Xã Hội

Hiệu quả từ các chính sách an sinh xã hội

Thứ Năm, 16/12/2021

Trong 2 năm qua, mặc dù nền kinh tế gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhưng công tác an sinh xã hội (ASXH) vẫn được tỉnh ưu tiên đảm bảo. Trong đó, thực hiện Chỉ thị số 33 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác ASXH, các cấp ủy Đảng, các sở, ngành, địa phương đã tích cực triển khai nhiều hoạt động thiết thực, góp phần ổn định xã hội, đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

LĐLĐ tỉnh trao kinh phí hỗ trợ xây nhà cho gia đình chị Ngô Thị Hiền, tổ dân phố Lưu Quang, thị trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên. Ảnh: Dương Chung

Triển khai Chỉ thị số 33, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan rà soát tổng thể các chính sách ASXH để nghiên cứu, bổ sung, thể chế hóa các chủ trương, quan điểm của Đảng; sửa đổi, bổ sung hoàn thiện, thống nhất, đồng bộ cho phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế của tỉnh, trong đó, tập trung vào các nhóm chính sách cơ bản như ưu đãi người có công với cách mạng, chính sách việc làm, dạy nghề, chính sách trợ giúp xã hội cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, nhóm chính sách đảm bảo phúc lợi của người dân…

Ban Cán sự Đảng giao UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, đảm bảo bố trí đủ các nguồn lực từ nguồn ngân sách thực hiện chính sách ASXH, đồng thời, huy động nguồn lực xã hội hóa để triển khai hiệu quả cơ chế, chính sách ASXH.

Trong các năm 2020 và 2021, nguồn vốn cho ASXH vẫn được ưu tiên đảm bảo, tăng 0,93% so với năm 2019.

Thực hiện chỉ thị của Tỉnh ủy, kế hoạch của UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương đã triển khai đồng bộ các chính sách và giải pháp bảo đảm ASXH trên cả 3 mặt: Giúp các đối tượng thụ hưởng tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ công cộng, nhất là về y tế, giáo dục, dạy nghề, trợ giúp pháp lý, nhà ở, bảo hiểm…; hỗ trợ phát triển sản xuất thông qua các chính sách về vay vốn ưu đãi, hỗ trợ lãi suất, bảo đảm việc làm; phát triển hạ tầng phục vụ đời sống văn hóa, thể thao, tinh thần của người dân tốt hơn.

Sau 2 năm thực hiện chỉ thị, các mục tiêu, chỉ tiêu thuộc lĩnh vực ASXH đều hoàn thành, nhiều chỉ tiêu đã vượt so với kế hoạch đề ra. Đời sống vật chất và tinh thần của người có công, người nghèo, dân tộc thiểu số và các đối tượng yếu thế được cải thiện rõ rệt, lòng tin của nhân dân và sự ổn định chính trị - xã hội được tăng cường. Diện thụ hưởng chính sách ASXH trên địa bàn tỉnh ngày càng mở rộng, nhiều tiến bộ xã hội đạt được trong xây dựng đời sống văn hóa, giáo dục, chăm sóc sức khỏe và chăm lo ASXH của tỉnh.

Các chính sách hỗ trợ về việc làm, vay vốn tín dụng và các chính sách ưu đãi khác đối với người có công và gia đình người có công được tăng cường và thực hiện ngày càng hiệu quả. Công tác đền ơn đáp nghĩa, giải quyết tồn đọng chính sách, hỗ trợ người có công về nhà ở và công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được đẩy mạnh.

Hiện nay, 100% xã, phường trên địa bàn được công nhận làm tốt công tác thương binh-liệt sĩ; tổ chức tốt hoạt động thăm, tặng quà các đối tượng chính sách; đời sống của người có công và gia đình người có công được cải thiện, có mức sống từ trung bình trở lên.

Trong 2 năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng HĐND, UBND tỉnh vẫn luôn ưu tiên nguồn lực cho các chính sách và chương trình giảm nghèo, tập trung cho khu vực nông thôn và vùng dân tộc thiểu số, mở rộng các chính sách hỗ trợ đối tượng cận nghèo và mới thoát nghèo.

Các cấp, ngành, địa phương đã triển khai đồng bộ các giải pháp, huy động nhiều nguồn lực để đầu tư, hỗ trợ sản xuất, tạo việc làm, giúp người nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững. Đến cuối năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm còn 0,98%; dự kiến hết năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn khoảng 0,44%.

Chính sách về dạy nghề của tỉnh được quan tâm toàn diện, thực hiện linh hoạt cho nhiều đối tượng và nhiều trình độ như bồi dưỡng nâng cao kiến thức, truyền nghề, dạy sơ cấp nghề, trung cấp nghề, cao đẳng.

Nhờ chính sách hỗ trợ người học nghề linh hoạt của tỉnh, nên nhiều lao động được tham gia học nghề, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, cập nhật kiến thức khoa học hiện đại, góp phần nâng cao năng suất lao động, nâng cao thu nhập, góp phần giảm nghèo bền vững; đời sống của người lao động được nâng cao, chất lượng cuộc sống được cải thiện.

Hệ thống bảo hiểm xã hội được quan tâm phát triển với nội dung và hình thức ngày càng phong phú, nhằm chia sẻ rủi ro và trợ giúp thiết thực cho những người tham gia. Số người tham gia bảo hiểm bắt buộc tăng nhanh mỗi năm, chính sách bảo hiểm y tế đối cho trẻ em dưới 6 tuổi, một số đối tượng chính sách, người nghèo và hỗ trợ bảo hiểm y tế cho các hộ cận nghèo… luôn được triển khai đầy đủ, kịp thời.

Qua đó, góp phần tạo sự bình đẳng giữa người lao động làm việc trong các thành phần kinh tế, khuyến khích người lao động tự giác thực hiện nghĩa vụ và quyền lợi bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, tạo sự an tâm, lòng tin và sự công bằng cho người lao động.

Hệ thống chính sách, các chương trình, đề án về chăm sóc, trợ giúp các đối tượng yếu thế tiếp tục được ban hành thực hiện, tạo điều kiện cho các đối tượng yếu thế tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.

Công tác chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hộ nghèo... được các địa phương đưa vào nghị quyết của các cấp ủy Đảng, HĐND các cấp để giúp các đối tượng được chăm sóc tốt hơn.

Tỉnh đã ban hành chính sách bảo trợ xã hội cụ thể phù hợp với điều kiện đặc thù của tỉnh, qua đó, các đối tượng bảo trợ xã hội ngoài cộng đồng của tỉnh đã được quan tâm chăm sóc thụ hưởng chế độ cao hơn 1,42 lần với mặt bằng chung chính sách do Trung ương ban hành.

Hệ thống các thiết chế văn hóa, thể thao, khu vui chơi giải trí dành cho mọi tầng lớp nhân dân, trong đó có trẻ em cơ bản được đầu tư, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, vui chơi, giải trí nâng cao sức khỏe, tinh thần của nhân dân.

Công tác xây dựng gia đình văn hóa, thôn, làng, văn hóa ngày càng được chú trọng nâng cao chất lượng, gia đình ngày được quan tâm, củng cố, tình hình bạo lực gia đình, bạo lực, xâm hại trẻ em ngày càng giảm, tỷ lệ gia đình văn hóa ngày càng tăng.

Những kết quả trên đã khẳng định vai trò quan trọng của các chính sách ASXH trong việc góp phần nâng cao thu nhập, tạo điều kiện thuận lợi để người dân có cơ hội hưởng thụ những thành quả từ sự phát triển kinh tế, bảo đảm cuộc sống an toàn, bình đẳng và hạnh phúc.

Thùy LinhTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: