Văn hoá - Văn nghệ » Tác giả - tác phẩm

Rất an toàn

Thứ Ba, 30/11/2021

- Mẹ: Bánh của em con để đâu rồi?

- Con: Một nơi rất an toàn!

- Mẹ: Ở đâu vậy?

- Con: trong bụng con nè!

- !?!

Thiệu Vũ

(Theo Báo Hạnh phúc gia đình)


TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: