Xây dựng Đảng

Công tác dân vận chính quyền ở huyện Lập Thạch

Thứ Năm, 30/12/2021

Công tác dân vận nói chung và dân vận chính quyền nói riêng luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể ở huyện Lập Thạch quan tâm thực hiện với nhiều cách làm sáng tạo, khoa học, có trọng tâm, trọng điểm.

Lãnh đạo xã Quang Sơn, huyện Lập Thạch thường xuyên đối thoại trực tiếp với người dân nhằm chủ động nắm bắt, giải quyết kịp thời kiến nghị, phản ánh, KNTC của công dân. Ảnh: Dương Hà

 

Nhằm từng bước nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền, BTV Huyện ủy Lập Thạch đã ban hành các nghị quyết, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện đầy đủ nội dung các chỉ thị, nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác dân vận.

Chỉ đạo các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp triển khai thực hiện có hiệu quả phương châm hành động “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”; đẩy mạnh thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với phong cách dân vận “gần dân, trọng dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”.

Qua đó, góp phần nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân và giữ mối liên hệ mật thiết với nhân dân trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

BTV Huyện ủy đã chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền cơ sở thực hiện nghiêm Quy định số 11 của Bộ Chính trị; Quyết định số 55 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân.

Thông qua việc đối thoại trực tiếp với nhân dân, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp đã chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của người dân; kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc nảy sinh trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, nhất là các vụ việc KNTC phức tạp, kéo dài; không để phát sinh điểm nóng, khiếu kiện đông người, vượt cấp...

Trong quá trình thực hiện công tác dân vận chính quyền, việc phối hợp giữa chính quyền với Ban Dân vận cấp ủy, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp luôn có sự gắn bó chặt chẽ, hiệu quả. Nhờ đó, công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đến với người dân được triển khai một cách nhanh chóng, chính xác.

Năm 2021, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp trong huyện đã tiếp hơn 700 lượt công dân; các cơ quan hành chính cấp huyện và xã đã tiếp nhận 79 đơn kiến nghị, phản ánh, KNTC của công dân.

Trên cơ sở đánh giá, phân tích nội dung đơn, Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban, cơ quan chuyên môn và địa phương tiến hành kiểm tra, xác minh nội dung từng vụ việc, vận dụng phù hợp các chính sách, pháp luật của Nhà nước để giải quyết theo đúng luật định. Đến nay, các cơ quan chức năng của huyện và các xã, thị trấn đã giải quyết xong 100% số đơn thuộc thẩm quyền...

Thông qua hiệu quả công tác dân vận chính quyền trong giải quyết KNTC của công dân đã góp phần nêu cao vai trò, trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn huyện; hạn chế tình trạng người dân khiếu kiện đông người, đơn thư KNTC vượt cấp, kéo dài. Qua đó, tạo lòng tin của nhân dân đối với cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp.

Trưởng Ban Dân vận kiêm Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Lập Thạch Nguyễn Thiệu Huy cho biết: Nhằm tiếp tục phát huy hiệu quả công tác dân vận chính quyền trên địa bàn huyện, BTV Huyện ủy tăng cường chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục quán triệt thực hiện tốt các chủ trương, quan điểm của Đảng về công tác dân vận nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác dân vận.

Chú trọng đổi mới phương thức vận động nhân dân theo hướng thiết thực, hiệu quả với phương châm “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”; duy trì thường xuyên lịch tiếp công dân, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân để chủ động nắm bắt, giải quyết kịp thời các kiến nghị, phản ánh, KNTC của công dân.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, PBGDPL nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể trong công tác hòa giải nhằm giải quyết kịp thời những vụ việc KNTC mới phát sinh ngay từ cơ sở...

Ngô Tuấn AnhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: