Xây dựng Đảng

Triệu Đề xây dựng nông thôn mới nâng cao

Chủ Nhật, 02/01/2022

Sau khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2014, Đảng ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể và nhân dân xã Triệu Đề, huyện Lập Thạch tiếp tục phấn đấu nâng cao chất lượng các tiêu chí nhằm hướng đến mục tiêu xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao, thôn dân cư NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025. Đến nay, diện mạo xã NTM nâng cao, thôn dân cư NTM kiểu mẫu đã dần hiện hữu ở địa phương.

Đường làng, ngõ xóm của thôn Tân Tiến, xã Triệu Đề đẹp hơn nhờ những bức tranh bích họa với chủ đề làng quê yên bình. Ảnh: Dương Hà

Để hoàn thành mục tiêu xây dựng xã NTM nâng cao, BCH Đảng bộ xã Triệu Đề đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về xây dựng xã NTM nâng cao, thôn NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025, trong đó, xác định mục tiêu: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đề án phát triển sản xuất, nâng cao hiệu quả các mô hình kinh tế nhằm tạo bước đột phá về tăng trưởng kinh tế; chú trọng phát triển các lĩnh vực văn hóa xã hội, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Xã thực hiện tốt phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm, phát huy sức mạnh toàn dân” trong quá trình thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao...

BTV Đảng ủy xã đã kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng NTM và Ban phát triển tại các thôn; phân công các thành viên Ban chỉ đạo bám sát cơ sở, chủ động nắm bắt tình hình, tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân nhằm kịp thời phát hiện, giải quyết, xử lý những vấn đề vướng mắc, khó khăn trong quá triển khai các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao...

Đảng ủy, UBND xã tăng cường chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, chi bộ, thôn dân cư chú trọng triển khai các giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tạo được sự đồng thuận, ủng hộ của đông đảo người dân trong việc triển khai thực hiện các tiêu chí...

Bên cạnh sự hỗ trợ của huyện, Đảng ủy, UBND xã chú trọng huy động các nguồn lực do nhân dân đóng góp để đầu tư, cải tạo, xây dựng mới hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ phát triển KT-XH, trong đó, ưu tiên các nguồn lực đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng thiết yếu như đường giao thông, hệ thống nhà văn hóa, trường học...

Tập trung lãnh đạo nhân dân chuyển đổi cơ cấu kinh tế, trên cơ sở đẩy mạnh phát triển các mô hình sản xuất, chăn nuôi theo hướng hàng hóa; mở rộng đa dạng hóa các ngành nghề TTCN, TM-DV... Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.

Năm 2021, tổng thu nhập toàn xã đạt trên 535 tỷ đồng, tăng 28,7% so với cùng kỳ năm 2020; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 60,3 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,17%; toàn xã hiện có trên 92% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 12/12 thôn đạt thôn văn hóa 3 năm liền... Đến nay, xã đã cơ bản hoàn thành 5/5 nhóm tiêu chí xã NTM nâng cao...

Được chọn là thôn làm điểm xây dựng thôn dân cư đạt chuẩn NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025. Theo Bí thư Chi bộ thôn Tân Tiến Nguyễn Đức Tài chia sẻ: Để lãnh đạo xây dựng thôn dân cư NTM kiểu mẫu có hiệu quả, chi bộ luôn phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy chi bộ, chính quyền, các chi hội, đoàn thể ở thôn.

Từ đó, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của đông đảo người dân trong quá trình triển khai thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM kiểu mẫu... Đến cuối năm 2021, thôn Tân Tiến đã cơ bản hoàn thành 7/9 nhóm tiêu chí thôn NTM kiểu mẫu.

Bí thư Đảng ủy xã Triệu Đề Nguyễn Hồng Lực cho hay: Để hoàn thiện các tiêu chí xã NTM nâng cao, Đảng ủy, UBND xã tập trung huy động các nguồn lực cho xây dựng, hoàn thiện kết cấu hạ tầng KT-XH đồng bộ, nhất là hạ tầng giao thông, cơ sở vật chất văn hóa.

Đổi mới hình thức tổ chức sản xuất có hiệu quả trên cơ sở khuyến khích phát triển các mô hình sản xuất theo hướng hàng hóa, áp dụng tiến bộ KHKT phù hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương; mở rộng đa dạng các ngành nghề TTCN, TM-DV gắn với phát triển nguồn nhân lực, đào tạo nghề và giải quyết việc làm nhằm tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho người dân...

Ngô Tuấn AnhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: