Xây dựng Đảng

Giữ mối liên hệ chặt chẽ trong quản lý đảng viên

Thứ Năm, 12/08/2021

Thời gian gần đây, số đảng viên đi làm xa nơi cư trú trên địa bàn huyện Sông Lô đang có chiều hướng gia tăng, ảnh hưởng không nhỏ đến công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện cũng như đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên hằng năm của các tổ chức cơ sở Đảng ở địa phương. Tuy nhiên, việc quản lý chặt chẽ với nhiều hình thức phù hợp và giữ mối liên hệ hai chiều đã giúp các chi bộ tháo gỡ nhiều khó khăn.

Thường trực Đảng ủy xã Nhân Đạo, huyện Sông Lô thường xuyên kiểm tra, quản lý chặt chẽ danh sách, hồ sơ đảng viên đi làm ăn xa.

Thực hiện nghiêm các quy định

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý đảng viên, nhất là đảng viên đi làm ăn xa, Ban Thường vụ Huyện ủy Sông Lô đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn huyện đề ra các chủ trương, biện pháp phù hợp trong công tác quản lý đảng viên.

Chỉ đạo các chi bộ cơ sở thường xuyên nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đồng thời, chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, trong đó, quan tâm nâng cao trách nhiệm của đảng viên trong việc chuyển sinh hoạt Đảng khi thay đổi nơi cư trú, chuyển nơi công tác, làm việc... Việc miễn, tạm miễn sinh hoạt Đảng đã được các chi bộ cơ sở thực hiện đúng đối tượng, nguyên tắc, nguyện vọng.

Ban Thường vụ Huyện ủy thường xuyên chỉ đạo cấp ủy, chi bộ cơ sở thực hiện nghiêm việc quản lý đảng viên đi làm ăn xa... Theo đó, tất cả đảng viên khi đi làm ăn xa nơi cư trú đều phải làm đơn báo cáo với chi bộ để chi bộ xem xét và báo cáo với Đảng ủy theo đúng quy định.

Việc quản lý, giám sát các đảng viên đi lao động, làm việc xa nơi cư trú đều được các chi bộ thực hiện đúng quy định thông qua hình thức quản lý trực tiếp đối với từng đảng viên hoặc quản lý thông qua gia đình của đảng viên.

Hầu hết đảng viên đi làm ăn xa đều chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương nơi đến làm việc, công tác. Dịp cuối năm, các đảng viên đi làm ăn xa trở về địa phương đều dự tổng kết, đánh giá, xếp loại đảng viên

Tại Đảng bộ xã Nhân Đạo, để nâng cao hiệu quả quản lý đảng viên đi làm ăn xa, Đảng ủy xã đã tăng cường chỉ đạo các chi bộ hướng dẫn cụ thể đảng viên làm đúng quy trình, thủ tục để được tạm miễn sinh hoạt Đảng, đăng ký cụ thể nơi đến công tác hoặc tạm trú.

Giữ mối liên hệ hai chiều

Giữa đảng viên và các chi bộ luôn giữ mối liên hệ hai chiều. Theo đó, đảng viên đi làm ăn xa thường xuyên được chi bộ thông tin về tình hình, hoạt động của chi bộ, thôn dân cư, ngược lại, các đảng viên có trách nhiệm tham gia đóng góp các chương trình do chi bộ, địa phương phát động. Đa số đảng viên đi làm ăn xa trên địa bàn xã đều đã thực hiện nghiêm các quy định của Điều lệ Đảng.

Các đảng viên sau khi đến địa phương nơi công tác, làm việc đã thực hiện việc đăng ký tạm trú với chính quyền nơi đến, giữ gìn tư cách đảng viên, đóng Đảng phí đầy đủ. Cuối năm, các đảng viên đều trở về địa phương và tham gia đánh giá xếp loại tại chi bộ với đầy đủ nhận xét của cơ quan, chính quyền địa phương nơi đến làm việc, công tác...

Nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý đảng viên, nhất là đảng viên đi làm ăn xa, Ban Thường vụ Huyện ủy Sông Lô chỉ đạo các cấp ủy cơ sở tăng cường sự phối hợp, trao đổi thông tin giữa tổ chức đảng nơi đảng viên đang sinh hoạt với tổ chức đảng, chính quyền địa phương nơi đảng viên đến làm việc, cư trú, xem đây là yêu cầu bắt buộc trong công tác quản lý đảng viên.

Chỉ đạo Đảng ủy các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục để từng bước nâng cao nhận thức, sự hiểu biết, ý thức trách nhiệm của đảng viên trong việc thực hiện các quy định khi đi làm ăn xa.

Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát của cấp ủy cấp trên đối với công tác quản lý đảng viên đi làm ăn xa tại mỗi cấp ủy cơ sở và từng chi bộ, từ đó, chủ động triển khai các giải pháp phù hợp nhằm kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý đảng viên đi làm xa nơi cư trú của các chi bộ nông thôn...

Bài, ảnh: Ngô Tuấn AnhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: