Văn hoá - Văn nghệ » Tác giả - tác phẩm

Giận điên lên

Thứ Năm, 16/09/2021

Một người nói với bạn:

- Champagne, trứng cá đen… Nếu bác sĩ của tôi thấy tôi đang thưởng thức những thứ này, chắc ông ấy sẽ giận điên lên!

- Tại sao vậy? Ông ấy bắt anh kiêng cữ hả?

- Không, tôi đang nợ ông ta 1.000 đôla.

Thiệu Vũ

(Theo Báo Phụ nữ)


TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: