Xây dựng Đảng

Tự soi, tự sửa gắn với nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ

Thứ Ba, 21/09/2021

Để tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, cấp ủy Đảng, lãnh đạo hệ thống tòa án nhân dân (TAND) tỉnh đã nghiêm túc “tự soi, tự sửa” theo 27 biểu hiện suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” gắn với nâng cao bản lĩnh chính trị, tư tưởng cho đội ngũ thẩm phán. Qua đó, khắc phục những hạn chế, thiếu sót, hoàn thiện tư cách đạo đức, phẩm chất chính trị và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cán bộ, thẩm phán TAND huyện Vĩnh Tường tích cực trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao chất lượng giải quyết các vụ án.

Tự nhận diện và hoàn thiện

Mỗi cán bộ, đảng viên Chi bộ TAND huyện Vĩnh Tường luôn nhận thức đầy đủ và sâu sắc 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, nhìn thẳng vào những mặt tồn tại, hạn chế của mình và đồng nghiệp để góp ý cho nhau trên tinh thần xây dựng.

Với sự gợi mở khéo léo của người chủ trì, buổi sinh hoạt thường kỳ tháng 9 của Chi bộ TAND huyện Vĩnh Tường diễn ra sôi nổi, dân chủ với nhiều ý kiến tham gia đóng góp xây dựng; mỗi đảng viên đã tự kiểm điểm bản thân và đề ra hướng khắc phục trong thời gian tới.

Phó Chánh án TAND huyện Vĩnh Tường Nguyễn Công Sinh cho biết: Trên tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, các thẩm phán, đảng viên trong chi bộ đã luôn tự soi để tự sửa, nâng cao phẩm chất chính trị và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác.

Bên cạnh đó, mỗi đảng viên sau kỳ kiểm điểm đã cam kết khắc phục những hạn chế và hoàn thành nhiệm vụ được giao, đảm bảo đúng thời gian giải quyết, xét xử các vụ án.

Từ đầu năm 2021 đến nay, dù chịu tác động bởi dịch Covid-19 song công tác giải quyết, xét xử các vụ việc trên địa bàn huyện Vĩnh Tường luôn đảm bảo, với hơn 720 vụ việc đã được giải quyết, xét xử (đạt hơn 85% số vụ việc tiếp nhận). Đơn vị không để xảy ra án sửa, hủy do lỗi chủ quan, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm, xử lý đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật.

Với quan điểm đảng viên gương mẫu đi trước, Chi bộ TAND thành phố Phúc Yên nghiêm túc quán triệt đến đội ngũ cán bộ, đảng viên chấp hành nghiêm các quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Với vị trí địa lý giáp Thủ đô Hà Nội, do đó, nguy cơ dịch bệnh có thể xâm nhập vào địa bàn thành phố rất cao, trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội để phòng dịch, các đảng viên đang sinh sống tại Hà Nội nhưng làm việc trên địa bàn thành phố Phúc Yên đã tình nguyện đăng ký ở lại cơ quan, đảm bảo công tác phòng, chống dịch.

Bên cạnh đó, nhiều đảng viên đã đề xuất với lãnh đạo đơn vị thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ quan cũng như trong phòng xét xử, đảm bảo đúng tiến độ giải quyết các vụ việc theo quy định pháp luật.

Chống tiêu cực trong toàn ngành

Thời gian qua, Đảng ủy, lãnh đạo hệ thống TAND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn ngành thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và công tác chuyên môn.

Đặc biệt, để phòng ngừa các biểu hiện suy thoái, đơn vị đã chú trọng thực hiện công tác chống tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức. Hệ thống TAND tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh việc công khai, minh bạch các chính sách, quy trình, thủ tục giải quyết công việc gắn với cải cách thủ tục hành chính; công khai việc quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công, phân bổ dự toán, chế độ, định mức, tiêu chuẩn…

Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, đảng viên nắm bắt thông tin về hoạt động của cơ quan và giám sát việc thực hiện. Trong các cuộc họp chi bộ cũng thường xuyên phổ biến, tuyên truyền đến đội ngũ cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm bộ quy tắc đạo đức và ứng xử của người thẩm phán và ngành Tòa án. Nhờ đó, những năm qua không có cán bộ, công chức nào vi phạm quy tắc ứng xử của ngành và Điều lệ Đảng…

Để ngăn chặn các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, cấp ủy Đảng, lãnh đạo hệ thống TAND tỉnh tiếp tục tăng cường bồi dưỡng, nâng cao nhận thức và quyết tâm chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) để phát hiện và xử lý kịp thời những đảng viên vi phạm tư cách, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Các tổ chức đảng lựa chọn những vấn đề đột phá, khó, bức xúc của cơ quan, đơn vị để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết; phân công trách nhiệm cụ thể cho từng tổ chức, cá nhân và kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Mỗi cán bộ, đảng viên luôn tự soi, tự sửa, hoàn thiện tư cách đạo đức, phẩm chất chính trị và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của bản thân nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ nâng cao chất lượng công tác giải quyết, xét xử các vụ án.

Bài, ảnh: Kim HiềnTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: