Xây dựng Đảng

Chuyển biến trong công tác cán bộ ở xã Vĩnh Thịnh

Thứ Ba, 07/09/2021

Nhằm từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, Đảng ủy, UBND xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường đã nghiêm túc triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án số 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Nghị quyết số 22 của HĐND tỉnh; qua đó, góp phần tạo chuyển biến tích cực về công tác cán bộ ngay từ cơ sở.

Cùng lúc đảm đương nhiều nhiệm vụ, nhưng đội ngũ người hoạt động KCT ở thôn An Lão Xuôi, xã Vĩnh Thịnh luôn nhiệt tình, trách nhiệm với công việc.

 

Bám sát các nội dung Đề án số 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Nghị quyết số 22 của HĐND tỉnh về công tác cán bộ và hướng dẫn thực hiện các đề án, nghị quyết của Huyện ủy Vĩnh Tường, Đảng ủy, UBND xã Vĩnh Thịnh đã rà soát, đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức đang đảm nhận các vị trí công việc tại địa phương.

Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức xã giai đoạn 2017-2021. Theo đó, việc sắp xếp, bố trí lại đội ngũ cán bộ, công chức đảm nhận các vị trí công việc phù hợp với trình độ, năng lực công tác. Đồng thời, tiến hành khảo sát, rà soát và thực hiện việc bố trí, sắp xếp lại đội ngũ người hoạt động không chuyên trách (KCT) ở xã và các thôn.

Nhằm tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai Đề án số 01 và Nghị quyết số 22, Đảng ủy, UBND xã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền, quán triệt tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Đề án số 01 và Nghị quyết số 22.

Qua đó, giúp mỗi cán bộ, công chức xã và người hoạt động không chuyên trách (KCT) ở các thôn dân cư nâng cao nhận thức, tự đánh giá năng lực, trình độ của bản thân, có tinh thần tự học hỏi, trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cũng như trách nhiệm, đạo đức công vụ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao; có tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn theo hướng chất lượng, hiệu quả.

Theo kết quả rà soát, xã Vĩnh Thịnh có 193 người hoạt động KCT, trong đó, cấp xã có 22 người và cấp thôn có 171 người. Căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương và lộ trình sắp xếp đội ngũ người hoạt động KCT, UBND xã đã quy hoạch, sắp xếp lại số cán bộ hoạt động KCT theo hướng phân công cán bộ, công chức xã kiêm nhiệm các chức danh KCT.

Đối với người hoạt động KCT ở cấp thôn, xã đã tiến hành hợp nhất các chức danh KCT theo hướng giữ lại các chức danh chính gồm bí thư chi bộ, trưởng thôn, công an viên thôn, thôn đội trưởng, bí thư chi đoàn, chi hội trưởng phụ nữ hoặc chi hội trưởng CCB (số lượng không quá 5 người), các chức danh còn lại được bố trí kiêm nhiệm theo đúng quy định của Nghị quyết 22.

Sau khi thực hiện việc sắp xếp bố trí lại, số người hoạt động KCT trên địa bàn xã Vĩnh Thịnh đã giảm được 106 người; số kinh phí chi trả cho các chức danh KCT cũng giảm được 41 triệu đồng/tháng.

Bí thư Chi bộ thôn An Lão Xuôi Trịnh Huy Cử cho biết: Đối với những người hoạt động KCT ở thôn An Lão Xuôi, sau khi được sắp xếp, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền thôn luôn chủ động nắm bắt tình hình chung của thôn, tiếp thu kịp thời tinh thần chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, giải quyết nhanh chóng các vấn đề phát sinh tại cơ sở.

Cán bộ hoạt động KCT ở thôn đã phát huy được vai trò, trách nhiệm trong công việc được giao... Dù phải đảm nhận nhiều công việc theo chức trách được phân công nhưng với sự nhiệt tình, tinh thần chủ động sáng tạo, các đồng chí đã kịp thời nắm bắt, giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thôn một cách nhanh chóng, hiệu quả.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Thịnh Nguyễn Văn Xuân: Để tiếp tục xây dựng, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức theo hướng tinh gọn, chất lượng, hiệu quả, Đảng ủy, UBND xã sẽ tăng cường chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy chi bộ, chính quyền thôn dân cư triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện tốt Đề án số 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Nghị quyết số 22 của HĐND tỉnh nhằm từng bước nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy.

Phát huy hiệu lực quản lý, điều hành của hệ thống chính quyền cơ sở; xây dựng, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bài, ảnh: Ngô Tuấn AnhTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: