Xã Hội

Nỗ lực giảm nghèo bền vững

Thứ Tư, 15/12/2021

Công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh thời gian qua được triển khai đồng bộ, hiệu quả theo hướng đa chiều, bền vững. Với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau” đã tạo điều kiện giúp nhiều hộ nghèo vươn lên phát triển kinh tế, cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Nhờ nguồn vốn vay ưu đãi, gia đình chị Nguyễn Thị Bảy, thôn Lũng Hạ, xã Yên Phương, huyện Yên Lạc có điều kiện mở xưởng mộc để vươn lên thoát nghèo. Ảnh: Trà Hương

Là hộ nghèo, cận nghèo nhiều năm qua, nhưng nhờ được vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng CSXH tỉnh, gia đình chị Hà Thị Đề ở thôn Xóm Gò, xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo có điều kiện để phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống. Đầu năm 2021, gia đình chị đã chính thức thoát nghèo.

Chị Đề chia sẻ: “Bên cạnh được vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng CSXH, tôi còn thường xuyên được tham gia các lớp tập huấn kiến thức trồng trọt, chăn nuôi, phát triển sản xuất do địa phương tổ chức. Năm 2020, gia đình tôi được hỗ trợ 50 triệu đồng xây nhà kiên cố để “an cư, lạc nghiệp”, tiếp thêm động lực để chúng tôi vươn lên thoát nghèo”.

Công tác giảm nghèo luôn được xác định là nhiệm vụ quan trọng và được đặt trong chương trình tổng thể phát triển kinh tế-xã hội chung của tỉnh. Trên cơ sở chương trình giảm nghèo theo giai đoạn và kế hoạch giảm nghèo hằng năm của UBND tỉnh, các huyện, thành phố đã xây dựng kế hoạch chi tiết với các giải pháp phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Một số địa phương đã xây dựng những giải pháp đặc thù để hỗ trợ giảm nghèo bền vững. Các cấp, ngành chức năng, chính quyền địa phương chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ chương, chính sách về giảm nghèo; lồng ghép chương trình giảm nghèo với nhiều chương trình phát triển kinh tế-xã hội khác của tỉnh, của Trung ương như chương trình xây dựng nông thôn mới, chính sách giải quyết việc làm…

Để đẩy nhanh tiến độ giảm nghèo bền vững, hằng năm, UBND tỉnh tổ chức ký cam kết giữa Ngân hàng CSXH tỉnh với UBND các huyện, thành phố về mục tiêu giảm nghèo gắn với chính sách tín dụng hộ nghèo, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động cho người nghèo.

Cơ chế chính sách hỗ trợ giảm nghèo của Trung ương, của tỉnh được triển khai đồng bộ, rộng khắp với nhiều giải pháp hiệu quả, nhất là các cơ chế chính sách liên quan trực tiếp đến đầu tư cơ sở hạ tầng, vay vốn phát triển sản xuất, dạy nghề cho người nghèo, hỗ trợ họ tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản như y tế, văn hóa giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt... Từ đó, tạo tiền đề cơ bản để đại bộ phận hộ nghèo cải thiện đời sống, vươn lên thoát nghèo.

Công tác thông tin, báo cáo, kiểm tra, đánh giá định kỳ chương trình giảm nghèo trên địa bàn tỉnh được triển khai đồng bộ cùng các chính sách giảm nghèo đặc thù của tỉnh, đây là cơ sở quan trọng để các đối tượng, tổ chức liên quan và cộng đồng giám sát, đánh giá kết quả.

Thông qua công tác giám sát, đánh giá, nhiều sai sót trong quá trình triển khai thực hiện đã được phát hiện, kiến nghị điều chỉnh. Kết quả công tác thông tin, báo cáo, giám sát, đánh giá hằng năm đã giúp HĐND, UBND tỉnh và các cơ quan quản lý nhà nước có thêm nhiều thông tin trong việc xây dựng, điều chỉnh các chính sách giảm nghèo.

Các chính sách, chế độ hỗ trợ người nghèo, người cận nghèo được thực hiện công khai, minh bạch, dân chủ từ cơ sở, đảm bảo đối tượng được thụ hưởng đúng chương trình, đúng địa bàn, đúng nội dung đầu tư, không có thắc mắc, khiếu kiện phức tạp xảy ra.

Nguồn lực kinh phí thực thi các chính sách giảm nghèo được tỉnh quan tâm bố trí đầy đủ, kịp thời, công tác chi trả, trợ giúp, hỗ trợ các đối tượng luôn được thực hiện theo đúng quy định.

Mỗi năm, ngân sách tỉnh bố trí 300-500 tỷ đồng thực hiện chương trình giảm nghèo. Trong giai đoạn 2016 -2020, trung bình mỗi năm có hơn 43 nghìn lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được vay vốn ưu đãi của Ngân hàng CSXH để phát triển sản xuất và tạo điều kiện cho con em đi học; ngân sách tỉnh hỗ trợ đóng 100% bảo hiểm y tế cho người dân thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân tộc thiểu số sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn; hàng nghìn lượt người thuộc đối tượng chính sách đã được khám, cấp thuốc miễn phí, miễn, giảm viện phí…

Các cấp ủy Đảng, chính quyền cũng thực hiện tốt công tác xã hội hóa, phối hợp với MTTQ và các hội, đoàn thể huy động thêm các nguồn lực, đẩy mạnh các phong trào thi đua thực hiện chương trình giảm nghèo; vận động các hội viên, đoàn viên giúp đỡ các hộ nghèo sửa chữa về nhà ở, hỗ trợ về giống, vốn, kinh nghiệm sản xuất và phát triển kinh tế có hiệu quả…

Với những giải pháp đồng bộ, mỗi năm, toàn tỉnh có hàng nghìn hộ thoát nghèo, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 4,96% (năm 2016) còn 0,98% (cuối năm 2020); hộ cận nghèo giảm còn dưới 2%.

Giai đoạn 2021-2025, tỉnh đề ra mục tiêu phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo mỗi năm bình quân giảm 0,5-1 %/năm (theo chuẩn mới giai đoạn 2021-2025). Để góp phần thực hiện mục tiêu đề ra, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 14 quy định chính sách hỗ trợ các đối tượng thuộc hộ gia đình không có khả năng thoát nghèo trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025. Từ đầu năm 2021 đến nay, đã có 1.397 hộ gia đình không có khả năng thoát nghèo được nhận hỗ trợ.

Cùng với đó, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức trách nhiệm, nâng cao vai trò lãnh, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền về công tác giảm nghèo và ý thức vươn lên của người nghèo; triển khai chương trình giảm nghèo bền vững gắn với các chương trình phát triển kinh tế-xã hội khác.

Hỗ trợ người nghèo theo hướng đa chiều, toàn diện, tạo điều kiện thuận lợi để hộ nghèo, người nghèo tiếp cận tốt hơn các dịch vụ xã hội cơ bản; chú trọng đẩy mạnh các hoạt động cho vay vốn ưu đãi để hộ nghèo phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, vươn lên thoát nghèo…

Lê MơTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: