Xã Hội

Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời

Thứ Tư, 17/08/2022

Để phong trào học tập suốt đời tiếp tục đi vào chiều sâu và phát huy hiệu quả, mới đây, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch thực hiện chương trình “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021-2030”. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi để mọi công dân, gia đình, dòng họ, cộng đồng phát huy truyền thống hiếu học, phát triển sâu rộng phong trào khuyến học, khuyến tài (KHKT), tiến tới xây dựng xã hội học tập (XHHT) trên địa bàn tỉnh.

Dòng họ Nguyễn Huy tại phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên thường xuyên động viên, khuyến khích con cháu học tập. Ảnh: Kim Ly

 

Các cấp Hội Khuyến học (HKH) trên địa bàn tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong phong trào học tập suốt đời; triển khai 5 mô hình học tập "Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập”, “Công dân học tập” và hướng dẫn nội dung, tiêu chí, tổ chức đánh giá xếp loại các mô hình học tập.

Vận động xây dựng quỹ khuyến học, tổ chức tuyên dương, khen thưởng, trao học bổng cho học sinh giỏi, học sinh nghèo vượt khó. Đồng thời, phối hợp với Sở GDĐT cùng các ban, ngành liên quan tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ làm công tác khuyến học các cấp, tổ chức phát động Tuần lễ học tập suốt đời…

Các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã cụ thể hóa phong trào với nhiều mô hình hay, hoạt động thiết thực, tạo được sức lan tỏa rộng khắp trong cộng đồng. Hiện, toàn tỉnh có 9 HKH cấp huyện, 136 HKH cấp cơ sở, 1.990 chi hội khuyến học và hơn 1.700 ban khuyến học với tổng số hơn 300.000 hội viên, chiếm gần 26% dân số toàn tỉnh.

Mô hình "Thư viện xanh" tại Trường tiểu học Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên thu hút nhiều học sinh tham gia đọc sách, góp phần lan tỏa văn hóa đọc trong nhà trường. Ảnh: Kim Ly

 

Hiện toàn tỉnh có gần 200.000 gia đình được công nhận “Gia đình học tập”, hơn 1.660 dòng họ được công nhận “Dòng họ học tập”, hơn 1.000 cộng đồng được công nhận “Cộng đồng học tập” và hơn 500 đơn vị được công nhận “Đơn vị học tập”.

Giai đoạn 2016-2021, HKH các cấp đã huy động được hơn 180 tỷ đồng để khen thưởng và hỗ trợ học sinh giỏi, học sinh nghèo vượt khó đạt thành tích cao trong học tập; phối hợp với ngành GDĐT cùng các địa phương duy trì hoạt động của 136 trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ). HKH tỉnh vinh dự được Trung ương HKH Việt Nam xếp trong top 10 HKH hoạt động hiệu quả của cả nước.

Nhằm triển khai thực hiện hiệu quả, đúng tiến độ Quyết định số 387 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021-2030”; tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua học tập thường xuyên, suốt đời dựa trên những thành quả đã đạt được; nhân rộng các điển hình tiên tiến và phát huy hơn nữa tinh thần thi đua xây dựng các mô hình học tập trong nhân dân, đáp ứng yêu cầu xây dựng XHHT, mới đây, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch thực hiện chương trình “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch đặt ra mục tiêu cụ thể theo từng giai đoạn; phấn đấu đến năm 2025, 75% gia đình được công nhận “Gia đình học tập”, 65% dòng họ được công nhận “Dòng họ học tập”, 75% cộng đồng được công nhận “Cộng đồng học tập”, 100% Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch HKH cấp xã tham gia quản lý TTHTCĐ…

Đến năm 2030, 100% cán bộ, hội viên HKH các cấp được học tập, quán triệt các chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước về công tác KHKT, xây dựng XHHT; 80% người lao động trong "Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, 80% cán bộ, công chức, viên chức trong “Đơn vị học tập” trên địa bàn cấp xã đạt danh hiệu “Công dân học tập”; 70% cán bộ làm công tác khuyến học cấp xã tham gia tổ chức các hoạt động của TTHTCĐ…

Để thực hiện mục tiêu trên, các cấp, ngành, địa phương và đơn vị cần bổ sung, hoàn thiện, nhân rộng các mô hình học tập trong xã hội theo bộ tiêu chí mới; đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, phổ biến về xây dựng và phát triển các mô hình gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số trong tổ chức các hoạt động học tập suốt đời, xây dựng các mô hình học tập.

Duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các TTHTCĐ, các thiết chế văn hóa cơ sở; đẩy mạnh triển khai nhân rộng, sơ kết, tổng kết các mô hình học tập; huy động nguồn lực xã hội hóa, tăng cường sự đóng góp của cộng đồng nhằm thúc đẩy phong trào học tập suốt đời.

UBND tỉnh giao HKH tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị, xã hội triển khai thực hiện hiệu quả chương trình “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021-2030”; đánh giá tác động và hiệu quả hoạt động của các TTHTCĐ trong việc xây dựng, nhân rộng các mô hình học tập; tổ chức lồng ghép việc thực hiện chương trình với các chương trình, đề án khác liên quan như chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng gia đình, tổ dân phố, làng bản văn hóa…

Phương Anh

TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: