Xã Hội

Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo

Thứ Hai, 10/01/2022

Những năm qua, ngành LĐ-TB&XH tỉnh đã đẩy mạnh công tác tập huấn, bồi dưỡng và khuyến khích việc tự bồi dưỡng, nâng cao năng lực, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo. Từ đó, từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo từ tỉnh đến cơ sở có năng lực, nhiệt huyết, tận tâm với công việc, trở thành yếu tố quan trọng để triển khai hiệu quả chương trình giảm nghèo.

Cán bộ làm công tác giảm nghèo của huyện Yên Lạc thường xuyên trao đổi chuyên môn để nâng cao năng lực, kỹ năng nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu công việc. Ảnh: Kim Ly

Hiện, toàn tỉnh có gần 300 cán bộ, công chức làm công tác giảm nghèo, trong đó, mỗi cấp từ tỉnh đến huyện, thành phố đến xã, phường, thị trấn có 1 lãnh đạo và 1 công chức LĐ-TB&XH. Ngoài ra, có hơn 1.300 điều tra viên làm công tác giảm nghèo là trưởng thôn, xóm, tổ dân phố.

Ngành LĐ-TB&XH tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo. Hằng năm, Sở LĐ-TB&XH tham mưu Ban Chỉ đạo giảm nghèo tỉnh, các ngành chức năng, các huyện, thành phố xây dựng và triển khai kế hoạch tập huấn nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ tham gia công tác giảm nghèo các cấp.

Nội dung đào tạo, tập huấn tập trung vào giới thiệu, phổ biến các chủ chương, chính sách quy định mới của Nhà nước, của tỉnh về lĩnh vực giảm nghèo; xây dựng kế hoạch, chương trình giảm nghèo, đánh giá kết quả thực hiện chương trình hằng năm; tập huấn nâng cao năng lực trong công tác kiểm tra, giám sát các chương trình, dự án giảm nghèo, công tác lập báo cáo.

Tập huấn nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hộ nghèo, người nghèo (sử dụng hệ thống phần mềm quản lý hộ nghèo, bảo trợ xã hội), ứng dụng trong công tác lập, tổng hợp danh sách người nghèo đề nghị cấp thẻ BHYT, chính sách hỗ trợ; tập huấn chính sách giảm nghèo trong xây dựng nông thôn mới...

Từ năm 2016 đến nay, có hơn 3.800 lượt cán bộ, cộng tác viên làm công tác giảm nghèo được tập huấn, trong đó, cấp tỉnh tổ chức tập huấn cho hơn 1.000 cán bộ cấp huyện, xã, thôn; các huyện, thành phố tổ chức tập huấn cho 2.800 cán bộ cấp xã, thôn.

Cùng với việc tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng, ngành LĐ-TB&XH luôn khuyến khích, tạo điều kiện để cán bộ làm công tác giảm nghèo tự bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn.

Khi đảm nhận nhiệm vụ, cán bộ làm công tác giảm nghèo tại cơ sở phải nghiên cứu kỹ các văn bản, hướng dẫn về công tác giảm nghèo; thường xuyên trao đổi chuyên môn tại các cuộc giao ban, thảo luận, tập huấn; tích cực tham gia các lớp đào tạo chuyên sâu về ngành LĐ-TB&XH; không ngừng tích lũy kinh nghiệm qua quá trình làm việc thực tiễn…

Qua các buổi bồi dưỡng, tập huấn và quá trình tự bồi dưỡng, đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo ở cơ sở từng bước nâng cao trình độ, năng lực công tác cũng như ý thức trách nhiệm; nắm được đường lối, chủ trương, chính sách nội dung của chương trình giảm nghèo của Đảng và Nhà nước, có kỹ năng thực hiện tốt công việc, nhiệm vụ cụ thể và có sự nhiệt tình, tâm huyết với công tác giảm nghèo.

Từ đó, triển khai thực hiện tốt các chương trình, dự án giảm nghèo; đồng thời, giúp việc tổ chức điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm chính xác, đầy đủ, đúng quy định, làm cơ sở cho việc xây dựng các giải pháp giảm nghèo và thực hiện hiệu quả các chính sách phát triển kinh tế và an sinh xã hội.

Giai đoạn 2016-2020, toàn tỉnh có 105.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được tiếp cận vốn vay của Ngân hàng CSXH; hơn 1.100 hộ nghèo được hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà ở; hơn 174.700 lượt người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân tộc thiểu số được hỗ trợ đóng BHYT; hơn 100.000 lượt hộ nghèo, hộ chính sách xã hội được hỗ trợ tiền điện; 8.352 sinh viên, học sinh được hỗ trợ chi phí học tập; có 5.700 học sinh, sinh viên nghèo được miễn giảm chi phí học tập…

Là một trong những cán bộ LĐ-TB&XH có năng lực, tâm huyết với công tác giảm nghèo, chị Nguyễn Thị Tuyến, công chức LĐ-TB&XH xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc cho biết: “Hằng quý, hằng năm và trước khi thực hiện công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, tôi và các điều tra viên của xã được tham gia tập huấn về chuyên môn.

Đồng thời, chúng tôi nghiêm túc nghiên cứu các văn bản, hướng dẫn của Chính phủ, của Bộ LĐ-TB&XH về công tác giảm nghèo để nắm vững kiến thức, các tiêu chí, quy trình thực hiện công tác giảm nghèo. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, chúng tôi nỗ lực phát huy năng lực, tích lũy và rút kinh nghiệm từng năm…".

Nhờ đảm bảo năng lực chuyên môn, nghiệp vụ nên chị Tuyến cùng đội ngũ trưởng thôn đã góp phần quan trọng để Ban Chỉ đạo giảm nghèo xã hoàn thành nhiệm vụ công tác giảm nghèo tại địa phương.

Điển hình như công tác điều tra, rà soát hộ nghèo giai đoạn 2021-2025 của xã Tam Hồng tiến hành vào tháng 10/2021 đến nay đã cơ bản hoàn thành; người dân được tuyên truyền và giải đáp thắc mắc đẩy đủ; công tác điều tra, rà soát hộ nghèo đảm bảo theo đúng các tiêu chí giảm nghèo đa chiều, đúng quy trình, đúng đối tượng.

Hiện, địa phương đang in giấy chứng nhận hộ nghèo để sớm trao đến tay 96 hộ (chiếm 2,1% dân số), giúp họ được thụ hưởng các chính sách hỗ trợ của nhà nước.

Thời gian tới, Sở LĐ-TB&XH tiếp tục tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo ở cơ sở nhằm xây dựng, củng cố đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo các cấp có năng lực, nhiệt huyết, tận tâm với công việc, từ đó, nâng cao hiệu quả thực hiện các chương trình, dự án giảm nghèo, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Minh HườngTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: