Xây dựng Đảng
Phường Hùng Vương xây dựng tổ chức cơ sở Đảng TSVM
Thứ Năm, 20/01/2022   trong mục Xây dựng Đảng

Nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 05 của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên, Đảng bộ phường Hùng Vương, thành phố Phúc Yên đã chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các chi bộ, đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng TSVM.

Với sự thận trọng, cùng cách làm phù hợp, khách quan, công tâm, công tác điều động, luân chuyển cán bộ ở huyện Tam Dương đã phát huy hiệu quả tích cực. Đội ngũ cán bộ được luân chuyển từng bước trưởng thành; 

Năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thí điểm giao nhiệm vụ và đánh giá cán bộ bằng sản phẩm đối với người đứng đầu 6 cơ quan, đơn vị và Bí thư, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố. 

Triệu Đề thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang

Xác định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, thời gian qua, công tác văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang luôn được cấp ủy Đảng, chính quyền xã Triệu Đề, huyện Lập Thạch quan tâm, chú trọng thực hiện, đạt được những kết quả quan trọng.


Giữ vững kỷ cương, kỷ luật, củng cố niềm tin của nhân đối với sự lãnh đạo của Đảng

Để nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, củng cố niềm tin trong nhân dân, Thành ủy Vĩnh Yên lãnh đạo các chi, Đảng bộ trực thuộc bám sát thực tiễn để triển khai chương trình kiểm tra,

Công tác kiểm tra giám sát góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

Xác định “kiểm tra là một trong những chức năng lãnh đạo quan trọng của Đảng, làm tốt công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) sẽ góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, sức chiến đấu của tổ chức Đảng”, UBKT các cấp trong Đảng bộ tỉnh chú trọng làm tốt công tác tham mưu, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác KTGS theo phương châm “giám sát mở rộng”, “kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, sát cơ sở”. Qua đó, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị TSVM.


Sinh hoạt chuyên đề sát thực tiễn ở Đảng bộ huyện Bình Xuyên

Tổ chức sinh hoạt chuyên đề là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. BTV Huyện Bình Xuyên đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng chủ động lựa chọn những vấn đề mới, phù hợp với nhiệm vụ của chi bộ để tổ chức sinh hoạt chuyên đề đạt hiệu quả cao.

Đảng bộ xã Bắc Bình xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh

Xác định tổ chức cơ sở Đảng là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị cơ sở, bảo đảm cho sự vững mạnh của toàn Đảng; thời gian qua, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bắc Bình, huyện Lập Thạch luôn chú trọng xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, phát huy vai trò lãnh đạo trong việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội tại địa phương.

Khi Bí thư Đảng ủy xã không phải là người địa phương

Nhằm phát huy có hiệu quả đội ngũ cán bộ các cấp, những năm qua, tỉnh chú trọng thực hiện việc luân chuyển, bố trí cán bộ chủ chốt, trong đó, có bí thư cấp ủy cấp xã không là người địa phương. 

Đảng bộ thị trấn Hoa Sơn đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Mặc dù gặp không ít khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid - 19, song, Đảng bộ thị trấn Hoa Sơn, huyện Lập Thạch luôn đoàn kết, tập trung lãnh, chỉ đạo nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.