Xã Hội

Phường Xuân Hòa nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân

Thứ Tư, 17/08/2022

Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân được Đảng ủy, chính quyền phường Xuân Hòa (Phúc Yên) luôn quan tâm, chỉ đạo triển khai nghiêm túc, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự xã hội ở địa phương.

Cán bộ Tư pháp phường Xuân Hòa hướng dẫn các thủ tục hành chính cho người dân.

 

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư KNTC của công dân, Đảng ủy, UBND phường chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, tổ dân phố (TDP) đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kịp thời, đầy đủ các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về công tác tiếp công dân và giải quyết KNTC.

Thường xuyên phối hợp với Phòng Tư pháp thành phố Phúc Yên tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC và hòa giải ở cơ sở cho đội ngũ cán bộ, công chức phường và cán bộ các TDP...

UBND phường đã ban hành quyết định thành lập Tổ tiếp công dân và giải quyết đơn thư KNTC của công dân, kèm theo lịch phân công lãnh đạo và cán bộ chuyên môn tiếp công dân định kỳ, thường xuyên và đột xuất.

Bố trí đầy đủ cơ sở vật chất trong phòng tiếp dân; niêm yết công khai lịch tiếp công dân định kỳ của Bí thư Đảng ủy phường vào ngày 10 và 20 hằng tháng; Chủ tịch UBND phường vào thứ tư hằng tuần để chủ động nắm bắt những ý kiến phản ánh, tâm tư, nguyện vọng của người dân.

Hằng tháng, Đảng ủy, UBND phường tổ chức họp kiểm điểm, đánh giá kết quả tiếp công dân và giải quyết đơn thư KNTC. Kịp thời chỉ đạo bộ phận chuyên môn tập trung giải quyết dứt điểm những thắc mắc, kiến nghị, phản ánh của người dân, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, nhất là những vụ việc KNTC mới phát sinh ở cơ sở thuộc thẩm quyền phường giải quyết nhằm hạn chế tình trạng người dân khiếu kiện đông người, đơn thư vượt cấp.

Từ đầu năm 2022 đến nay, Tổ tiếp công dân và giải quyết đơn thư KNTC của công dân phường Xuân Hòa đã thực hiện hơn 40 lượt tiếp dân định kỳ; đồng chí Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND phường trực tiếp thực hiện hơn 50 lượt tiếp dân định kỳ và đột xuất.

Qua công tác tiếp dân, UBND phường tiếp nhận 16 đơn thư kiến nghị, phản ánh của công dân; nội dung đơn thư chủ yếu liên quan đến các vụ việc tranh chấp trong lĩnh vực đất đai.

UBND phường đã xem xét, giải quyết, xử lý kịp thời, đúng quy định của pháp luật 100% số vụ việc thuộc thẩm quyền, trong đó, đã hòa giải thành 3 vụ việc; các vụ việc còn lại đang được bộ phận chuyên môn của phường kiểm tra, xác minh và xử lý theo quy định...

Chủ tịch UBND Phường Xuân Hòa Nguyễn Thị Thanh cho biết: Nhằm tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp dân và giải quyết KNTC của công dân, Đảng ủy, UBND phường tăng cường chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, TDP đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Duy trì đều đặn lịch tiếp công dân của Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND phường; tập trung chỉ đạo bộ phận chuyên môn kiểm tra, xác minh, giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc KNTC thuộc thẩm quyền ngay từ khi mới phát sinh. Thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các tồn tại, hạn chế trong công tác tiếp dân và giải quyết KNTC; xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân vi phạm.

Công khai, minh bạch quy trình giải quyết thủ tục hành chính và các văn bản pháp luật liên quan, nhất là các lĩnh vực dễ phát sinh mâu thuẫn, khiếu kiện của công dân như đất đai, quản lý xây dựng, tài chính ngân sách...

Phát huy vai trò của chi bộ, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể ở các TDP trong công tác hòa giải những vụ việc mâu thuẫn, KNTC ngay từ cơ sở; qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân và giải quyết KNTC trên địa bàn phường.

Bài, ảnh: Ngô Tuấn Anh

TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: