Xây dựng Đảng

Tam Đảo tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý đất đai

Thứ Ba, 17/08/2021

Nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực đất đai, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Tam Đảo chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm từng bước nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực này.

Lãnh đạo xã Bồ Lý, huyện Tam Đảo thường xuyên kiểm tra, rà soát hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn.

Đầu tháng 8/2011, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ huyện Tam Đảo đã ban hành Nghị quyết chuyên đề số 15 “Về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong công tác quản lý nhà nước về đất đai”; UBND huyện ban hành kế hoạch chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên và môi trường nhằm tạo chuyển biến về nhận thức, hành động của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, nhân dân trong việc quản lý và sử dụng đất đai.

Huyện đã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, triển khai thực hiện tốt các chính sách về GPMB và cấp GCNQSDĐ lần đầu cho các hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện nhằm khuyến khích, thu hút đầu tư, đẩy mạnh phát triển KT-XH. Đồng thời, tập trung giải quyết dứt điểm các đơn, thư KNTC của công dân liên quan đến lĩnh vực đất đai theo thẩm quyền.

UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác đo đạc, kiểm kê, lập bản đồ địa chính về hiện trạng sử dụng đất, trên cơ sở đó xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai trên địa bàn toàn huyện.

Đến nay, huyện cơ bản hoàn thành công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính cho tất cả các xã, thị trấn. Huyện yêu cầu các xã, thị trấn thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý dứt điểm các sai phạm về đất đai ngay từ khi mới phát sinh trên địa bàn.

Từ đầu năm 2012 đến nay, trên địa bàn huyện Tam Đảo xảy ra 383 trường hợp vi phạm đất đai với tổng diện tích trên 50.000 m2, các cơ quan chức năng của huyện và chính quyền các xã, thị trấn đã lập biên bản vi phạm hành chính 156 trường hợp, xử phạt vi phạm hành chính 127 trường hợp; tổ chức cưỡng chế 17 trường hợp; đã xử lý xong 225 trường hợp...

Trước đây, ở xã Bồ Lý, do công tác quản lý đất đai trên địa bàn còn nhiều hạn chế và nhận thức, hiểu biết pháp luật của một bộ phận người dân chưa đầy đủ nên tình trạng lấn chiếm, sử dụng đất sai mục đích, xây dựng các công trình trái phép thường xuyên xảy ra...

Để kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đất đai, BTV Đảng ủy xã đã ban hành nghị quyết chuyên đề “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý đất đai trên địa bàn”.

Đảng ủy, UBND xã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, PBGDPL để đông đảo cán bộ, đảng viên và người dân tự giác chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về đất đai; phân công cán bộ trực tiếp phụ trách việc quản lý, sử dụng đất ở từng thôn dân cư.

Từ đó, chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, UBND xã những giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý đất đai; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm ngay từ khi mới phát sinh...

Từ năm 2012 đến nay, Đảng ủy, UBND xã đã chỉ đạo xử lý dứt điểm 11/15 trường hợp vi phạm về đất đai; 4 trường hợp còn lại đang được xã tiến hành các bước xử lý theo quy định của pháp luật...

Nhằm từng bước nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai, Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục tăng cường chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, PBGDPL cho đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân; thường xuyên kiểm tra, rà soát chặt chẽ quỹ đất công ích do địa phương quản lý; từ đó, có kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật; thực hiện tốt việc đăng ký đất đai, lập hồ sơ đề nghị cấp giấy CNQSDĐ cho người dân theo quy định.

Tăng cường công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai theo đúng thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật.

Chỉ đạo Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn giải quyết dứt điểm các đơn thư KNTC của công dân liên quan đến lĩnh vực quản lý đất đai thuộc thẩm quyền ngay từ cơ sở, không để phát sinh điểm nóng, khiếu kiện đông người, vượt cấp gây mất ổn định an ninh chính trị, TTATXH trên địa bàn...

Bài, ảnh: Ngô Tuấn AnhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: