Xây dựng Đảng

Đảng bộ xã Bắc Bình xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh

Thứ Tư, 05/01/2022

Xác định tổ chức cơ sở Đảng là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị cơ sở, bảo đảm cho sự vững mạnh của toàn Đảng; thời gian qua, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bắc Bình, huyện Lập Thạch luôn chú trọng xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, phát huy vai trò lãnh đạo trong việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội tại địa phương.

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bắc Bình thường xuyên trao đổi biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Bí thư Đảng ủy xã Đỗ Văn Tuấn cho biết: “Đảng bộ xã Bắc Bình có 11 chi bộ trực thuộc với 340 đảng viên. Những năm qua, công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng được Đảng ủy xã thường xuyên quan tâm, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm đáp ứng đầy đủ nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đảng ủy xã xác định trọng tâm trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bám sát vào sự chỉ đạo của cấp trên, Đảng ủy xã xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, thực hiện các nội dung của Chỉ thị số 05; thường xuyên nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên để kịp thời động viên, nhắc nhở; chỉ đạo, giám sát các chi bộ triển khai nghiêm túc hiệu quả sinh hoạt chi bộ định kỳ và hướng dẫn các chi bộ tổ chức học tập, đăng ký thực hiện theo chuyên đề hằng năm.

Đảng ủy xã chỉ đạo các chi bộ chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt; gắn công tác xây dựng, củng cố tổ chức Đảng với xây dựng chi, Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Thực hiện nhiệm vụ này, mỗi tháng 1 lần, xã tổ chức họp giao ban cùng các ban, ngành, đoàn thể, bí thư chi bộ để kiểm điểm, chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế, giải pháp đối với từng cán bộ, đảng viên, từng ngành, lĩnh vực. Đồng thời phân công cấp ủy phụ trách các chi bộ và dự sinh hoạt cùng chi bộ nhằm tạo điều kiện cho cán bộ gần dân, sát dân.

Ngoài ra, vào thứ 2 hằng tuần, bí thư chi bộ cùng thành viên trong ban chi ủy sẽ có mặt tại nhà văn hóa thôn để giao ban, phối hợp giải quyết các công việc của thôn, tiếp công dân trong thôn để nâng cao hiệu quả làm việc.

Nhờ đó, việc sinh hoạt của các chi bộ hiện nay dần đi vào nền nếp, tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt đạt gần 90%. Các chi bộ cũng thường xuyên tổ chức được các nội dung sinh hoạt theo chuyên đề gắn với các vấn đề nổi cộm tại địa phương như xây dựng nông thôn mới, an ninh trật tự, bảo hiểm y tế, an toàn vệ sinh thực phẩm...

Trong công tác kết nạp đảng viên, Đảng ủy xã xây dựng kế hoạch và giao chỉ tiêu phát triển đảng viên cho từng chi bộ ngay từ đầu năm; đặc biệt quan tâm phát triển Đảng ở những chi bộ ít đảng viên để kịp thời động viên, tuyên truyền. Nhờ đó, các chi bộ thôn luôn hoàn thành chỉ tiêu kết nạp ít nhất 1 đảng viên mỗi năm. Trong năm 2021, Đảng bộ xã đã kết nạp thêm 9 đảng viên mới, đề nghị đi học cảm tỉnh Đảng 10 quần chúng ưu tú.

Bên cạnh đó, việc kiện toàn cấp ủy chi bộ được quan tâm, chú trọng. Đến nay, 100% chi bộ có ban chi ủy. Đội ngũ cấp ủy viên chi bộ có năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu theo quy định và của địa phương.

Bí thư Đảng ủy xã Bắc Bình Đỗ Văn Tuấn cho biết thêm: “Từ việc thực hiện hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, công tác xây dựng Đảng của đảng bộ đã đạt nhiều kết quả tích cực.

Năm 2021, 92% chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó, 3 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; gần 90% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó, hơn 19% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Nhờ chú trọng công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên đã góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đến nay, mức thu nhập bình quân đầu người toàn xã đạt 58,9 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,23%.

Phát huy những kết quả đạt được và những kinh nghiệm tích lũy trong công tác xây dựng Đảng, thời gian tới, Đảng ủy xã Bắc Bình tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp với mục tiêu nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

Đồng thời, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao vai trò của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, tập trung lãnh đạo, huy động các nguồn lực để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 – 2025 trong thời gian tới.

Bài, ảnh: Thảo MyTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: