Xây dựng Đảng

Yếu tố "then chốt" xây dựng Đảng vững mạnh

Thứ Sáu, 24/09/2021

Niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân với Đảng được củng cố vững chắc, vị thế và uy tín của Đảng bộ tỉnh ngày càng được khẳng định; phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng được đổi mới, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng được nâng lên; hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được bảo đảm và giữ vững... Những kết quả nổi bật đó trong công tác xây dựng Đảng thời gian qua không chỉ là niềm tự hào mà đó còn là tiền đề vững chắc, yếu tố "then chốt" để tỉnh phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ trong giai đoạn tới nhiều khó khăn, thử thách.

Những quyết sách mang tính quyết định

Để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ trong các nghị quyết của Trung ương và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, công tác xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức luôn được Ban Thường vụ Tỉnh ủy đặc biệt chú trọng.

Cán bộ thị trấn Hợp Châu, huyện Tam Đảo trao đổi, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn. Ảnh: Dương Hà

Những năm qua, các cấp ủy Đảng trên địa bàn tỉnh quan tâm thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định về nêu gương.

Từ đó, công tác xây dựng Đảng bộ tỉnh vững mạnh được gắn kết bởi sức mạnh nội sinh của mỗi cán bộ, đảng viên và tổ chức Đảng cơ sở, những hạt nhân quan trọng trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Còn nhớ, khi Vĩnh Phúc là địa phương đầu tiên ghi nhận có ca nhiễm Covid-19 vào đầu năm 2020, một năm cực kỳ quan trọng, quyết định việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã linh hoạt đổi mới phương thức lãnh đạo, đưa ra những quyết sách "chưa có tiền lệ" để lãnh đạo toàn tỉnh thực hiện "mục tiêu kép".

Cách ly, phong tỏa, điều trị bệnh nhân Covid-19 và ổn định tư tưởng nhân dân song hành với phát triển kinh tế, các cấp ủy Đảng và hệ thống chính trị tỉnh đã nhận được sự đồng lòng cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thực hiện các giải pháp.

Đến nay, sau 4 đợt dịch bùng phát thì Vĩnh Phúc đã khẳng định được sự đoàn kết, đồng lòng của toàn Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh. Tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt; nền kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng.

Đồng thời, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh...

Để có sức mạnh tổng hợp, có được niềm tin của cán bộ, nhân dân với Đảng là thành quả của việc đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo; những quyết sách mang tính quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Nổi bật là công tác tổ chức, xây dựng Đảng, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh, gọn được Ban Thường vụ Tỉnh ủy đặc biệt quan tâm, thực hiện đồng bộ, phù hợp với yêu cầu và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Những đột phá mạnh mẽ trong công tác cán bộ được Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện là tiền đề quan trọng tạo nên sự thay đổi lớn, toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Điển hình như Đề án số 01 về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy không chỉ khắc phục sự chồng chéo, giảm nhiều đầu mối, tinh giản nhiều biên chế, tiết kiệm chi ngân sách hàng trăm tỷ đồng mỗi năm mà còn làm thay đổi hẳn từ tư duy đến hành động của mỗi cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ.

Công tác đánh giá cán bộ được đổi mới, việc bồi dưỡng và luân chuyển cán bộ cũng như quan tâm đến đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ được thực hiện đồng bộ ở các cấp, ngành.ấy

Lấy đột phá từ khâu cán bộ và tổ chức bộ máy

Coi chi bộ là hạt nhân lãnh đạo toàn diện các mặt công tác, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thường xuyên chú trọng nâng cao chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên và chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát triển đảng viên.

Cán bộ xã Hoàng Đan, huyện Tam Dương tận tình hướng dẫn người dân các thủ tục hành chính. Ảnh: Dương Hà

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Đề án số 04-ĐA/TU, Kết luận số 13-KL/TU về nâng cao chất lượng chi bộ Đảng trong sạch vững mạnh giai đoạn 2017-2020. Đồng thời, ban hành hướng dẫn một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ đối với 4 loại hình chi bộ trong Đảng bộ tỉnh.

Từ đó, chất lượng sinh hoạt, lãnh đạo, chỉ đạo của các chi ủy, chi bộ trong toàn Đảng bộ từng bước được nâng lên. Phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng cũng liên tục được đổi mới trên cơ sở phân công nhiệm vụ rõ ràng, minh bạch, không buông lỏng, coi nhẹ nhưng cũng không bao biện, làm thay, “lấn sân” các công việc không thuộc thẩm quyền và trách nhiệm.

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng với phương châm "không có vùng cấm", xử lý nghiêm các vi phạm của cán bộ, đảng viên, tổ chức Đảng được thực hiện quyết liệt ở các cấp, từ đó tăng cường kỷ luật, kỷ cương và nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên.

Công tác dân vận được đổi mới theo hướng sát dân, sát cơ sở đã củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí được chú trọng, chỉ đạo mạnh mẽ.

Công tác quốc phòng, an ninh được đầu tư có trọng tâm, trọng điểm và phù hợp theo từng giai đoạn, góp phần giữ ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư và đảm bảo an toàn đời sống của nhân dân.

Các nghị quyết về đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao thu nhập cho người dân được Ban Thường vụ Tỉnh ủy quan tâm, mang lại lợi ích cho người dân, tạo được dư luận tốt, củng cố sự thống nhất đoàn kết, đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp và người dân để vượt qua những khó khăn, thách thức, thực hiện được “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đặt ra.

5 năm tới, để phấn đấu trở thành tỉnh công nghiệp phát triển, là một trong những trung tâm công nghiệp, dịch vụ, du lịch của vùng và cả nước, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã xác định khâu đột phá "then chốt" trong công tác xây dựng Đảng là công tác cán bộ và tổ chức bộ máy.

Trước hết là đổi mới trong công tác đánh giá cán bộ bằng "sản phẩm", coi kết quả đánh giá cán bộ là tiêu chí quan trọng nhất để thực hiện quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, tập trung xây dựng cán bộ đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng Đảng trong tình hình mới.

Bình DuyênTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: