Xây dựng Đảng

Tam Đảo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra, giám sát

Thứ Năm, 29/07/2021

Xác định cán bộ làm công tác kiểm tra là lực lượng nòng cốt, nhân tố quyết định hiệu quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát (KTGS), cấp ủy, UBKT các cấp huyện Tam Đảo luôn chú trọng quan tâm tới công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ và trình độ lý luận chính trị cho lực lượng cán bộ làm công tác kiểm tra, góp phần từng bước xây dựng, kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp trên địa bàn.

Cán bộ Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Tam Đảo thường xuyên trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ góp phần nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát.

Trên cơ sở đánh giá tình hình thực tế ở từng Đảng bộ trực thuộc, UBKT Huyện ủy đã tham mưu Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy và phối hợp với Đảng ủy các cơ quan, xã, thị trấn tiến hành rà soát, đánh giá thực trạng số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra, từ đó, đề xuất kiện toàn bộ máy UBKT các cấp bảo đảm đủ về số lượng, tiêu chuẩn, cơ cấu và có tinh thần trách nhiệm cao với công việc.

Năm 2020, ngay sau khi hoàn thành công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, BTV Huyện ủy Tam Đảo đã chủ động sắp xếp, kiện toàn đội ngũ cán bộ UBKT các cấp đảm bảo về số lượng, chất lượng theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Bố trí, phân công cán bộ có đủ trình độ, năng lực, uy tín, có kỹ năng nghiệp vụ trong công tác KTGS của UBKT các cấp. Giao UBKT Huyện ủy chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp để tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ về công tác KTGS cho 100% cán bộ UBKT các cấp...

Hiện tại, Đảng bộ huyện Tam Đảo có 68 ủy viên UBKT các cấp. Đội ngũ ủy viên UBKT các cấp trong huyện đều đảm bảo về tiêu chuẩn, năng lực, có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng yêu cầu về công tác KTGS…

Thực hiện nhiệm vụ KTGS năm 2021, UBKT các cấp trong huyện đã chủ động tham mưu với cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ KTGS theo quy định của Điều lệ Đảng.

Trong 6 tháng đầu năm, cấp ủy các cấp đã tổ chức 5 cuộc kiểm tra đối với 7 tổ chức cơ sở đảng cấp dưới liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý vi phạm về đất đai và bồi thường; công tác quản lý nhà nước về đất đai; giám sát chuyên đề đối với 4 tổ chức và 2 đảng viên; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 1 tổ chức đảng và 4 đảng viên.

UBKT các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 1 tổ chức đảng và 7 đảng viên; kiểm tra, giám sát đối với 12 tổ chức đảng và 22 đảng viên. Qua công tác KTGS đã thi hành kỷ luật 5 đảng viên vi phạm...

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bồ Lý Nguyễn Huy Thành cho biết: Những năm qua, đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra ở Đảng bộ xã luôn được đảm bảo về số lượng và từng bước nâng cao về chất lượng, thực hiện ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ công tác KTGS và thi hành kỷ luật của Đảng.

Đội ngũ cán bộ kiểm tra tự giác học tập, nghiên cứu để từng bước nâng cao kiến thức, nắm vững chuyên môn, nghiệp vụ để giải quyết công việc hiệu lực, hiệu quả. Khi thực hiện nhiệm vụ KTGS luôn thể hiện lập trường vững vàng, thực hiện đúng chức trách được giao; các kết luận KTGS đảm bảo tính chính xác, công tâm, khách quan...

Tiếp tục thực hiện hiệu quả nhiệm vụ KTGS của UBKT các cấp, thời gian tới, UBKT Huyện ủy tham mưu BTV Huyện ủy tăng cường chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ kiểm tra, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Chú trọng quan tâm, đầu tư về cơ sở vật chất, phương tiện làm việc cho UBKT các cấp, nhất là ở cấp cơ sở. Quy hoạch, lựa chọn những cán bộ có đức, có tài, có lập trường, bản lĩnh vững vàng bố trí tham gia làm công tác KTGS của Đảng, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới...

Bài, ảnh: Ngô Tuấn AnhTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: