Xã Hội

Vĩnh Tường tăng cường công tác quản lý nhà nước về tu bổ, tôn tạo, phục hồi các di tích lịch sử, văn hóa

Thứ Hai, 17/01/2022

Nhằm bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của quê hương, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Vĩnh Tường luôn quan tâm, thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tôn tạo, tu bổ, phục hồi, mở rộng diện tích các di tích lịch sử, văn hóa (LSVH); đẩy mạnh xã hội hóa, nâng cao nhận thức và sự tham gia của các tổ chức, cá nhân trong công tác bảo tồn di tích.

Đình Thổ Tang, thị trấn Thổ Tang được xếp hạng di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ảnh: Dương Chung

Là vùng đất giàu truyền thống văn hóa, văn hiến, trên địa bàn huyện Vĩnh Tường hiện còn lưu giữ 239 di tích LSVH, trong đó 1 di tích xếp hạng cấp quốc gia đặc biệt, 19 di tích cấp quốc gia, 69 di tích cấp tỉnh và 150 di tích chưa được xếp hạng.

Trải qua thời gian cùng những tác động của điều kiện khí hậu, chiến tranh, nhiều hạng mục của một số di tích đã xuống cấp. Để bảo tồn, phát huy các giá trị di tích LSVH, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân, hoạt động tu bổ, tôn tạo, phục hồi di tích đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền trên địa bàn huyện quan tâm chỉ đạo triển khai.

Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Vĩnh Tường Phí Văn Liệu cho biết: “Từ năm 2011 đến nay, trên địa bàn huyện đã có 46 di tích được tu bổ, tôn tạo, phục hồi, hầu hết đều được thực hiện đúng trình tự và quy định của Luật Di sản.

Cùng với nguồn lực Nhà nước, Vĩnh Tường đã đẩy mạnh xã hội hóa, huy động sự tham gia, ủng hộ của nhân dân. Tổng kinh phí triển khai các hoạt động tôn tạo, tu bổ di tích trên địa bàn huyện đến nay là hơn 180 tỷ đồng, trong đó, sự đóng góp của nhân dân chiếm đa số…”.

Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước trong hoạt động tu bổ, tôn tạo, phục hồi, mở rộng di tích, Huyện ủy, UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo; thành lập Tổ công tác tham gia hướng dẫn, giải quyết những tồn tại, vướng mắc trong công tác tu bổ, tôn tạo, phục hồi, mở rộng diện tích các di tích LSVH trên địa bàn.

Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn liên quan phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, thị trấn tăng cường rà soát, thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các di tích; tích cực, chủ động kiểm tra hoạt động bảo tồn, tu bổ, phục hồi, mở rộng di tích; phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm như tự ý tu bổ, tôn tạo, phục hồi, mở rộng di tích khi chưa có đầy đủ thủ tục pháp lý theo quy định; tu bổ, tôn tạo không đúng thiết kế bản vẽ thi công được thỏa thuận hay phục hồi hạng mục công trình không có trong nội dung được thỏa thuận…

Bên cạnh đó, UBND huyện phối hợp với Sở VH-TT&DL tổ chức các lớp tập huấn cho lãnh đạo, cán bộ chuyên môn UBND các xã, thị trấn, Trưởng các tiểu ban quản lý di tích về công tác quản lý, tu bổ, tôn tạo, phát huy các giá trị của di tích LSVH.

Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, giới thiệu về nguồn gốc các di tích và các nhân vật được thờ phụng, tôn vinh đến cán bộ và nhân dân trên địa bàn bằng nhiều hình thức như tuyên truyền trực quan qua hệ thống pano, áp phích, băng rôn; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống truyền thanh cơ sở, Cổng thông tin giao tiếp điện tử của huyện, các hội thi, hội diễn… nâng cao nhận thức và tạo chuyển biến trong việc chấp hành các quy định về quản lý nhà nước, bảo tồn, tôn tạo, phục hồi các di tích LSVH.

Hiện nay, 100% các di tích đã được xếp hạng trên địa bàn huyện Vĩnh Tường do UBND huyện quản lý về Nhà nước và giao UBND các xã, thị trấn quản lý, sử dụng, đảm bảo theo quy định.

Đối với các di tích chưa được xếp hạng, UBND huyện giao UBND các xã, thị trấn quản lý toàn diện, chủ động khai báo về di tích và đề xuất xếp hạng lên cơ quan có thẩm quyền; tiếp nhận, giải quyết các kiến nghị, khiếu nại cũng như ngăn ngừa các hành vi vi phạm di tích.

Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện, 100% xã, thị trấn trên địa bàn đã thành lập Ban Quản lý di tích cấp xã do lãnh đạo UBND xã, thị trấn làm Trưởng ban, đại diện các ngành, đoàn thể liên quan làm thành viên; Tiểu ban quản lý di tích gồm 5-7 thành viên làm nhiệm vụ trông coi di tích và đèn nhang, hướng dẫn người dân cung tiến đồ thờ phù hợp… góp phần quan trọng trong công tác quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị của di tích.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tu bổ, tôn tạo, phục hồi di tích LSVH trên địa bàn huyện còn một số khó khăn, hạn chế do trình tự, thủ tục hồ sơ để thực hiện phức tạp, nhất là đối với di tích đã được xếp hạng; một số địa phương chưa quan tâm đến công tác quản lý nhà nước về tu bổ, tôn tạo, phục hồi, mở rộng diện tích các di tích, còn để xảy ra tình trạng người dân, sư trụ trì tự ý tu bổ, tôn tạo di tích khi chưa được cơ quan chức năng phê duyệt…

Thời gian tới, huyện Vĩnh Tường tiếp tục chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện nghiêm Chỉ thị số 03 ngày 14/5/2020 của UBND huyện về việc tăng cường các biện pháp quản lý nhà nước trong công tác tu bổ, tôn tạo, phục hồi di tích; kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Quản lý di tích cấp xã và các Tiểu ban quản lý di tích cấp thôn; đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động bảo vệ, tu bổ, tôn tạo, phục hồi di tích.

Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra; chỉ đạo Tổ công tác của huyện hỗ trợ, hướng dẫn và giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công tác tu bổ, tôn tạo, phục hồi, mở rộng diện tích di tích; tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở làm công tác quản lý di tích…

Lê MơTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: