Văn hoá - Văn nghệ » Tác giả - tác phẩm

Viết cho chính mình

Thứ Hai, 20/09/2021

Trong lớp học, thày hỏi trò:

- Em đang viết gì vậy?

- Một bức thư cho chính mình ạ!

- Trong đó nói gì?

- Ngày mai em mới có thể biết được điều đó sau khi nhận thư.

Thiệu Vũ

(Theo Báo Phụ nữ)


TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: