Xây dựng Đảng

Củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng

Thứ Ba, 24/08/2021

Thực hiện Quy định số 11 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp công dân, đối thoại trực tiếp và xử lý những phản ánh, kiến nghị của nhân dân, Huyện ủy Tam Dương đã tập trung chỉ đạo các cấp ủy Đảng thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC). Qua đó, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân; củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước.

Bí thư Đảng ủy xã Hoàng Hoa Vũ Đại Phong đối thoại với công dân, kịp thời giải quyết các vấn đề mới phát sinh.

Tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 7/2021, Bí thư Huyện ủy Tam Dương Nguyễn Thanh Quang tiếp 6 lượt công dân và phản ánh, đề nghị giải quyết các kiến nghị, KNTC liên quan đến lấn chiếm đất đai, chi trả đất dịch vụ...

Sau khi nghe từng công dân trình bày nội dung vụ việc, nói lên những tâm tư, nguyện vọng, các phòng, ban chuyên môn, chính quyền địa phương liên quan báo cáo tình hình và đề xuất hướng giải quyết các vụ việc.

Trên quan điểm xem xét thấu đáo, phân tích cụ thể, trao đổi thẳng thắn từng trường hợp, đồng chí Bí thư Huyện ủy trực tiếp trả lời, giải thích một số nội dung kiến nghị, phản ánh của công dân. Đồng thời, giao nhiệm vụ cho UBND huyện, các ban, ngành, các xã, thị trấn tăng cường công tác phối hợp, giải quyết dứt điểm, thấu đáo, khách quan, minh bạch, công khai các nội dung KNTC, phản ánh, kiến nghị của công dân và báo cáo Bí thư Huyện ủy việc giải quyết từng vụ việc chậm nhất vào ngày 20/8/2021.

Qua việc trả lời trực tiếp, thấu đáo, chỉ đạo cụ thể cho từng vụ việc của người đứng đầu Huyện ủy, các công dân đều hài lòng, thêm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.

Những năm qua, Huyện ủy Tam Dương luôn xác định công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với công dân và xử lý những KNTC, phản ánh, kiến nghị của dân là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên.

Huyện ủy đã ban hành và tổ chức thực hiện nội quy, quy chế tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phân công Văn phòng Huyện ủy chịu trách nhiệm tiếp nhận, xử lý thông tin, báo cáo và theo dõi, tổng hợp, tham mưu cho người đứng đầu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý, giải quyết những kiến nghị, phản ánh, KNTC của dân.

Lịch tiếp công dân của Bí thư Huyện ủy được thực hiện định kỳ vào ngày 22 hằng tháng với sự tham gia của lãnh đạo UBND huyện, các cơ quan chức năng thuộc Huyện ủy; phòng, ban chức năng, đơn vị của UBND huyện, lãnh đạo Đảng ủy, chính quyền các xã, thị trấn có công dân kiến nghị, phản ánh.

Thời gian và địa điểm tiếp công dân được niêm yết công khai tại trụ sở UBND các xã, thị trấn, nhà văn hóa thôn dân cư, thông báo rộng rãi trên hệ thống truyền thanh cơ sở, Cổng thông tin điện tử huyện để nhân dân biết, chủ động thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình.

Đối với cấp xã, thị trấn, Huyện ủy yêu cầu người đứng đầu cấp ủy cơ sở phải tuân thủ quy định tiếp công dân ít nhất 2 ngày/tháng. Đồng thời, chủ động tiếp, đối thoại với công dân ngay từ cơ sở, kịp thời giải quyết các vấn đề mới phát sinh.

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, trực tiếp và trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy qua các buổi tiếp công dân và xử lý đơn thư của công dân gửi đến Huyện ủy đã góp phần hạn chế các vụ việc công dân KNTC kéo dài, giảm đáng kể các vụ việc KNTC trên địa bàn; chất lượng giải quyết các vụ việc KNTC ngày càng được nâng lên; nhiều vụ việc được giải quyết ngay từ cơ sở khi mới phát sinh được công dân đồng tình, đánh giá cao.

Từ đó, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện để phát triển kinh tế - xã hội. Sau 2 năm thực hiện Quy định 11, Bí thư Huyện ủy Tam Dương đã tiếp gần 180 lượt công dân với 48 vụ việc, chỉ đạo giải quyết dứt điểm hơn 30 kiến nghị, các vụ việc còn lại tiếp tục được Huyện ủy chỉ đạo giải quyết.

Tăng cường củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Huyện ủy Tam Dương tiếp tục nêu cao trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy trong công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của người dân; không để đơn thư khiếu nại tồn đọng, kéo dài, phát sinh thành điểm nóng, phức tạp về an ninh trật tự.

Bài, ảnh: Thu NhànTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: