Xã Hội

Phát huy vai trò của hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở

Thứ Ba, 14/12/2021

Trong quá trình thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, cấp ủy, chính quyền huyện Bình Xuyên luôn xác định từng bước hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở là nội dung trọng tâm. Bởi vậy, thời gian qua, hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở trên địa bàn huyện đã được nâng cấp, xây dựng, phát huy công năng sử dụng, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, rèn luyện thể dục-thể thao cho nhân dân.

Nhà văn hóa thôn Thiện Kế, xã Thiện Kế được xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới, là nơi diễn ra các hoạt động văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao của người dân

 

Xã Thiện Kế là một trong những địa phương trên địa bàn huyện Bình Xuyên có hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở tương đối hoàn thiện; cơ sở vật chất văn hóa, thể thao được đầu tư theo quy hoạch và đạt tiêu chuẩn nông thôn mới.

Trên địa bàn xã hiện có 1 Trung tâm văn hoá, 18 nhà văn hóa/10 thôn (do sáp nhập và đổi tên các thôn, tổ dân phố theo Nghị quyết 43 của HĐND tỉnh). Các nhà văn hóa đều có hội trường, sân khấu được trang bị đầy đủ hệ thống âm thanh, ánh sáng cùng sân thể thao.

Trung tâm văn hóa xã được xây dựng năm 2015 với diện tích 660 m2, tổng diện tích khuôn viên khoảng 11.000 m2, kinh phí xây dựng hơn 6 tỷ đồng, đã phát huy tối đa công năng sử dụng, là nơi tổ chức các buổi biểu diễn văn nghệ, các hội nghị, hội thảo, giao lưu thể dục-thể thao phục vụ nhu cầu người dân.

Phó Chủ tịch UBND xã Thiện Kế Đỗ Hoàng Hà cho biết: “Từ năm 2015 đến nay, xã đã đầu tư xây dựng các nhà văn hóa, khuôn viên nhà văn hóa các thôn với số tiền hơn 20 tỷ đồng, nhờ đó đã tạo tiền đề để phong trào văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao phát triển mạnh. Toàn xã có 10 CLB văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao hoạt động hiệu quả, thu hút đông đảo người dân tham gia.

Thiết chế văn hóa, thể thao được đầu tư xây dựng và phát huy hiệu quả góp phần đưa phong trào xây dựng đời sống văn hóa của xã Thiện Kế ngày càng phát triển, đời sống nhân dân ngày càng nâng cao. Qua bình xét, năm 2021, 10/10 thôn của xã đạt danh hiệu “Làng văn hóa”; số hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” đạt 97,7%. Phong trào thể dục-thể thao phát triển mạnh với 52% người dân thường xuyên tham gia tập luyện, 42% gia đình thể thao”.

Cũng với xã Thiện Kế, các địa phương khác trên địa bàn huyện Bình Xuyên đã và đang tích cực huy động mọi nguồn lực để xây dựng, sửa chữa các thiết chế văn hóa, thể thao góp phần nâng cao đời sống văn hóa cho nhân dân.

Theo đó, để từng bước đầu tư hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa cơ sơ, các xã, thị trấn đã làm tốt công tác xã hội hóa, tranh thủ các nguồn vốn, nhất là nguồn vốn từ chương trình xây dựng nông thôn mới để đầu tư xây mới hoặc sửa chữa, nâng cấp thiết chế văn hóa, thể thao.

Theo thống kê, toàn huyện có 8/8 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 11 trung tâm văn hóa được xây dựng mới và đưa vào hoạt động đạt chuẩn theo quy định của Bộ VH-TT&DL; 148 nhà văn hóa/135 thôn, tổ dân phố (do sáp nhập); 3 làng văn hóa trọng điểm.

Ngoài ra, các thiết chế thể thao cũng được đầu tư xây dựng trên địa bàn toàn huyện với 12/13 xã, thị trấn có sân vận động; với tổng số 294 sân thể thao đơn giản, 14 sân bóng đá phân bố tại các thôn, tổ dân phố đã phát huy hiệu quả, tập trung chủ yếu ở các môn như cầu lông, bóng chuyền, bóng chuyền hơi…

Trong 5 năm qua, huyện hỗ trợ xây dựng sân thể thao đơn giản với mức 20 triệu đồng/thôn, tổ dân phố, với tổng số 148 sân, tương ứng với hơn 2,9 tỷ đồng. Năm 2021 đã tu bổ, sửa chữa, xây mới được 4 nhà nhà văn hóa.

Hầu hết các thiết chế văn hóa, thể thao đều phát huy tính năng, phục vụ có hiệu quả việc hội họp, tổ chức các hoạt động văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao, từng bước đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí của nhân dân.

Theo đó, tỷ lệ người dân tập thể dục-thể thao thường xuyên đạt 40% dân số, số gia đình thể thao đạt 30%; số gia đình được công nhận gia đình văn hóa năm 2020 đạt 89,6%; số làng, thôn, khu phố được công nhận văn hóa đạt 91,9%; cơ quan, đơn vị văn hóa đạt 69,7%.

Tuy nhiên, huyện Bình Xuyên cũng gặp nhiều khó khăn trong việc xây dựng đồng bộ hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở như nguồn kinh phí đầu tư cho xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao cũng như trang thiết bị phục vụ cho các hoạt động còn hạn chế; ở một số địa phương, nhà văn hóa được xây dựng từ lâu nên quy mô nhỏ, quỹ đất eo hẹp, chưa đảm bảo diện tích nhà văn hóa, trang thiết bị còn thiếu và xuống cấp; việc khai thác, quản lý, sử dụng của một số thiết chế văn hóa vẫn chỉ dừng lại ở tổ chức hội họp, chưa tổ chức được nhiều hoạt động văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao theo yêu cầu đặt ra.

Phó trưởng Phòng Văn hóa-Thông tin huyện Bình Xuyên Nguyễn Thị Toán cho biết: “Để tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở, thời gian tới, UBND huyện tiếp tục tăng cường chỉ đạo các cơ quan chức năng, các địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác quy hoạch, tạo quỹ đất, bố trí nguồn kinh phí từ ngân sách và xã hội hóa để đầu tư hoàn thiện các thiết chế văn hóa, thể thao từ huyện đến cơ sở.

Đồng thời, tiếp tục xây dựng các mô hình, mẫu hình văn hóa cơ sở, phù hợp với từng địa phương đáp ứng nhu cầu tổ chức các hoạt động của nhân dân. Đặc biệt, chú trọng thực hiện công tác xã hội hóa các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí, nhằm huy động mọi nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân để xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở. Từ đó, góp phần tạo dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nhằm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân”.

Bài, ảnh: Thảo MyTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: