Xây dựng Đảng

Tam Hồng xây dựng chi, Đảng bộ trong sạch vững mạnh

Thứ Hai, 09/08/2021

Những năm qua, công tác xây dựng chi, Đảng bộ trong sạch vững mạnh (TSVM) luôn được Đảng bộ xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc chú trọng. Những kết quả đạt được đã nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng ở địa phương.

Cán bộ xã Tam Hồng hướng dẫn công dân khai báo y tế qua quét mã QR code khi đến trụ sở UBND xã làm việc.

Là chi bộ tiêu biểu, có số lượng đảng viên nhiều nhất xã Tam Hồng, nhiều năm nay, Chi bộ thôn Tảo Phú luôn phát huy tốt vai trò lãnh đạo, nâng cao tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên, qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT – XH, nâng cao đời sống của người dân.

Bí thư Chi bộ thôn Tảo Phú Nguyễn Văn Thắng cho biết: Thắng lợi lớn nhất của Chi bộ thôn Tảo Phú chính là việc xây dựng được mối quan hệ đoàn kết, sự thống nhất giữa các đảng viên trong chi bộ và sự gắn bó giữa các đảng viên với quần chúng nhân dân. Từ đó, khơi dậy được sức mạnh, đồng thuận của nhân dân trong thực hiện các mục tiêu phát triển và các phong trào thi đua của thôn.

Bám sát nghị quyết của Đảng ủy xã, hằng tháng, Chi bộ thôn Tảo Phú xây dựng nội dung nghị quyết sát với thực tiễn ở thôn. Mọi vấn đề ở thôn trước khi thực hiện đều được chi bộ đưa ra bàn bạc, thảo luận công khai, dân chủ và lấy ý kiến rộng rãi đến người dân trên cơ sở đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân và chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước.

Từ đó, tạo sự thống nhất cao trong thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương, tiêu biểu như trong vận động nhân dân hiến đất xây dựng NTM, xây dựng rãnh thoát nước thải khu dân cư; hay vận động nhân dân ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid – 19.

Bí thư Đảng ủy xã Tam Hồng Nguyễn Văn Mai cho biết: Một trong những giải pháp để xây dựng chi, Đảng bộ TSVM được địa phương quan tâm đó là tập trung đổi mới và tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống cách mạng và rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên.

Các chỉ thị, nghị quyết được Đảng ủy xã quán triệt, phổ biến và cụ thể bằng những chương trình, kế hoạch thực hiện đảm bảo yêu cầu, phù hợp với tình hình thực tiễn ở địa phương.

Việc tổ chức triển khai, thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI, XII) được xã thực hiện nghiêm túc, sáng tạo, lồng ghép vào các hoạt động, nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền, làm tiêu chí đánh giá cán bộ, đảng viên hằng năm.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ xã Tam Hồng luôn quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên và thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, tự phê bình và phê bình trong nội bộ Đảng, chăm lo củng cố khối đoàn kết thống nhất trong Đảng.

Ngoài phân công các đảng ủy viên phụ trách, dự sinh hoạt các chi bộ, Đảng ủy xã duy trì định kỳ hằng tháng giao ban với các bí thư chi bộ để lắng nghe, giải quyết kịp thời các ý kiến, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Đồng thời, chỉ đạo UBKT của Đảng ủy tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các chi bộ theo chương trình công tác hằng năm của Ban Thường vụ Đảng ủy xã. Dưới sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, chất lượng sinh hoạt ở các chi bộ ngày càng được nâng lên, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng được tăng cường.

Nhằm phát triển toàn diện trên các lĩnh vực, Đảng ủy, UBND xã Tam Hồng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng ngành thương mại – dịch vụ và CN – TTCN, giảm tỷ trọng nông nghiệp; quan tâm nâng cao đời sống nhân dân.

Đến nay, diện mạo nông thôn mới của xã Tam Hồng có nhiều khởi sắc, tỷ lệ hộ nghèo của xã chỉ còn dưới 1,3%; toàn xã có 9/13 thôn đạt tiêu chuẩn văn hóa 5 năm liền; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt gần 93%.

Việc triển khai toàn diện các mặt công tác trong xây dựng Đảng, phát triển KT – XH ở xã Tam Hồng luôn tạo sự đồng thuận, ủng hộ của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ xã Tam Hồng liên tục hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 3 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Bài, ảnh: Thanh Tuyền



TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: