Xã Hội

Bình Xuyên giảm nghèo bền vững

Thứ Sáu, 24/12/2021

Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền và toàn thể xã hội về công tác giảm nghèo; thường xuyên rà soát, tổng hợp nắm tình hình diễn biến, đánh giá nguy cơ phát sinh hộ nghèo tại các khu vực, địa bàn cụ thể; triển khai đầy đủ, kịp thời, hiệu quả đúng chế độ, đối tượng thụ hưởng các chính sách hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh…Bình Xuyên đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thúc đẩy giảm nghèo bền vững trên địa bàn.

Khởi công xây dựng nhà hỗ trợ người nghèo tại tổ dân phố Nội Giữa, thị trấn Hương Canh.

Để công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện được thực hiện có hiệu quả, huyện Bình Xuyên tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các xã, thị trấn tuyên truyền, quán triệt, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương với công tác giảm nghèo, coi giảm nghèo là nhiệm vụ trọng tâm gắn với các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và xây dựng nông thôn mới.

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, ngay từ đầu năm, huyện Bình Xuyên đã chủ động xây dựng kế hoạch nâng cao năng lực giảm nghèo, điều tra, khảo sát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều.

Kiện toàn Ban Chỉ đạo giảm nghèo bền vững của huyện, phân công cụ thể các thành viên Ban chỉ đạo phụ trách từng xã, thị trấn, trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về tiến độ, kết quả triển khai giảm nghèo tại địa bàn phụ trách.

Thường xuyên bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, việc điều tra, rà soát, đánh giá, thẩm định hộ nghèo, hộ cận nghèo cho đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác giảm nghèo, nhất là cán bộ ở cơ sở, trưởng thôn dân cư, tổ trưởng tổ dân phố.

Yêu cầu các xã, thị trấn trên cơ sở kế hoạch và chỉ đạo chung của huyện, nghiên cứu, xây dựng kế hoạch giảm nghèo của địa phương theo từng năm và cho cả giai đoạn 5 năm đảm bảo phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế ở địa phương.

Phân công các thành viên Ban chỉ đạo giảm nghèo cấp xã phụ trách các thôn, tổ dân phố, đặc biệt chú trọng vào các thôn, tổ dân phố có tỷ lệ hộ nghèo cao, các địa bàn gặp nhiều khó khăn; phân công các chi hội đoàn thể, cán bộ đảng viên phụ trách, hướng dẫn hộ nghèo được tiếp cận với các dịch vụ xã hội cơ bản, không để các hộ nghèo rơi vào hoàn cảnh khó khăn hơn.

Thực hiện đầy đủ, hiệu quả, kịp thời, công khai minh bạch các chính sách hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, như hỗ trợ tiền điện hằng tháng; hỗ trợ vốn vay ưu đãi để đẩy mạnh sản xuất kinh doanh; hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế; đào tạo nghề, giải quyết việc làm; xây dựng nhà ở…

Chỉ tính riêng trong năm 2021, huyện Bình Xuyên đã thực hiện hỗ trợ tiền điện đầy đủ, kịp thời cho hơn 300 hộ nghèo; hỗ trợ gần 550 thẻ Bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, gần 1.200 thẻ cho hộ cận nghèo.

Dư nợ nguồn vốn vay ưu đãi thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững qua Ngân hàng chính sách xã hội đến cuối năm 2021 đạt gần 56 tỷ đồng cho gần 1.000 lượt hộ vay vốn, bao gồm, vốn cho các đối tượng hộ nghèo dư nợ trên 3,5 tỷ đồng; vốn hộ cận nghèo gần 2,4 tỷ đồng; vốn hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo gần 3 tỷ đồng và vốn vay giải quyết việc làm gần 47 tỷ đồng.

Phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp, mạnh thường quân hỗ trợ trên 1,6 tỷ đồng xây mới, sửa chữa 26 nhà đại đoàn kết, nhà cho hộ nghèo, tặng sổ tiết kiệm cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…qua đó, tiếp thêm động lực, niềm tin giúp hộ nghèo vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Nhờ các giải pháp đồng bộ trên, công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Bình Xuyên đã đạt nhiều kết quả tích cực, tỷ lệ hộ nghèo năm sau giảm hơn năm trước, chất lượng các dịch vụ xã hội cho người nghèo ngày càng được nâng lên.

Qua số liệu rà soát, đánh giá, năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo tiếp cận đa chiều trên địa bàn huyện còn 0,61%, giảm 0,26% so với năm 2020, trong năm đã có 90 hộ gia đình tại các xã, thị trấn thoát nghèo. Trong đó, một số địa phương có số hộ gia đình thoát nghèo lớn như,là thị trấn Bá Hiến, Gia Khánh, Hương Canh, xã Sơn Lôi…

Bài, ảnh: Nguyễn Khánh

TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: