Văn hoá - Văn nghệ » Tác giả - tác phẩm

Đúng nghề

Thứ Ba, 05/10/2021

Hai người bạn lâu ngày gặp nhau:

- Lúc này nghề nghiệp sao rồi bồ?

- Treo bằng mấy tháng rồi. Tui có bệnh đứng lâu không được, ngồi lâu cũng không xong, gặp thời tiết thay đổi là biết liền hà, nên hổng biết kiếm nghề gì cho hạp đây.

- Ủa, ông mắc bệnh gì vậy

- Bệnh thấp khớp.

- Trời, tưởng gì. Tôi hứa kiếm cho ông việc làm phù hợp nghe

- Việc gì?

- Dự báo thời tiết.

Thiệu Vũ

(Theo Báo Hạnh phúc gia đình)


TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: