Xây dựng Đảng

Thực hiện công tác tổ chức xây dựng Đảng gắn với nhiệm vụ chính trị tại địa phương

Thứ Sáu, 06/08/2021

Từ đầu năm 2021 đến nay, dịch Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến phát triển KT-XH của tỉnh, hoạt động của các cơ quan, đơn vị và đời sống nhân dân. Song, toàn ngành Xây dựng Đảng tỉnh tiếp tục vượt qua khó khăn, cùng với các cấp, các ngành, hệ thống chính trị tập trung cao độ, chung sức, đồng lòng thực hiện nhiều biện pháp quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo trong phòng, chống dịch bệnh; tham gia tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của ngành.

Cán bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy rà soát hồ sơ cán bộ. Ảnh: Dương Hà

Trên cơ sở chỉ tiêu được giao và thực hiện chủ trương tăng cường phát triển Đảng trong các doanh nghiệp, đơn vị kinh tế, thời gian qua, Ban Tổ chức Huyện ủy Vĩnh Tường đã tham mưu thực hiện nhiều biện pháp phát triển tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.

Theo đó, từ đầu năm 2021 đến nay, đơn vị đã tham mưu với Ban Thường vụ Huyện ủy thành lập 3 tổ chức đảng trong doanh nghiệp, hoàn thành 100% chỉ tiêu Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao.

Phó trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Vĩnh Tường Đàm Văn Hùng cho biết: Hoạt động của tổ chức đảng trong doanh nghiệp nhằm hướng đến mục đích đảm bảo tính ổn định, bền vững và khuyến khích đảng viên tiên phong, gương mẫu, đi đầu trong lao động, sản xuất.

Trên cơ sở chỉ đạo của các cấp, Ban Tổ chức Huyện ủy phối hợp với cấp ủy cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa của việc thành lập tổ chức đảng trong doanh nghiệp, vận động, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của chủ doanh nghiệp, công nhân; tập hợp đảng viên, giáo dục quần chúng ưu tú, phát triển tổ chức cơ sở đảng phù hợp, nhất là quan tâm phát triển đảng viên khối doanh nghiệp tư nhân, người lao động ở các doanh nghiệp đủ điều kiện vào Đảng và nhận được sự ủng hộ của chủ các doanh nghiệp trên địa bàn.

Bên cạnh đó, huyện Vĩnh Tường đưa ra nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn trong công tác phát triển đảng viên, nhất là ở tại các chi bộ thôn dân cư. Huyện giao chỉ tiêu phát triển Đảng cụ thể cho từng chi, đảng bộ trực thuộc, đề nghị các cơ sở đảng coi đây là nhiệm vụ trọng tâm.

Cấp ủy cơ sở rà soát kỹ lưỡng các quần chúng ưu tú tham gia các lớp bồi dưỡng về Đảng để xem xét kết nạp; vận động các đoàn thể tổ chức các hoạt động để quần chúng ưu tú tham gia, đây cũng là môi trường rèn luyện, bồi dưỡng những nhân tố kết nạp Đảng…

Không chỉ riêng huyện Vĩnh Tường, thời gian qua, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự chỉ đạo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, nỗ lực vượt qua khó khăn, thực hiện nhiệm vụ “kép” vừa phòng chống dịch, vừa tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, có nhiều cách làm mới, sáng tạo và đạt kết quả nổi bật.

Trong đó, ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã triển khai xây dựng Đề án thực hiện mục tiêu đột phá trong công tác cán bộ; quyết liệt trong chỉ đạo kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân với phương châm mở rộng đối tượng kiểm điểm tự phê bình và phê bình là các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ từ tỉnh đến cơ sở; thành lập các tổ chỉ đạo kiểm điểm đối với các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và các ban cán sự đảng, đảng đoàn.

Ngành Tổ chức xây dựng Đảng trên toàn tỉnh đã tham mưu, lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, an toàn, đúng quy định pháp luật, với tỷ lệ hơn 99,4% cử tri đi bỏ phiếu, bầu một lần đủ số lượng, đúng cơ cấu, thành phần theo quy định.

Trong công tác cán bộ, ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh chủ động tham mưu điều động, sắp xếp, bố trí cán bộ các cấp gắn với kiện toàn chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị…

Thời gian tới, ngành Tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục vừa chung tay thực hiện tốt công tác phòng dịch và tham mưu kiện toàn các chức danh lãnh đạo sau cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tham mưu các đơn vị thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của các cấp, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị.

Tiếp tục tham mưu các đề án thực hiện đột phá về công tác cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025; quy định về luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, sửa đổi tiêu chí đánh giá cán bộ bằng sản phẩm theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025…

Kim HiềnTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: