Xây dựng Đảng

Đảng bộ huyện Bình Xuyên phấn đấu kết nạp 180 đảng viên trong năm 2021

Thứ Ba, 10/08/2021

Năm 2021, Đảng bộ huyện Bình Xuyên phấn đấu kết nạp 180 đảng viên và thành lập từ 2 đến 3 chi bộ Đảng. Những năm trước đây, Đảng bộ chỉ kết nạp được gần 150 đảng viên.

Qua khảo sát ở các chi, đảng bộ cơ sở trong Đảng bộ huyện, hiện nay, công tác phát triển đảng viên còn gặp khó khăn do ở nông thôn, phần lớn quần chúng trong độ tuổi thanh niên và đang lao động trong các doanh nghiệp hoặc đi làm xa. Đội ngũ trưởng thôn cũng đều cao tuổi; nhiều chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa có tổ chức đảng.

Trước khó khăn đó, Ban Tổ chức Huyện ủy đã tham mưu với Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng nghị quyết và đề án về công tác xây dựng Đảng.

Theo đó, Huyện ủy giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên cho các chi, đảng bộ trực thuộc. Ban Tổ chức phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy mở lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng cho 145 giáo viên, sinh viên Trường cao đẳng Cơ khí nông nghiệp và 174 quần chúng thuộc các chi, Đảng bộ trực thuộc.

6 tháng đầu năm 2021, Đảng bộ huyện Bình Xuyên đã hoàn thiện hồ sơ kết nạp được 75 đảng viên và chỉ đạo thành lập 1 tổ chức cơ sở đảng.

Nguyễn TrọngTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: