Xã Hội

Xây dựng văn hóa người làm báo

Thứ Sáu, 12/08/2022

Thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng về “Xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại” và Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam và Báo Nhân dân phát động phong trào thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí”; ban hành “Tiêu chí cơ quan báo chí văn hóa và văn hóa của người làm báo Việt Nam”. Hưởng ứng phong trào trên, Hội Nhà báo tỉnh đã phát động các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh triển khai với nhiều cách làm cụ thể, thiết thực.

Quá trình tác nghiệp, đoàn viên thanh niên Báo Vĩnh Phúc tích cực là cầu nối kêu gọi những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Ảnh Trà Hương

Theo Quyết định số 70 của Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, tiêu chí cơ quan báo chí văn hóa và văn hóa của người làm báo Việt Nam bao gồm 12 tiêu chí. Hưởng ứng phong trào thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí”, Đài PT-TH Vĩnh Phúc đã phổ biến, quán triệt tới toàn thể cán bộ, phóng biên, biên tập viên (BTV), kỹ thuật viên (KTV) trong cơ quan về mục đích, ý nghĩa của phong trào và trách nhiệm của cán bộ, CCVC.

Phó Giám đốc Đài PT-TH tỉnh Nguyễn Thảo Nguyên cho biết: Để xây dựng cơ quan văn hóa, Đài PT-TH tỉnh thực hiện nghiêm túc văn hóa công vụ, xây dựng nét đẹp văn hóa công sở; chỉ đạo các hội, đoàn thể tổ chức nhiều hoạt động xã hội ý nghĩa, góp phần bảo vệ môi trường, đảm bảo an sinh xã hội.

Cơ quan khuyến khích, tạo môi trường để đội ngũ phóng viên, nhà báo học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, không để bị chi phối, suy thoái trước những “cám dỗ” làm mất đi tính khách quan, trung thực của tác phẩm báo chí.

Các phóng viên luôn đi sâu, bám sát cơ sở, tập trung tạo ra những tác phẩm báo chí giàu chất văn hóa, lan tỏa những giá trị tốt đẹp; chú trọng tuyên truyền, biểu dương những nhân tố mới, người tốt, việc tốt theo phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”...

Các tiêu chí xây dựng cơ quan báo chí văn hóa và văn hóa của người làm báo là một trong những tiêu chí đánh giá tập thể, cá nhân vào dịp tổng kết cuối năm, tạo động lực thi đua cho cán bộ, phóng viên trong cơ quan.

Đối với Báo Vĩnh Phúc, các nội dung về xây dựng cơ quan văn hóa và văn hóa của người làm báo đã được quy định trong quy chế làm việc của cơ quan từ trước, đến nay, hưởng ứng phong trào thi đua của Hội Nhà báo, các nội dung đã được hoàn thiện và nâng cao hơn.

Trong đó, điểm nhấn xuyên suốt nhiều năm qua được Ban Biên tập Báo Vĩnh Phúc quán triệt tới toàn thể cán bộ, phóng viên, BTV là rèn luyện đạo đức, lối sống, tư cách của người làm báo.

Với đặc thù nghề nghiệp là tiếp xúc với nhiều người trong xã hội, bởi vậy, yêu cầu đặt ra là văn hóa ứng xử với nhân dân, doanh nghiệp và độc giả trong quá trình tác nghiệp và trong các tác phẩm báo chí luôn được Ban Biên tập đặt lên hàng đầu.

Phóng viên Báo Vĩnh Phúc luôn xác định rõ tư tưởng người làm báo phải có văn hóa, quá trình tác nghiệp là một hoạt động văn hóa. Điều đó thể hiện từ lời ăn, tiếng nói, tiếp xúc với cơ sở, người dân; tuyệt đối không gây phiền hà, sách nhiễu cơ sở, doanh nghiệp; giữ vững lập trường, tư tưởng, làm chủ ngòi bút của mình, không để bị lợi dụng, bị tha hóa, biến chất trước những cám dỗ của lợi ích vật chất.

Quá trình tác nghiệp và thể hiện tác phẩm, phóng viên Báo Vĩnh Phúc luôn tuân thủ tôn chỉ, mục đích của báo Đảng, không có tình trạng lấy tít giật gân nhằm tăng số người xem, truy cập bằng những câu từ, nội dung gây sốc, không đúng sự thật mà tăng cường đưa những tin, bài tích cực, mang tính xây dựng, có tính giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, uy tín của tờ báo Đảng của tỉnh...

Tiếp nối truyền thống của các thế hệ phóng viên, nhà báo đi trước, các phóng viên trẻ của Báo Vĩnh Phúc không ngại khó, ngại khổ, trau dồi kiến thức, rèn luyện nghiệp vụ, tích cực dấn thân, tìm tòi, phát hiện, sáng tạo, cổ vũ những nhân tố mới, những điển hình tiên tiến trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Phản ánh chân thực, kịp thời, đầy đủ mọi mặt đời sống xã hội, thành tựu trong công cuộc đổi mới của tỉnh qua những tin, bài viết, phóng sự sinh động, đặc sắc.

Báo Vĩnh Phúc đã có nhiều bài viết tiên phong, đóng góp tích cực, quan trọng trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí và tệ nạn xã hội, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc, làm thất bại các âm mưu của các thế lực thù địch chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng, xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, quảng bá, xây dựng hình ảnh đẹp, an toàn của tỉnh, góp phần thu hút đầu tư, đưa KT-XH của tỉnh ngày càng phát triển bền vững...

Xây dựng cơ quan báo chí văn hóa và văn hóa người làm báo là yêu cầu cần thiết. Mỗi cơ quan báo chí và phóng viên, nhà báo cần nỗ lực làm tròn trách nhiệm tuyên truyền, quảng bá văn hóa, nâng cao nhận thức, tạo không gian văn hóa trong hoạt động báo chí.

Từ đó, hiện thực hóa mục tiêu xây dựng nền báo chí truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại trong thời kỳ mới theo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và tinh thần Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021.

Phương Loan

TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: