Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay

Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên

Thứ Sáu, 23/04/2021

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Ban Thường vụ Huyện ủy Tam Đảo lãnh, chỉ đạo các chi, Đảng bộ trực thuộc tổ chức quán triệt, triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên nắm chắc các nội dung nghị quyết, từ đó đề ra các giải pháp để củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) và đảng viên.

Cán bộ, đảng viên Công ty TNHH Một thành viên thủy lợi Tam Đảo tích cực trau dồi trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

 

Để nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, Huyện ủy Tam Đảo tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng và xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết.

Trên cơ sở đó, cấp ủy, chính quyền các cấp đối chiếu, rà soát và cụ thể hóa bằng các đề án, kế hoạch theo từng lĩnh vực, có lộ trình rõ ràng thể hiện quyết tâm đổi mới, sáng tạo, khả thi.

Bám sát những nội dung của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh về công tác xây dựng Đảng, Huyện ủy Tam Đảo tiếp tục đề ra các giải pháp nhằm củng cố, nâng cao chất lượng TCCSĐ và đảng viên.

Đảng bộ Công ty TNHH một thành viên thủy lợi Tam Đảo có hơn 70 đảng viên, sinh hoạt ở 8 chi bộ. Xác định TCCSĐ có mạnh thì mới đủ sức lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, sau khi nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Đảng ủy công ty tiếp tục quán triệt và tổ chức có hiệu quả Nghị quyết số 02 của Ban Thường vụ Huyện ủy về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ, chi bộ Đảng, chất lượng đảng viên”.

Đặc biệt, Đảng ủy xây dựng chương trình, kế hoạch và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của các cấp về công tác TCCSĐ, đảng viên; đưa nội dung Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ; thường xuyên tổ chức giao ban để nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng dư luận, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Nhờ thường xuyên quan tâm giáo dục chính trị, tư tưởng, Đảng bộ Công ty TNHH một thành viên thủy lợi Tam Đảo đã phát huy được tinh thần, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Để nâng cao chất lượng đảng viên và TCCSĐ, Ban Thường vụ Huyện ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn, bổ sung đội ngũ cấp ủy viên, cán bộ cơ sở có đủ số lượng, đảm bảo chất lượng; tiếp tục thực hiện thí điểm mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND.

Các chi, Đảng bộ cơ sở xây dựng chương trình, kế hoạch quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị; chú trọng bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động thực tiễn, kỹ năng tổ chức sinh hoạt chi bộ cho đội ngũ cấp ủy viên cơ sở.

Cùng với đó, Ban Thường vụ Huyện ủy thường xuyên kiểm tra công tác lãnh, chỉ đạo cấp ủy cơ sở xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế làm việc.

Qua kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh, yêu cầu một số cấp ủy sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc với nội dung quy chế phải xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn của tập thể cấp ủy, từng đồng chí trong cấp ủy gắn với việc nâng cao chất lượng sinh hoạt.

Xác định chi bộ là hạt nhân chính trị lãnh đạo cơ sở, Huyện ủy tiếp tục lãnh, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc đề ra các giải pháp để củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động chi bộ.

Trong đó, chú trọng đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt; thành lập các tổ công tác định kỳ hằng tháng dự sinh hoạt với các chi, Đảng bộ trực thuộc; duy trì tốt nền nếp sinh hoạt chuyên đề, khắc phục tình trạng dễ dãi trong việc miễn sinh hoạt Đảng đối với các đảng viên còn đủ điều kiện, sức khỏe tham gia.

Các chi, Đảng bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, rèn luyện, bồi dưỡng đảng viên và xây dựng kế hoạch tạo nguồn phát triển đảng viên; thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 28 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng, đảng viên; xử lý nghiêm các chi bộ, Đảng bộ, đảng viên vi phạm.

Có thể nói, bằng những cách làm sáng tạo, giải pháp phù hợp thực tiễn, các TCCSÐ huyện Tam Đảo đã, đang giữ vững và phát huy được vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm ANCT-TTATXH ở địa phương.

Bài, ảnh: Lê ThảoTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: