Xã Hội

Thêm hơn 200 đơn vị, doanh nghiệp đóng bảo hiểm cho người lao động

Thứ Hai, 04/07/2022

Quý II năm 2022, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh được kiểm soát hiệu quả, doanh nghiệp phục hồi sản xuất mạnh mẽ, thị trường lao động, việc làm ổn định trở lại, tạo điều kiện thuận lợi cho mục tiêu mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT).

BHXH tỉnh phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức ra quân tuyên truyền hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân trên địa bàn tỉnh 2022

Nắm bắt được xu hướng, BHXH tỉnh đã tích cực tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, đẩy mạnh tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT đến nhân dân, tạo sự lan tỏa sâu rộng, nhất là đối với nhóm đối tượng là nông dân, người lao động tự do.

Chỉ tính riêng trong tháng 6/2022, toàn tỉnh đã khai thác tăng mới 32 đơn vị, doanh nghiệp tham gia BHXH, BHYT bắt buộc với số lao động của các đơn vị tăng mới là 146 người lao động.

Lũy kế 6 tháng năm 2022, toàn tỉnh tăng mới 209 đơn vị, doanh nghiệp với 912 lao động được đóng bảo hiểm. Qua đó, nâng tổng số người tham gia bảo hiểm các loại toàn tỉnh là trên 1,1 triệu người.

Trong đó, tham gia BHXH có 246.703 người, chiếm 37,2% lực lượng lao động; tham gia BHTN có 218.022 người, chiếm 32,85% lực lượng lao động; tham gia BHYT có 1.115.236 người, nâng tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 93% dân số.

Tin, ảnh Phương LoanTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: