Xây dựng Đảng

Kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Thứ Tư, 25/08/2021

Xác định làm tốt công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) là góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng, UBKT các cấp trong Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh luôn chú trọng làm tốt công tác tham mưu, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác KTGS theo phương châm “vừa xây, vừa chống”; qua đó, góp phần xây dựng Đảng bộ TSVM.

Cán bộ Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh họp bàn về giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh hiện có 56 chi, Đảng bộ cơ sở với tổng số trên 4.000 đảng viên. Nhằm từng bước nâng cao hiệu quả công tác KTGS và thi hành kỷ luật của Đảng, hằng năm, BTV Đảng ủy Khối chỉ đạo cấp ủy, UBKT các cấp trong toàn Đảng bộ chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ KTGS.

Đồng thời, chỉ đạo UBKT các cấp đẩy mạnh công tác kiểm tra theo chuyên đề; chú trọng nội dung KTGS theo quy định tại Điều 30 và Điều 32 của Điều lệ Đảng và kiểm tra đối với tổ chức cơ sở đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành văn bản hướng dẫn các chi, Đảng bộ cơ sở chú trọng công tác KTGS thường xuyên hoặc theo từng lĩnh vực; ban hành quy chế phối hợp hoạt động giữa UBKT Đảng ủy với các ngành thuộc khối nội chính, UBKT Tỉnh ủy nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác KTGS.

Phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng và UBKT Đảng ủy Khối phụ trách các chi, Đảng bộ cơ sở trực tiếp về dự sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt Đảng nhằm chủ động nắm bắt thông tin, báo cáo kịp thời giúp Ban Thường vụ Đảng ủy Khối nắm vững tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng và các ý kiến đề nghị của cán bộ, đảng viên ở các cơ quan, đơn vị.

Năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Khối đã kiểm tra 144 tổ chức đảng liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các chi, Đảng bộ cơ sở đối với các đoàn thể chính trị - xã hội tại cơ quan, đơn vị gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 01 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh khóa XVI; việc tổ chức thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 11 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; việc quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025… Tổ chức giám sát chuyên đề, giám sát thường xuyên đối với 342 tổ chức đảng và 2.323 đảng viên.

UBKT các cấp trong Đảng bộ Khối đã tiến hành kiểm tra, giám sát đối với 560 lượt tổ chức đảng cấp dưới và hơn 3.200 đảng viên. Qua công tác KTGS, cấp ủy và UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật 35 đảng viên vi phạm...

Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Diệp Thị Thanh Hà cho biết: Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ KTGS, thời gian tới, UBKT các cấp trong Đảng bộ Khối chú trọng đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo công tác KTGS theo phương châm “giám sát mở rộng”, “kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, sát cơ sở”, tập trung KTGS việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (Khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 và các quy định về nêu gương của Bộ Chính trị.

Chú trọng giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề đối với đảng viên và tổ chức đảng cấp dưới, tập trung vào cán bộ, đảng viên là cấp uỷ viên cùng cấp; chú ý khâu phát hiện sai phạm thông qua hoạt động giám sát, qua báo chí, phản ánh của nhân dân, kịp thời phát hiện, quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên...

Kịp thời nắm bắt tình hình tại các chi, Đảng bộ cơ sở, tích cực tham mưu giúp cấp ủy và tổ chức thực hiện toàn diện nhiệm vụ KTGS theo Điều lệ Đảng, tập trung giải quyết dứt điểm, kịp thời các đơn thư KNTC liên quan đến tổ chức đảng, đảng viên nhằm phát hiện, xử lý nghiêm những tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng...

Bài, ảnh: Ngô Tuấn AnhTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: