Xã Hội

Thông báo: Gia hạn thời gian nhận ảnh dự thi " Đất và Người Phúc Yên"

Thứ Năm, 11/08/2022

Căn cứ Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 26/5/2022 của UBND thành phố Phúc Yên về việc tổ chức cuộc thi ảnh "Đất và Người Phúc Yên năm 2022" nhằm xây dựng bộ dữ liệu ảnh về con người và quê hương Phúc Yên, phục vụ công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch của thành phố.

Nhằm đáp ứng yêu cầu của một số tác giả đề nghị có thêm thời gian sáng tác và gửi tác phẩm tham dự, Ban tổ chức quyết định gia hạn thời gian nhận các tác phẩm dự thi cụ thể như sau:

1. Gia hạn thời gian nhận tác phẩm dự thi: Đến ngày 20/8/2022.

2. Thời gian Lễ tổng kết và trao thưởng: Tháng 8 hoặc tháng 9/2022

3.Ban tổ chức chỉ nhận ảnh dự thi trực tiếp trên hệ thống website:

http:// 5W Photo.com/Cuộc thi

Trân trọng thông báo!



TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: