Xây dựng Đảng

Công tác phát triển đảng viên ở Đảng bộ xã Đình Chu

Thứ Hai, 06/09/2021

Nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng và đảm bảo nguồn cán bộ, đảng viên kế cận, thời gian qua, Đảng bộ xã Đình Chu, huyện Lập Thạch luôn chú trọng công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên mới, góp phần xây dựng, củng cố tổ chức đảng cả về số lượng và chất lượng.

Chi bộ thôn Ngọc Vị, xã Đình Chu chú trọng đưa nội dung đánh giá, phân loại và tạo nguồn kết nạp đảng viên vào sinh hoạt chi bộ. Ảnh: Trường Khanh

Đảng bộ xã Đình Chu hiện có 351 đảng viên, sinh hoạt tại 12 chi bộ trực thuộc. Trong đó, có 7 chi bộ thôn, 3 chi bộ trường học, 1 chi bộ trạm y tế và 1 chi bộ công an xã.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Ngô Kim Hoành cho biết: “Đình Chu là xã thuần nông nên gặp khó khăn trong công tác đào tạo nguồn đảng viên, do đa số lao động trẻ đi làm ăn xa, số ít còn lại làm việc tại địa phương nhưng tư tưởng phấn đấu vào Đảng lại hạn chế.

Trước thực trạng đó, Đảng bộ xã đã căn cứ vào các chỉ tiêu được Huyện ủy giao hằng năm, xây dựng kế hoạch và giao chỉ tiêu cụ thể về công tác kết nạp Đảng cho từng chi bộ trực thuộc".

Dưới sự lãnh đạo sâu sát của Đảng ủy xã, các chi bộ trực thuộc đã có những biện pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc để nâng cao hiệu quả công tác kết nạp đảng viên mới.

Thông qua các hoạt động, phong trào của các tổ chức đoàn thể, các chi bộ tiến hành phân loại, giới thiệu những quần chúng ưu tú đi học các lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng. Đối với đảng viên dự bị, các chi bộ đã phân công đảng viên chính thức tiếp tục theo dõi, giúp họ tiếp tục rèn luyện, tu dưỡng để sớm trở thành đảng viên chính thức.

Ngoài ra, Đảng ủy xã đã chỉ đạo các tổ chức, đoàn thể chú trọng đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt phù hợp với thực tế. Nội dung hoạt động vừa có ý nghĩa giáo dục chính trị tư tưởng, vừa phải thiết thực, phong phú, tạo điều kiện để các đoàn viên, hội viên tham gia các hoạt động xã hội như vệ sinh môi trường, văn hóa- văn nghệ, thể dục- thể thao.

Nhờ thực hiện hiệu quả việc tạo nguồn phát triển đảng viên mới, công tác phát triển Đảng ở Đảng bộ xã Đình Chu đã có sự chuyển biến tích cực. Năm 2020, Đảng bộ xã đã kết nạp được 8 đảng viên, vượt chỉ tiêu đề ra so với những năm trước. 6 tháng đầu năm 2021, các tổ chức đoàn thể đã giới thiệu 10 quần chúng ưu tú cho Đảng, trong đó 6 đồng chí đã xét kết nạp.

Một trong những chi bộ thực hiện tốt công tác phát triển Đảng là Chi bộ thôn Ngọc Vị. Bí thư Chi bộ thôn Ngọc Vị Nguyễn Đức Toàn chia sẻ: “Chi bộ thường xuyên truyên truyền, vận động người dân tham gia vào hàng ngũ của Đảng. Nhờ sự hưởng ứng tích cực của người dân, năm 2020, chi bộ có 2 đảng viên được kết nạp.

Từ đầu năm đến nay, chi bộ cũng đã giới thiệu được 3 quần chúng ưu tú, hiện đang hướng dẫn quần chúng ưu tú hoàn thiện hồ sơ kết nạp đảng viên. Các đảng viên mới luôn tích cực, rèn luyện bản thân khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng”.

Theo Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Ngô Kim Hoành, đội ngũ đảng viên đã trở thành cầu nối đắc lực trong tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân. Từ đó, giúp người dân ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo Đảng, tạo nền tảng vững chắc trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Thời gian tới, Đảng ủy xã sẽ tiếp tục chỉ đạo các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh công tác tạo nguồn, giới thiệu quần chúng ưu tú cho Đảng, phấn đấu mỗi chi bộ kết nạp từ 1 đến 2 đảng viên mới mỗi năm.

Thảo MyTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: