên; chất lượng sinh hoạt chuyên đề được từng bước đổi mới, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi đảng viên trong việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của chi bộ, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh”.

Để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề, huyện Bình Xuyên tiếp tục chỉ đạo, phân công cấp ủy viên thường xuyên dự, giám sát, hướng dẫn các chi bộ thực hiện sinh hoạt chuyên đề.

Phát huy tính dân chủ, nâng cao tinh thần trách nhiệm

tự phê bình và phê bình của đảng viên trong việc tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến trong sinh hoạt chuyên đề, nhất là đánh giá những hạn chế, tìm ra nguyên nhân và giải pháp để khắc phục, trên tinh thần xây dựng, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật Đảng, xây dựng đoàn kết, thống nhất cao trong chi bộ.

Thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy; quan tâm bồi dưỡng, tập huấn về nghiệp vụ công tác Đảng, cách thức, nội dung sinh hoạt chi bộ nói chung và sinh hoạt chuyên đề nói riêng...

Thu NhànTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: