Xây dựng Đảng

Đảm bảo số lượng, coi trọng chất lượng trong phát triển đảng viên

Thứ Năm, 30/09/2021

Bằng những giải pháp cụ thể, thiết thực, công tác phát triển đảng viên mới ở Đảng bộ xã Bình Dương, huyện Vĩnh Tường có nhiều chuyển biến tích cực. Hằng năm, Đảng bộ đều đạt, vượt chỉ tiêu kết nạp đảng viên và đảm bảo chất lượng.

Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Hoa Đà, xã Bình Dương tuyên truyền người dân tích cực tham gia các hoạt động ở địa phương . Ảnh: Trường Khanh

Trước đây, xã Bình Dương là một trong những địa phương gặp khó khăn trong công tác phát triển đảng viên của huyện Vĩnh Tường, bình quân mỗi năm địa phương chỉ kết nạp được 3 - 4 đảng viên. Nhiều chi bộ không đạt chỉ tiêu được giao về phát triển đảng viên.

Đứng trước khó khăn trong công tác phát triển đảng viên, Đảng ủy xã Bình Dương thẳng thắn chỉ rõ nguyên nhân, từ đó xây dựng các giải pháp cụ thể.

Bí thư Đảng ủy xã Bình Dương Nguyễn Thanh Bằng cho biết: Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng ủy xã ban hành nghị quyết về phát triển đảng viên. Trên cơ sở chỉ tiêu giao của Huyện ủy Vĩnh Tường, xã xây dựng kế hoạch giao chỉ tiêu cụ thể về công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên đến từng chi bộ.

Đảng ủy tích cực chỉ đạo các chi bộ, các ban, ngành, tổ chức đoàn thể tăng cường rà soát, phát hiện những quần chúng ưu tú để giới thiệu cho tổ chức Đảng xem xét cử đi học lớp nhận thức về Đảng.

Để làm tốt công tác phát triển đảng viên, Ban Thường vụ Đảng ủy xã trực tiếp gặp gỡ, tuyên truyền những quần chúng ưu tú mà trước đây từng vi phạm về chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình chưa được vào Đảng.

Hằng tháng, Thường trực Đảng ủy, các đảng ủy viên dự sinh hoạt ở các chi bộ để chỉ đạo, hướng dẫn, nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân ở thôn dân cư.

Thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ, các đảng ủy viên còn tuyên truyền, định hướng các đảng viên xóa bỏ một số tư tưởng mang tính chất cục bộ, chủ quan; tuyên truyền các chính sách về phát triển đảng viên giữa các giai đoạn và nguyên tắc, quy trình kết nạp đảng viên...

Đảng ủy chỉ đạo, định hướng các chi bộ nông thôn ưu tiên giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho những đoàn viên xuất ngũ, những quần chúng tú trên 50 tuổi có nguyện vọng phấn đấu được kết nạp vào Đảng.

Yêu cầu các chi bộ thường xuyên đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ, xây dựng các nghị quyết chuyên đề về phát triển đảng viên phù hợp với thực tiễn ở từng thôn; phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho các đảng viên giúp đỡ các đảng viên dự bị tích cực tham gia các hoạt động phong trào ở thôn, xóm. Qua đó, giúp đảng viên dự bị được rèn luyện ý chí, xác định rõ vai trò, trách nhiệm của bản thân đối với tổ chức Đảng, nơi mình sinh sống và làm việc.

Đối với các tổ chức đoàn thể, Đảng ủy yêu cầu thường xuyên đổi mới nội dung phương thức hoạt động, nhằm tập hợp, thu hút các đoàn viên, hội viên tham gia, từ đó, lựa chọn những quần chúng ưu tú cho tổ chức Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp.

Với những giải pháp trên, năm 2020, Đảng ủy xã Bình Dương kết nạp 8 đảng viên, vượt chỉ tiêu huyện được giao. Từ đầu năm 2021 đến nay, Đảng ủy xã Bình Dương kết nạp 8/10 chỉ tiêu năm 2021 được giao và còn 2 hồ sơ Đảng ủy xã đang đề nghị Ban Tổ chức Huyện ủy xem xét, ra quyết định kết nạp Đảng trong quý 4.

Công tác rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng; đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ được Đảng bộ xã thực hiện nghiêm túc theo đúng quy trình.

Từ việc thực hiện chặt chẽ từng bước, từng khâu trong bồi dưỡng, tạo nguồn, phát triển đảng viên mới, giúp Đảng bộ xã Bình Dương xây dựng được đội ngũ đảng viên đảm bảo về lượng và chất.

Năm 2020, qua đánh giá xếp loại cuối năm, Đảng bộ xã Bình Dương có 14% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 74% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó, 2 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Thanh TuyềnTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: