Xây dựng Đảng

Yên Lạc thực hiện phương châm “động” và “mở” trong quy hoạch cán bộ

Thứ Tư, 29/12/2021

Không đưa vào quy hoạch những người không đủ tiêu chuẩn vào đội ngũ lãnh đạo chủ chốt, Huyện ủy Yên Lạc chủ động thực hiện phương châm “động” và “mở” trong quy hoạch cán bộ. Qua đó, lựa chọn những cán bộ thực sự có đức, có tài đưa vào nguồn kế cận; từng bước thử thách, giao nhiệm vụ và đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện, bảo đảm chất lượng đội ngũ cán bộ, lãnh đạo từ huyện tới cơ sở, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH của địa phương.

Phó Chủ tịch UBND xã Văn Tiến, huyện Yên Lạc Dương Đức Hiệp (bên phải) là cán bộ trẻ có năng lực, nhiệt huyết, thường xuyên gần gũi, giải quyết thấu đáo kiến nghị của nhân dân. Ảnh: Trường Khanh

Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Yên Lạc Lê Văn Đông cho biết: Thực hiện phương châm “mở” trong quy hoạch cán bộ, Huyện ủy đã quy hoạch 2-3 người ở một chức danh hay một người có thể quy hoạch vào 2-3 chức danh. Quy hoạch không khép kín trong cơ quan, đơn vị mà cần xem xét, đưa vào quy hoạch cán bộ có đủ tiêu chuẩn, điều kiện và triển vọng đảm nhiệm chức danh quy hoạch ở địa phương, cơ quan, đơn vị khác.

Yếu tố “động” trong quy hoạch cán bộ là định kỳ rà soát, bổ sung, điều chỉnh; kịp thời đưa ra khỏi quy hoạch những người không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện, không có triển vọng phát triển hoặc uy tín thấp qua lấy phiếu tín nhiệm hằng năm; bổ sung vào quy hoạch những cán bộ có triển vọng phát triển.

Nghiêm túc thực hiện phương châm “động” và “mở” trong công tác quy hoạch cán bộ, BTV Huyện ủy Yên Lạc quan tâm chỉ đạo, bảo đảm sự liên thông, gắn kết giữa quy hoạch của địa phương, cơ quan, đơn vị với công tác quy hoạch của cấp trên và là cơ sở để bố trí, sử dụng, luân chuyển cán bộ.

Là năm thứ hai của nhiệm kỳ, BTV Huyện ủy chỉ đạo cấp ủy cơ sở xây dựng quy hoạch cấp ủy, cán bộ lãnh đạo quản lý cho nhiệm kỳ và các năm tiếp theo; chỉ đạo các xã, thị trấn, các đơn vị trực thuộc thực hiện rà soát, bổ sung những cán bộ có triển vọng phát triển vào quy hoạch và đưa ra khỏi quy hoạch những đồng chí có kết quả tín nhiệm thấp, những đồng chí không còn đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

Quy hoạch luôn đảm bảo số lượng, bám sát phương châm "động" và "mở"; cơ cấu 3 độ tuổi, tỷ lệ cán bộ nữ theo quy định. Đồng thời, Huyện ủy luôn quan tâm chăm lo xây dựng, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ được quy hoạch, luân chuyển học tập, rèn luyện, cống hiến, trưởng thành; phục vụ tốt công tác cán bộ trước mắt và tạo nguồn cho các nhiệm kỳ tiếp theo.

Căn cứ vào kết quả nhận xét, đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên hằng năm, các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động tiến hành rà soát danh sách cán bộ đã được phê duyệt quy hoạch; thống nhất tiếp tục để trong quy hoạch đối với những cán bộ còn đủ tiêu chuẩn, điều kiện.

Đồng thời, đưa ra khỏi quy hoạch đối với những trường hợp đã được sử dụng trong quy hoạch, những trường hợp không đủ tuổi bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, đã chuyển công tác khác hoặc năng lực hạn chế, vi phạm kỷ luật, tín nhiệm thấp...; lựa chọn bổ sung vào quy hoạch những nhân tố mới, đủ tiêu chuẩn, điều kiện, có triển vọng phát triển.

Ngoài ra, hằng năm, BTV Huyện ủy và các chi, Đảng bộ cơ sở xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác cán bộ nói chung và công tác quy hoạch cán bộ nói riêng, qua đó, kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn những cơ quan, đơn vị làm chưa tốt.

Năm 2021, Đảng ủy xã Văn Tiến được Huyện ủy Yên Lạc phê duyệt bổ sung quy hoạch BTV Đảng ủy xã 3 đồng chí là cán bộ trẻ có nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Bí thư Đảng ủy xã Văn Tiến Trần Trọng Biên cho biết: “Công tác quy hoạch được Đảng ủy xã thực hiện nghiêm túc, đảm bảo nguyên tắc tập trung, dân chủ, công khai, đúng quy trình từ khâu phát hiện, giới thiệu nguồn, tổ chức lấy ý kiến BCH Đảng bộ đến lấy phiếu tín nhiệm của cán bộ, đảng viên.

Hằng năm, Đảng ủy xã tổ chức rà soát, đánh giá đội ngũ cán bộ, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch phù hợp. Qua đó, đảm bảo về số lượng và chất lượng cũng như nguồn cán bộ cho những năm tiếp theo".

Từ sự chỉ đạo sát sao, công tác quy hoạch cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý của huyện đã dần đi vào nền nếp, cấp ủy các cấp có sự chủ động trong xây dựng, rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch hằng năm phù hợp với tình hình thực tế, tạo được số lượng cán bộ dự nguồn chất lượng tốt, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong từng giai đoạn.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, toàn huyện có 67 đồng chí được quy hoạch vào cấp ủy cấp huyện, trong đó, 19 đồng chí được quy hoạch trong BTV và 204 lượt cán bộ được quy hoạch vào các chức danh lãnh đạo trưởng, phó các phòng, ban, đoàn thể cấp huyện.

Có 632 lượt cán bộ cấp cơ sở (xã, thị trấn) được quy hoạch vào BCH, BTV Đảng ủy và các chức danh chủ chốt. Trong 238 cán bộ được quy hoạch vào BCH cấp cơ sở, có 91 nữ, chiếm gần 38%, độ tuổi trung bình dưới 35 có 175 người, chiếm hơn 73%.

Số cán bộ được quy hoạch đảm bảo tính kế thừa cũng như tiêu chuẩn, trình độ, lứa tuổi theo quy định. Công tác quy hoạch được gắn với công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn và bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên; góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển KT-XH của huyện nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo.

Thu NhànTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: