Xã Hội

Quyết liệt thực hiện các giải pháp tiến tới BHYT toàn dân

Thứ Hai, 27/06/2016

Với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp ủy, chính quyền, những năm qua việc thực hiện chính sách BHYT trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, tỷ lệ người dân tham gia BHYT tăng theo các năm, chất lượng khám, chữa bệnh BHYT từng bước được nâng lên; quyền lợi của người tham gia BHYT được đảm bảo... Tuy nhiên, đến thời điểm này, thành phố Vĩnh Yên là địa phương duy nhất của tỉnh chưa đạt mục tiêu phát triển đối tượng tham gia BHYT theo chỉ tiêu UBND tỉnh giao. Để đảm bảo tiến tới BHYT toàn dân theo đúng lộ trình đề ra đòi hỏi thành phố cần tiếp tục nỗ lực, cố gắng hơn nữa.

Bệnh nhân tới khám, chữa bệnh tại Trung tâm Y tế thành phố Vĩnh Yên. Ảnh Dương Chung

Thực hiện BHYT toàn dân là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, có ý nghĩa an sinh to lớn đối với đời sống cộng đồng, góp phần thực hiện bình đẳng, tiến bộ và công bằng xã hội. Nhằm thực hiện BHYT toàn dân, tỉnh ta đã xây dựng Đề án thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2014-2015 và 2020 với mục tiêu chung là mở rộng phạm vi bao phủ của BHYT về tỷ lệ dân số tham gia BHYT, về phạm vi dịch vụ y tế được thụ hưởng và giảm tỷ lệ chi trả của người sử dụng dịch vụ y tế; bảo đảm quyền lợi của người tham gia BHYT, góp phần tạo nguồn tài chính ổn định cho công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân theo hướng công bằng, hiệu quả, chất lượng và phát triển bền vững. Để đạt được mục tiêu đó, UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng ban, ngành, địa phương, trong đó, thành phố Vĩnh Yên với vai trò là trung tâm kinh tế - chính trị - xã hội của tỉnh được giao nhiệm vụ phải là địa phương đi đầu trong thực hiện BHYT toàn dân, phấn đấu đến năm 2020 thành phố phải có 93-97% người dân tham gia BHYT.

Với nhiệm vụ đó, thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền thành phố Vĩnh Yên luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao việc triển khai thực hiện các chính sách BHYT, đặc biệt là việc mở rộng đối tượng tham gia, tỷ lệ bao phủ BHYT của thành phố, nỗ lực tiến tới BHYT toàn dân trong thời gian sớm nhất. UBND thành phố đã thành lập BCĐ thực hiện công tác BHYT toàn dân do đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố làm Trưởng ban và các thành viên là lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể của thành phố. Công tác tuyên truyền được thành phố đẩy mạnh nhằm nâng cao nhận thức cho người dân về quyền lợi khi tham gia BHYT, khẳng định vai trò, ý nghĩa của BHYT trong hệ thống an sinh xã hội; giúp nhân dân hiểu sâu hơn về chế độ, chính sách BHYT; các chế độ, chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với người tham gia BHYT; các nội dung của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT…

Với vai trò là cơ quan thực hiện chính sách BHYT trên địa bàn, BHXH thành phố Vĩnh Yên đã tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao năng lực quản lý Nhà nước về BHYT từ thành phố đến cơ sở, nỗ lực đổi mới phương thức hoạt động; thực hiện việc cấp thẻ BHYT, chi trả chế độ cho người dân tham gia BHYT một cách nhanh chóng, chính xác, đảm bảo quyền lợi cho người dân khi đi khám, chữa bệnh. Các cơ sở y tế của thành phố chú trọng việc nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh, thực hiện tốt quy định về quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong khám, chữa bệnh BHYT kết hợp với việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để rút ngắn thời gian chờ đợi, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh. Thực hiện đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phát triển các kỹ thuật chuyên môn theo phân tuyến; tập trung đào tạo, nâng cao trình độ cho cán bộ y tế các tuyến, chú trọng nâng cao năng lực các trạm y tế tuyến xã, phường; thực hiện luân phiên cán bộ y tế có thời hạn để hỗ trợ, bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ y, bác sĩ các trạm y tế xã, phường…

Với những nỗ lực và giải pháp đồng bộ trên, tính đến tháng 5/2016, thành phố Vĩnh Yên đã có trên 82.300 người dân tham gia BHYT, đạt tỷ lệ 81,2%, cao hơn 3,6% so với bình quân chung của tỉnh, là địa phương có tỷ lệ bao phủ BHYT đứng thứ 2 của tỉnh, chỉ sau huyện Tam Đảo. Tuy nhiên, theo lộ trình tiến tới BHYT toàn dân do UBND tỉnh đề ra thì đến thời điểm này, thành phố Vĩnh Yên lại là địa phương duy nhất của tỉnh chưa hoàn thành chỉ tiêu mở rộng diện bao phủ BHYT (chỉ tiêu giao trong năm 2016 thành phố phải có 84-86% người dân tham gia BHYT). Chia sẻ về vấn đề này, đồng chí Nguyễn Văn Nguyên, Giám đốc BHXH thành phố cho biết: “Thành phố Vĩnh Yên là trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị của tỉnh nên tỷ lệ người dân tham gia BHYT do tỉnh giao cao hơn so với các địa phương khác. Nếu như các huyện khác được giao chỉ tiêu người dân tham gia BHYT năm 2016 giao động từ 69-76 % thì thành phố Vĩnh Yên được giao tỷ lệ cao hơn hẳn, từ 84-86%. Việc triển khai mở rộng đối tượng tham gia BHYT trên địa bàn còn một số hạn chế, khó khăn như: Người dân thành phố có điều kiện kinh tế cao hơn so với các vùng khác nên có suy nghĩ ngại mua BHYT, ngại sử dụng BHYT khi đi khám, chữa bệnh do lo ngại mất thời gian, băn khoăn về chất lượng khám, chữa bệnh bằng BHYT, vì vậy tỷ lệ người dân tham gia BHYT tự nguyện trên địa bàn còn thấp. Ý thức tự giác tham gia BHYT của một bộ phận người dân chưa cao, nhóm đối tượng tham gia BHYT bắt buộc là học sinh, sinh viên, người lao động ở các doanh nghiệp chưa đạt tỷ lệ tham gia BHYT 100%. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền về vai trò, tầm quan trọng của chính sách BHYT chưa thực sự sâu rộng và toàn diện nên người dân chưa hiểu hết ý nghĩa của BHYT đối với đời sống, an sinh xã hội, một bộ phận người dân còn có tâm lý chỉ tham gia BHYT khi gia đình có người bị bệnh nặng, mãn tính. Thủ tục hành chính trong khám chữa bệnh BHYT đã từng bước được cải tiến nhưng vẫn chưa thuận lợi cho người dân; chất lượng khám chữa bệnh BHYT mặc dù đã được nâng lên nhưng chưa đáp ứng yêu cầu. Chính quyền một số địa phương chưa thực sự quan tâm đến công tác tuyên truyền về BHYT…”

Để khắc phục những khó khăn, tồn tại trên, phấn đấu đạt chỉ tiêu thực hiện mở rộng đối tượng tham gia BHYT theo đúng lộ trình UBND tỉnh giao (84-86% người dân tham gia BHYT vào năm 2016 và đạt 93-97% người dân tham gia BHYT vào năm 2020), thời gian tới, thành phố Vĩnh Yên sẽ tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với việc thực hiện chính sách BHYT trên địa bàn; đưa chỉ tiêu bao phủ BHYT là một trong các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của mỗi xã, phường. Đồng thời, thành phố đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền thực hiện chính sách pháp luật về BHYT nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và mọi tầng lớp nhân dân trong việc tổ chức thực hiện chế độ, chính sách BHYT, tham gia BHYT; chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tiếp tục triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tinh thần, thái độ phục vụ người tham gia BHYT; nâng cao vai trò, hoạt động của các tổ chức hội, đoàn thể trên địa bàn đối với việc vận động hội viên, nhân dân tham gia BHYT. Bên cạnh đó, thành phố cũng chỉ đạo ngành GD&ĐT thành phố thực hiện tốt công tác BHYT học sinh, công tác y tế trường học trên địa bàn, tuyên truyền sâu rộng trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của học sinh, sinh viên tham gia BHYT, đảm bảo 100% số trường và 100% học sinh tham gia BHYT hàng năm...

Lê Mơ


TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: