Xây dựng Đảng

Giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức Đảng trong doanh nghiệp

Thứ Tư, 29/12/2021

Nhận thức được vai trò cấp ủy quyết định đến chất lượng hoạt động của tổ chức Đảng, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh luôn chú trọng củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng cấp ủy, nhất là đội ngũ bí thư, phó bí thư chi, Đảng bộ. Qua đó, nâng cao chất lượng tổ chức Đảng trong doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Từ các phong trào thi đua yêu nước do công đoàn các cấp phát động đã xuất hiện nhiều CNLĐ tiêu biểu giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp. Ảnh: Trường Khanh

 

Đảng bộ Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Vĩnh Phúc có gần 40 đảng viên, sinh hoạt tại 5 chi bộ trực thuộc. Các đồng chí Đảng ủy viên đều có vị trí quan trọng trong HĐQT, Ban giám đốc, là trưởng các phòng giao dịch huyện, thành phố, do vậy, việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các chủ trương, kế hoạch của Đảng bộ, Ban giám đốc được thực hiện thống nhất, tập trung và toàn diện.

Đội ngũ cán bộ cấp ủy đều có trình độ chuyên môn đạt chuẩn và trên chuẩn, tư tưởng chính trị vững vàng, tâm huyết, trách nhiệm với công việc, luôn phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đảng ủy thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành đơn vị thực hiện tốt mục tiêu kép, vừa đẩy mạnh kinh doanh vừa chủ động phòng, chống dịch Covid-19. Năm 2021, doanh thu đơn vị ước đạt gần 90 tỷ đồng, đảm bảo việc làm cho gần 50 lao động, bình quân thu nhập đạt hơn 8 triệu đồng/người/tháng.

Không chỉ các doanh nghiệp nhà nước, tại doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp FDI có các tổ chức Đảng thì đội ngũ cấp ủy là cán bộ chủ chốt của doanh nghiệp.

Là một trong số ít tổ chức Đảng được thành lập tại doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh, Đảng bộ Công ty cổ phần Prime Group hiện có 11 chi bộ trực thuộc với 267 đảng viên. Phần lớn các đồng chí cấp ủy tại các chi bộ đều giữ chức vụ quan trọng trong công ty, có tay nghề chuyên môn giỏi, có khả năng quy tụ, lãnh đạo đảng viên, quần chúng.

Những năm qua, Đảng bộ luôn phát huy vai trò là hạt nhân chính trị, cùng Ban Giám đốc lãnh đạo doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, nâng cao đời sống của cán bộ, người lao động và thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Đảng bộ công ty được đánh giá là một trong những tổ chức Đảng mạnh của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh hiện có 82 tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ) với hơn 3.560 đảng viên. Những năm qua, cùng với việc tập trung chỉ đạo, lãnh đạo triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, Ban Thường vụ Đảng ủy khối luôn chú trọng việc nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy cơ sở, coi đây là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng TCCSĐ.

Ngay từ đầu năm, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy khối được giao phụ trách từng khối, thường xuyên bám sát cơ sở, trao đổi về chuyên môn, nghiệp vụ công tác Đảng, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cấp ủy cơ sở.

Hằng năm, Đảng ủy khối mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn về nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng; tổ chức hội nghị báo cáo viên; cử các đồng chí cấp ủy đi học lớp lý luận chính trị, nhằm nâng cao trình độ cho đội ngũ cấp ủy.

Do vậy, nhiều cấp ủy cơ sở đã có sự đổi mới trong công tác lãnh đạo, nâng cao chất lượng quán triệt, triển khai nghị quyết, chương trình phù hợp với từng loại hình tổ chức của đơn vị, chức năng, nhiệm vụ được giao.

Chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy ngày càng được nâng lên, hình thức, nội dung sinh hoạt thực chất, có trọng tâm. Việc tự phê bình và phê bình, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Công tác phát triển đảng viên mới đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.

Hiện nay, phần lớn các doanh nghiệp trong Đảng ủy khối thực hiện nhất thể hóa đồng chí Bí thư chi, Đảng bộ đồng thời là thủ trưởng cơ quan, đơn vị, giám đốc hoặc người có vai trò quan trọng trong doanh nghiệp, tạo thuận lợi cho công tác lãnh đạo của Đảng thống nhất, toàn diện.

Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, năng lực cầm quyền của tổ chức Đảng, đội ngũ cấp ủy không ngừng được nâng cao. Nhiều tổ chức Đảng đã giữ vững và phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo đảng viên, quần chúng, người lao động thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Ninh Viết Thủy cho biết: Hiện nay, đội ngũ cấp ủy trong Đảng ủy khối đều có trình độ chuyên môn cao, trình độ lý luận chính trị đồng đều, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực hoạt động thực tiễn, phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh, được quần chúng tín nhiệm.

Đội ngũ cấp ủy viên được đào tạo bài bản, có trình độ lý luận, đã giúp cho việc lãnh đạo của Đảng ủy, chi ủy ngày càng hiệu quả, chất lượng, góp phần nâng cao chất lượng tổ chức Đảng.

Tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên bình quân hằng năm đạt trên 85%; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ bình quân đạt trên 93%.

Kim NgânTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: